Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs

but up

but zs

ses1

ZG

Додаток до листа банер

Scrbanhot 1

 

5345

Арбітражне (експертне) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу (далі – Арбітраж) – це процедура, що проводиться шляхом аналізу проб, відібраних від партії насіння та/або садивного матеріалу, і встановлює відповідність посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва.

В розумінні Закону України «Про насіння і садивний матеріал» Арбітраж може здійснюватися на вимогу споживача або суб’єкта насінництва та розсадництва центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва (наразі – Держпродспоживслужба). Її головна функція полягає у захисті від придбання неякісного насіння та садивного матеріалу. За зверненням, Держпродспоживслужба зобов’язана невідкладно реагувати на вияв контрафактного насіння чи садивного матеріалу.

Порядок проведення Арбітражу регулюється Постановою КМУ від 18.08.2017 № 615 «Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та Порядку оформлення заяв для проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу» (далі – Постанова). Цією постановою врегульовано порядок розв’язання спірних питань між суб'єктами господарювання стосовно посівних якостей придбаного насіння і товарних якостей садивного матеріалу.

Арбітражному визначенню підлягає придбане насіння або садивний матеріал за наявності сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння, або сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу, документа за результатами аналізу насіння або садивного матеріалу, виданого заявнику, у разі розбіжності показників якості насіння або садивного матеріалу на величину, що перевищує допустимі відхилення.

У разі закінчення строку дії сертифіката арбітражне визначення не проводиться.

Арбітражне визначення посівних якостей насіння сільськогосподарських культур проводиться за:

 • чистотою (за винятком вмісту обрушених зерен);
 • вмістом домішок насіння інших видів (за винятком отруйних бур’янів, карантинних об’єктів, інших видів кормових трав, пелюшки у насінні гороху, плосконасінної вики у сочевиці);
 • вмістом склероціїв білої і сірої гнилей у насінні соняшнику;
 • схожістю;
 • одно- і багаторостковістю насіння буряків;
 • життєздатністю (тільки для насіння озимих культур, що висівається у рік збирання врожаю).

Арбітражне визначення посівних якостей насіння плодових та горіхоплідних культур проводиться за:

 • чистотою; 
 • масою 1000 насінин; 
 • життєздатністю.

Арбітражне визначення товарних якостей садивного матеріалу багаторічних рослин проводиться за:

 • за збудниками грибкових і бактеріальних хвороб; 
 • вірусами та мікоплазмою.

Процедура передбачає наступні кроки:

Звернення до аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) органу із сертифікації щодо відбору проби:

За наявності сумнівів у відповідності показників посівних якостей придбаного насіння або товарних якостей придбаного садивного матеріалу показникам, зазначеним у сертифікаті, заявник (фізична особа-підприємець або юридична особа) звертається до аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) органу із сертифікації щодо відбору проби з метою перевірки посівних якостей придбаного насіння або товарних якостей придбаного садивного матеріалу (не пізніше 10 календарних днів з дня придбання) та надає копію сертифіката.

Відбір проби та проведення аналізування органом з оцінки відповідності:

Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) органу із сертифікації відбирає пробу та разом з актом відбору проби передає органу з оцінки відповідності для визначення якості насіння або садивного матеріалу.

Орган з оцінки відповідності аналізує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу та видає аудитору із сертифікації (агроному-інспектору) органу із сертифікації документ щодо результату аналізу насіння або садивного матеріалу.

Перевірка розбіжності між показниками:

Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) органу із сертифікації перевіряє розбіжність між показниками, за якими проводиться арбітражне визначення, у сертифікаті та у документі щодо результату аналізу насіння.

У разі розбіжності між показниками, зазначеними у сертифікаті та документі щодо результату аналізу насіння, на величину, що перевищує допустимі відхилення, насіння підлягає арбітражному визначенню, про що аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) органу із сертифікації повідомляє заявнику та передає йому документ щодо результату аналізу насіння.

Подача до Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області заяви:

Для проведення арбітражного (експертного) визначення заявник подає до Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області заяву (не пізніше десяти календарних днів з дня отримання результатів аналізу). До заяви додаються копії сертифіката та документа щодо результату аналізу насіння або садивного матеріалу, виданого органом з оцінки відповідності за місцем звернення заявника. Копії документів, що додаються до заяви, засвідчує орган з оцінки відповідності за місцем звернення заявника.

