Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

Попелиці, тлі або тлеві (Aphidoidea) маленькі (0,5-4,0мм) рослиноїдні комахи. Покрови м’які, іноді покриті восковими виділеннями у вигляді опушення або лусочок. Забарвлення зелене, чорне, сіре, червоне з відтінками. Дорослі комахи крилаті і безкрилі. Задні крила коротші за передні, яйця продовгуваті (0,4-0,5х0,15-0,20мм), чорні, блискучі. Зараз відомо приблизно 4 тис. видів попелиць, з них близько 250 видів є небезпечними шкідниками сількогосподарських та садових культур.

popelytsi

   Попелиці належать до однієї з найбільших груп комах, ротовий апарат яких — хоботок колючо-смоктального типу. Своїм хоботком протикають верхній шар рослин і смокчуть їхні соки. Окремі види поглинають більше соків, ніж їм потрібно для живлення. Надлишок цукру неперетравленим виводиться назовні, що споживається мурахами.

popelytsi1

   Багато попелиць викликають хворобливі зміни тих частин рослин, на яких вони перебувають.

popelytsi2

   Попелиці висмоктують поживні речовини з листків, пагонів, плодів, кори. На їх солодких рідких екскрементах поселяються сажкові та інші гриби, листя і плоди покриваються чорними плямами, які послаблюють дихання і живлення рослин. Пошкоджені листки деформуються, буріють і поступово засихають.

popelytsi3

Зелена яблунева попелиця: 1 - безкрила самка, 2 - крилата самка, 3 - пошкоджений пагін, 4 - зимуючі яйця.

   Зимують яйця на пагонах та в тріщинах кори. Відродження личинок відбувається в період розпукування бруньок. За характером розвитку попелиці поділяються на однодомних та дводомних.
Весь цикл розвитку однодомних попелиць проходить на одному або декількох генетично близьких видах рослин. У дводомних видів навесні та восени попелиця розвивається на деревних рослинах, а влітку партеногенетичні покоління - на трав’янистих. Схема розвитку: личинки - безкрилі самки-засновниці - крилаті самки-розсельниці (навесні) - безкрилі партеногенетичні самки (влітку) - крилаті самки-статеноски і самці або тільки самки-статеноски - зимуючі яйця. У однодомних видів самки- розсельниці заселяють ті ж види рослин, а у дводомних - трав’янисті. У дводомних восени крилаті самки перелітають на основні кормові рослини (переважно деревні). Таким чином, літнє партеногенетичне розмноження попелиць восени змінюється гамогенетичним поколінням. Всього за вегетаційний період розвивається до 18 поколінь.
   Найбільшої чисельності популяції попелиць досягають в травні-червні. Суха і жарка літня погода діє на них здебільшого як депресивний фактор.
   Попелицями живляться багато комах-ентомофагів. У порівнянні із паразитами, роль хижих ентомофагів у знижені чисельності попелиць більш значна. Серед хижих комах-ентомофагів домінують жуки і личинки сонечок (семикрапкові та інші),

sonechko

   Сонечко семикрапкове

ImagoImago1

   Імаго та личинки мух-сирфід

Zolotoo4ky

   Золотоочки

   Особливо велика їх роль у знищенні попелиць починаючи з середини літа. Окрім тих, що розмножувались в садах, сюди перелітає дуже велика кількість хижих комах з ранніх польових культур, які дозріли. При обліку чисельності шкідників необхідно підраховувати і чисельність ентомофагів. За сприятливого співвідношення в системі шкідники - ентомофаги (1:30) слід оцінювати доцільність проведення обприскування інсектицидами.
Із хімічних заходів велике значення для стримування розмноження попелиць мають ранньовесняні обприскування, обмивки дерев для знищення зимуючих яєць. Проти шкідливих комах (також і зимуючих під корою) залізний купорос застосовують у концентрації 500 г на 10 л води. Таким розчином дерева рясно обприскують до розпускання бруньок. Другий раз обробку проводять пізно восени, в листопаді.. Навесні та влітку при чисельності попелиць більше ЕПШ (10 колоній на 100 листків, пагонів, або суцвіть ) сади обприскуються інсектицидами.
   При застосуванні інсектицидів необхідно враховувати економічний поріг шкідливості (ЕПШ). На зернових колосових культурах ЕПШ 100- 150 екз./м2 або 20-25 особин попелиць на колос при заселенні 5% колосся.
   На початку бутонізації – цвітіння гороху -ЕПШ 20% заселених рослин, або 20 личинок на 10 квіток.
   На буряках на початку заселення рослин і утворення колоній.
   Проти капустяної попелиці хімзахист застосовують при заселенні 5- 10% рослин.
   Для захисту від попелиць застосовують препарати: Актара 240SC, Атара 25WG ( 0,7-0,9мл/3-5 л. води на 1 сотку на польові культури 1,4-1,5 мл/8-10 л. води на плодові), Актеллік 500ЕС – (12 мл/10 л води), Бомбардир- (0,7 г/10 л води), Борей- (2 мл/ 5л води на 1 сот), Енжіо 247SC- (1,8 мл/5 л води на 1 сот), Конфідор 200 SL- ( 2,5мл/ 10 л. води) та інші препарати дозволені до використання в Україні.
   З метою зменшення негативного впливу хімічних обробок на ентомофагів і запилювачів у садках, ранньовесняні обприскування доцільно замінювати осінніми в період відкладання зимуючих яєць (середина жовтня) для знищення статевих та яйцекладних самок.
   При роботі з пестицидами дотримуйтесь санітарних правил ДСП 8.8.1 та правил особистої гігієни.
Гол. спеціаліст відділу прогнозування, фітосанітарної діагностики, аналізу ризиків                  В. Заболотний

сайт зроблено в adgrafics