Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs

but up

but zs

ses1

ZG

Додаток до листа банер

 

Основні завдання управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності

Основними завданнями управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності є:

 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області та складення звітності;
 • забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів;
 • складання проекту штатного розпису та кошторису на утримання Головного управління Держпродспоживслужби і подання на затвердження Голові Держпродспоживслужби;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
 • здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням  вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності у підпорядкованих установах;

Основні завдання відділу бухгалтерського обліку та звітності

Основними завданнями відділу є:

 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 • забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів;
 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області та складення звітності;
 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
 • здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням  вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності у підпорядкованих установах.

Основні завдання відділу економічної діяльності

Основними завданнями відділу є:

 • здійснення фінансово-економічного планування та аналізу, спрямованих на організацію раціональної діяльності головного управління;
 • забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів;
 • організація, розроблення та впровадження заходів щодо покращення ефективного використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;
 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів та кошторисів
 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів Головного управління;
 • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
 • проведення аналізу фінансово-економічного стану головного управління, підпорядкованих установ, розробка пропозицій спрямованих на зміцнення фінансової дисципліни;
 • здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням  вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, організації фінансової дисципліни у підпорядкованих установах.
сайт зроблено в adgrafics