Розгляд заяви та прийняття рішення щодо проведення арбітражного визначення:

Інспектор Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області розглядає подану заяву та копії документів, що до неї додаються, і не пізніше наступного робочого дня приймає рішення про відбір арбітражної проби та проведення арбітражного визначення.

Оформлення результатів проведеного арбітражного визначення:

Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після завершення арбітражного визначення видає особисто або надсилає поштовим відправленням заявнику документ щодо результату аналізу насіння з позначкою у правому верхньому куті “Арбітраж”, у якому зазначається висновок згідно з ДСТУ 4138-2002 “Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості”.

Засвідчення документом щодо результату аналізу насіння невідповідності посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва, дає змогу споживачу вимагати відшкодування матеріальних збитків завданих в зв’язку реалізацією йому некондиційного насіння чи садивного матеріалу, в тому числі шляхом звернення до суду.

Варто знати, що за результатами проведення Арбітражу, в разі виявлення невідповідності показників, зазначених у Сертифікаті, який супроводжував некондиційну партію насіння чи садивного матеріалу, показникам, визначеним за результатами проведення Арбітражу, згідно з п. п. 45, 59 Постанови КМУ від 17 листопада 2023 р. № 1210 «Про затвердження Порядків проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал», однією з підстав скасування такого Сертифіката є звернення Держпродспоживслужби до Мінагрополітики. Скасуванню підлягають виключно дійсні сертифікати.

Також, згідно з ч. ч. 9 – 11 ст. 181 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику (наразі – Мінагрополітики), здійснює постійний моніторинг діяльності органу з оцінки відповідності щодо дотримання вимог цього Закону та виконання функцій, на які його уповноважено у сфері насінництва та розсадництва, в порядку, встановленому КМУ. На її виконання розроблено Постанову КМУ від 16 лютого 2024 року № 173 «Порядок здійснення постійного моніторингу діяльності органу з оцінки відповідності щодо дотримання вимог Закону України «Про насіння і садивний матеріал» та виконання функцій, на які його уповноважено у сфері насінництва та розсадництва».

При цьому уповноваження в розумінні Закону України «Про насіння і садивний матеріал» – це надання підприємствам, установам, організаціям чи їхнім підрозділам, акредитованим національним органом України з акредитації, права на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва, а також надання суб’єктам насінництва та розсадництва, які є виробниками та мають у своїй структурі лабораторію, акредитовану національним органом України з акредитації, права на визначення посівних якостей насіння.

Під час здійснення моніторингу Мінагрополітики аналізує скарги суб’єктів господарювання щодо порушень органом з оцінки відповідності вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва у частині визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, видачі сертифікатів, що засвідчують сортові, посівні якості насіння, сертифікатів, що засвідчують сортові, товарні якості садивного матеріалу, в тому числі фактів арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу.

Отже, суб’єкт господарювання може звернутись до Мінагрополітики та подати скаргу щодо порушень органом з оцінки відповідності вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, який проводив визначення посівних якостей насіння.

Мінагрополітики звертається до органу з оцінки відповідності з листом, у якому зазначаються виявлені порушення з посиланням на відповідні вимоги Закону, та  про необхідність вжиття заходів до їх усунення, а також про надання відповідних пояснень щодо таких порушень.

У 10-денний строк з моменту отримання листа, орган з оцінки відповідності здійснює заходи щодо усунення виявлених порушень, про що інформує Мінагрополітики.

Відмова органу з оцінки відповідності від подання пояснень щодо звернень від суб’єктів господарювання до Мінагрополітики щодо порушень органом з оцінки відповідності, вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва в тому числі фактів арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу не допускається.

Якщо органом з оцінки відповідності не вжито заходів до усунення порушення вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва, встановленого за результатами здійснення моніторингу протягом встановленого Порядком строку, Мінагрополітики приймає рішення про скасування уповноваження.

Отже, у цьому випадку фактично йдеться про зупинення відповідної господарської діяльності.

Підсумовуючи необхідно відзначити, що послідовне та вчасне дотримання кроків визначених нормативно – правовими актами в сфері насінництва та розсадництва дає змогу покупцям уникнути значних втрат у разі виникнення суперечок щодо якості придбаного насіння та садивного матеріалу, а також запобігти введенню в обіг фальсифікату.

Матеріал має інформаційний характер, не містить нових правових норм.

сайт зроблено в adgrafics