Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

Відділ ринкового та метрологічного нагляду

За звітний період проведено 1 планову виїзну перевірку у розповсюджувачів, згідно плану здійснення діяльності з ринкового нагляду на ІІ квартал 2018 року та 1 позапланову перевірку характеристик продукції за ланцюгом постачання, відповідно листа Держпродспоживслужби України..

Проводиться робота за ланцюгом постачання над позаплановими перевірками характеристик продукції, яка не відповідає встановленим вимогам та/або не відповідає загальній вимозі щодо забезпечення безпечності, згідно Доручення Держпродспоживслужби України.

За результатами проведених перевірок характеристик продукції прийнято шість Рішень обмеження надання продукції на ринку шляхом: усунення формальної невідповідності та тимчасової заборони надання продукції на ринку.

Скасовано два Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів за результатами аналізу повідомлень суб'єктів господарювання про виконання ними Рішень щодо приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами

За порушення вимог Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", відповідно ст.44 до суб'єкта господарювання застосовані штрафні санкції в сумі 2,55 тис.грн..

За створення перешкод у проведенні перевірки, на одного суб'єкта господарювання складено протокол про адміністративне правопорушення та притягнуто до адміністративної відповідальності, відповідно ст.187-37 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відділ захисту споживачів

За звітний період отримано 8 звернень громадян, з них: 6 – письмових і 2 - усних. Окрім того, 39 споживачам надано усні консультації та роз’яснення щодо їх прав. З 8 розглянутих звернень громадян, 8 - за результатами розгляду вирішено (задоволено) на користь споживачів.

Проведено 6 перевірок: 3– планових, 3 – позапланових, про що складено відповідні документи. До адміністративної відповідальності з накладенням штрафу на суму 0,170 тис.грн притягнуто одну особу, до одного суб’єкта господарювання застосовані економічні стягнення на суму 0,255 тис. грн.

До 3-ох суб’єктів господарювання застосовано економічні санкції загальною сумою 0,677 тис.грн.

Фітосанітарна безпека

Спеціалістами фітосанітарної безпеки за звітний період з 31.05.18р. по 6.06.2018р. проведено фіто санітарниймоніторинг на встановлення фітосанітарного стану озимих культур на площі3100 га.

Разом з тим, спеціалістами проводився збір та аналіз інформації:

- про хід робіт із захисту рослин та забезпеченність засобами захисту рослин в весняний період 2018 року в господарствах області.Проведено обробітки посівів сільськогосподарських посівів на площі 134 тис. га.;Закуплено ЗЗР 35.2 тонн.

- щодо здійснення фітосанітарного контролю імпортних об'єктів регулювання;

- щодо експорту та реекспорту зернових і олійних культур;

-орієнтовний щотижневий медіа-план діяльності управління.

Протягом тижня видано документи дозвільного характеру:

-         фітосанітарних сертифікатів181екз.;

-         карантинних сертифікатів -43екз.

Проведено інспектування та огляд об’єктів регулювання:

-         Обстеження с/г угідь та інших угідь,га – 195,4 га;

-         транспортних засобів – 365 одиниць;

-         насіння зернових,бобових,технічних культур -2072тонн;

-         зеpна і зерно продуктів –1114 тонн;

-         продуктів харчування –834тонн;

-         технічних, олійних та інших матеріалів – 455 тонн;

-         свіжих овочів 105тонн;

-         лісоматеріалів - 5319,43 м3;

-         пиломатеріалів -419,478м3;

-         пакувальної тари з деревини – 5854 одиниць;

-         виробів з деревини–27 тонн;

-         інших об’єктів регулювання-56 тонн.

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва

Підготовлено на сайт інформацію щодо стану насінницьких посівів озимих і ярих культур сільгосппідприємствами області станом на 07.06.18. Оновлено розділ діюче законодавство.

З метою аналізу додержання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва здійснювався моніторинг якості та кількості насіння ярих культур висіяного суб’єктами господарювання області весною 2018 року; надавались консультації по відведенню насінділянок озимих та ярих культур; подання заявок на інспектування. Проводилась роз’яснювальна робота з керівниками господарств по підготовці МТБ до приймання зерна та насіння нового врожаю.

Сектор реєстрації сільськогосподарської техніки

На обліку в Хмельницькій області знаходиться 43772 одиниць сільськогосподарської техніки.

За поточний період зареєстровано 64 одиниць техніки.

Знято з обліку 18 одиниць.

Відділ державного контролю

Спеціалістами відділу було опрацьовано та внесено до Державного реєстру потужностей операторів ринку, що здійснюють реалізацію харчової продукції 70 потужностей. Всього зареєстровано на території області 10919 потужностей.

Надано погодження на експорт 3-ох партій яєць курячих.

Також, погоджено чотири дозволи на переміщення некомерційних тварини за межі Держави а, саме до Російської Федерації та Республіки Молдова.

