Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

Відповідності до  статті 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності харчових продуктів» суб’єкти господарювання (юридичні особи, фізичні особи – підприємці, фізичні особи), які провадять діяльність на будь-якій стадії виробництва та/або обігу харчових продуктів, що не вимагає отримання експлуатаційного дозволу, зобов’язані зареєструвати потужності. Це стосується: закладів громадського харчування, магазинів, кіосків, палаток, прилавків, рухомих транспортних засобів для торгівлі харчовими продуктами та ін..

  Державна реєстрація потужностей здійснюється компетентним органом шляхом внесення відповідної інформації до реєстру на безоплатні основі. При цьому потужностям присвоюється особистий реєстраційний номер.

Порядок проведення реєстрації

  Не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку роботи потужності оператор ринку зобов’язаний подати (надіслати) до територіального органу компетентного органу заяву про державну реєстрацію потужності, в якій зазначаються:  найменування, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, місцезнаходження або прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), місце проживання оператора ринку, назва (опис) потужності, її адреса, заплановані види діяльності та перелік харчових продуктів, виробництво та/або обіг яких планується здійснювати, вид оператора ринку за класифікацією суб’єктів господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва).

  При цьому слід зазначити, що відповідно до статті 65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров`я та благополуччя тварин» оператори ринку несуть відповідальність в межах діяльності, яку вони здійснюють:

  • за виробництво та/або обіг харчових продуктів на потужностях, незареєстрованих відповідно до вимог цього Закону, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб - у розмірі  двадцяти   мінімальних заробітних плат;

  • на фізичних осіб - підприємців - у розмірі одинадцяти мінімальних заробітних плат.

У м. Хмельницькому Державна реєстрація потужностей здійснюється шляхом подання відповідної заяви до Хмельницького міського управління ГУ ДПСС в Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 176/1 (3-й поверх).

Телефон для довідок 64-31-07.

сайт зроблено в adgrafics