Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

 UGL3

but vs

but up

but zs

ZG

 

     У більшості своїй ми звикли спілкуватися із співробітниками ЖЕКу по телефону. Саме диспетчеру ми іноді пробуємо довести, що комунальні структури повинні краще працювати і більш сумлінно виконувати покладену на них роботу. Але справа в тому, що диспетчер, все ж, не має повноважень вирішувати більшість комунальних питань. І не диспетчер приймає певні рішення, які так необхідні деяким споживачам.

   А тому, щоб представники ЖЕКу все ж щось зробили для вирішення конкретного завдання , слід не диспетчеру дзвонити, а писати начальнику ЖЕКу. На будь-який письмовий запит начальник ЖЕКу повинен дати письмову відповідь.
   Взагалі питання щодо звернень громадян врегульовано Законом України «Про звернення громадян». Зокрема, згідно ст.ст.19 -20 цього закону, всі органи державної влади , місцевого самоврядування , об'єднань громадян, підприємств, установ, посадові особи і т.д. зобов'язані розглядати будь-які звернення, що надійшли на їх адресу, і по можливості вирішувати їх. Якщо поставлені у зверненні питання не належить до компетенції органу, якому надіслане звернення, посадова особа цього органу має роз'яснити, яке відомство може допомогти вирішити виникле питання. Однак, за Законом посадова особа (по можливості) зобов'язана передати звернення громадянина тому органу влади (або комунальній структурі), до чиєї компетенції належить його рішення.
   Тобто, в будь-якому випадку, ЖЕК зобов'язаний надавати відповідь на кожне звернення. Якщо для вирішення поставленого питання ЖЕК не має необхідних повноважень, то на письмову заяву повинні дати аргументовану відповідь і пояснити, яким чином можливо врегулювати виниклу проблему.
Що може ЖЕК?
   Треба розуміти, що ЖЕК — не найвища інстанція, і що не всі виникаючі навіть комунальні питання він в змозі вирішити. Але згідно ст. 21 п. 2 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ЖЕКи зобов'язані:
• своєчасно забезпечувати надання житлово -комунальних послуг відповідної якості (згідно із законодавством та умовами договору);
• здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир та приміщень;
• своєчасно проводити підготовку будинку і його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;
• розглядати у визначений законодавством термін претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, а також їх поганій якості, і т.д.
Всі обов'язки житлової контори перед споживачем повинні бути прописані в договорі, який укладається між ЖЕКом та мешканцем будинку.
Якщо Вас не влаштовує якість послуг, що надаються комунальної структурою, то вона повинна компенсувати повну або часткову вартість послуги.
Наскільки реально подати скаргу в ЖЕК?
   Істотні умови договору між виконавцем послуги та споживачем зазначені у статті 26 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги». Таким чином, щоб подати скаргу на дії ЖЕКу потрібно, в першу чергу, узгодити договірні відносини з ЖЕКом і в договорі конкретизувати, які послуги має надавати ЖЕК, їх періодичність, кількість і якість. Крім того, відповідно до ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» та «Про житлово-комунальні послуги», до повноважень місцевої державної адміністрації належить забезпечення дотримання вимог законодавства у цій сфері та забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства незалежно від форм власності. А тому скаргу щодо якості надання споживачам житлово-комунальних послуг можна подати до Управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, а також до органів місцевого самоврядування.
    У яких випадках можна подавати до суду на ЖЕК?
   Одним з головних обов'язків усіх виконавців житлово-комунальних послуг є: «забезпечувати своєчасне надання житлово-комунальних послуг відповідної якості згідно із законодавством та умовами договору, здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир, приміщень».
   Якщо ЖЕК не справляється зі своїми основними обов'язками, то є необхідність викликати його представників для складання акту-претензії на всі виявлені порушення. Виклик краще зробити шляхом відправлення в ЖЕК відповідного листа або вручити такого листа в приймальні начальника ЖЕКу під розписку про отримання.
Представник ЖЕКу повинен з'явитися на виклик споживачів для складання акту — претензії не пізніше, ніж протягом двох днів.
   Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їх підписами. В акті-претензії зазначаються всі порушення в наданні житлово-комунальних послуг та терміни їх усунення. У разі неприбуття представника ЖЕКу протягом зазначеного вище терміну або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії, він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.
   Підписаний акт-претензія подається в ЖЕК. І працівники ЖЕКу, крім задоволення законних вимог споживачів, тобто належного ремонту інженерного обладнання, повинні за законом протягом трьох робочих днів вжити заходів з перерахування платежів або видати споживачам обґрунтовану письмову відмову в задоволенні їхніх претензій.
Якщо вжиті заходи виявилися неефективними, то доцільно буде звернутися до суду. У позові повинні бути заявлені вимоги про спонукання адміністрації ЖЕКу до належного виконання своїх обов'язків з надання житлово-комунальних послуг згідно із законом і договору, а також про відшкодування ЖЕКом жителям даного житлового будинку майнової та моральної шкоди, яка виникла через неналежне виконання його працівниками своїх обов'язків.

сайт зроблено в adgrafics