На даний час під контролем спеціалістів на території Кам’янець-Подільського району знаходиться на карантині сформована партія овець в кількості 24 голови для подальшого експорту до Російської Федерації.

Відповідно до плану заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік та з метою дотримання норм Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на території області на протязі тижня проведено 17 планових заходів з них 8 було здійснено з метою перевірки дотримання законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та 9 заходів у сфері ветеринарної медицини.

Також було проведено 14 позапланових заходів з них:

-         7 позапланових заходів з метою перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів, щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу державного нагляду (контролю) у сфері безпечності харчових продуктів;

-         7 позапланових заходів у зв’язку з поданням суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

В ході проведених позапланових заходів за зверненням суб’єктів господарювання було видано за результатами заходів 4 експлуатаційних дозволи на право здійснення виробництва та обігу харчових продуктів. Здійснено обстеження 2 господарств та поставлено на карантин 3 партії птиці у загальній кількості 145 тисяч голів які поступили з Республіки Польща та Польща.

Відділ безпечності харчових продуктів

         Протягом тижня спеціалістами лабораторій ВСЕ на ринках в районах та містах області було проведено ветеринарно – санітарну експертизу туш ВРХ та свиней - 1245, інших видів тварин – 491, зразків молочних продуктів - 2866, зразків рослинної продукції - 2644, інших видів продукції – 3042. За результатами ВСЕ не допущено до реалізації 264 кг м’яса та субпродуктів з причини виявлення ехінококозу, фасціольозу, поганого знекровлення та стороннього запаху, 90 кг молочної продукції з причин механічного забруднення та фальсифікації, 160 кг рослинної продукції.

За порушення ветеринарно-санітарного законодавства на ринках завідуючими ЛВСЕ було притягнуто до адміністративної відповідальності 5 осіб.

За звітний період проведено:

- 16 позапланових перевірок державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів та 14 планових перевірок;

-27 комісійних обстежень, в тому числи: 16 навчальних та дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. За результатами перевірок складено приписи та встановлено терміни виконання.

За тиждень ідентифіковано та зареєстровано в Єдиному державному реєстрі тварин:

-         1737 гол ВРХ;

-         591 гол. свиней, які утримуються в господарствах фізичних осіб;

-         3 гол. коней.

Відділ забезпечення протиепізоотичних заходів

Працівниками відділу опрацьовано 3 запити щодо епізоотичного благополуччя територій у зв’язку з переміщенням сільськогосподарських тварин і птиці по території Хмельницької області.

Лікарнями ветмедицини області проводяться планові заходи з профілактики таких захворювань, як сказ, сибірка, лейкоз і туберкульоз. Всього за тиждень щеплено проти:

- сказу – 520 голів,

- сибірки - 815 голів,

- досліджено на лейкоз – 3856 голів,

- досліджено на туберкульоз – 4201 голову.

Протягом тижня в ході роз’яснювальної роботи з профілактики АЧС проведено 1005 бесід, 15 сходів села, роздано 1704 інформаційних матеріалів, розклеєно 3950 листівок, надруковано 1 статтю в пресі.

Ветеринарними фахівцями у складі 24 мобільних поліцейсько-ветеринарних груп з початку року перевірено 1302 одиниці автотранспорту, за виявлені порушення 256 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, в т.ч. 19 за порушення при перевезенні риби.

Працівниками відділу була проведена робота з опрацювання звітності за травень місяць 2018 року.

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства

За звітний період фахівцями управління та відділів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства міськрайонних, районних та міського управлінь проводиться робота з розгляду документів та з підготовки рішень щодо можливості/неможливості видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розгляд та узгодження режимів роботи та перспективних меню на літній оздоровчий період, розгляд та узгодження інструкцій на роботу с радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання, розгляд документів «Щодо експлуатації місць видалення відходів» та генеральних планів забудови населених пунктів.

Проведено:

-         3 планових та 140 комісійних обстежень об’єктів. З них: 5 об’єктів централізованого водопостачання, 2 дитячих навчальних закладів, 5 дитячих оздоровчих закладів, 33 закладів відпочинку для дітей, 8 об’єктів торгівлі, 1 – об’єкту ресторанного господарства, 78 криниць громадського користування;

-    державний санітарно-епідеміологічний контроль 54 вантажів на митницях призначення, всі - через «Єдине вікно»;

-         заняття з працівниками пришкільних таборів на тему: «Безпека дітей під час перебування в таборі відпочинку».

Взято участь:

-         в засіданні обласної комісії ТЕБ і НС « Про стан підготовки місць масового відпочинку на водних об’єктах області до купального сезону та стан санітарно – епідеміологічного благополуччя населення у літній період 2018р.;

-         в передачі: Поділля-центр «Тема дня» - «Наскільки безпечні місця для купання»

-         у зустрічі сільгоспвиробників з пасічниками Городоцького району, організовану Городоцькою районною державною адміністрацією в участь в засіданні комісії ТЕБ і НС Полонського району по питаннях міського пляжу.

сайт зроблено в adgrafics