Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs

but up

but zs

ses1

ZG

Додаток до листа банер

Scrbanhot 1

 

5306

Насіннєві кампанії можуть вирощувати та експортувати насіння сортів, які не зареєстровані в Україні, але внесені до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР).

Згідно з статтею 20 ЗУ «Про насіння і садивний матеріал» ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу сортів ОЕСР можливе виключно для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна

На сьогодні це 5 схем:

 • Схема ОЕСР сортової сертифікації насіння зернових культур;
 • Схема ОЕСР сортової сертифікації насіння кукурудзи;
 • Схема ОЕСР сортової сертифікації насіння сорго;
 • Схема ОЕСР сортової сертифікації насіння хрестоцвітних та інших олійних або прядивних культур;
 • Схема ОЕСР сортової сертифікації насіння цукрового та кормового буряка.

Порядок ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу сорту ОЕСР, встановленийПостановою Кабінету Міністрів України № 964 «Про затвердження Порядку ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Реєстру сортів рослин України, але занесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 762» (далі – Постанова).

Згідно з Постановою, ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сортів рослин  ОЄСР передбачає послідовність таких дій:

- подання до компетентного органу (Мінагрополітики) в електронній або паперовій формі;

- заяви щодо підтвердження відомостей про сорт рослини/сорти рослин ОЕСР у Переліку сортів рослин ОЕСР;

- згоди (угоди) на розмноження насіння сорту рослини ОЕСР за формою згідно з додатком 1 до Постанови. 

Наразі Мінагрополітики вже видало підтвердження для дев’яти європейських сортів гібридної кукурудзи, відомості про які містяться у Переліку сортів рослин ОЕСР та плануються висіватись на території області.

 • Надсилання Мінагрополітики до компетентного органу країни реєстрації сорту рослини ОЕСР запит щодо підтвердження відомостей сорту рослини ОЕСР у Переліку сортів рослин ОЕСР (протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви).
 • Надсилання Мінагрополітики заявнику копії такого запиту до компетентного органу країни реєстрації сорту рослини ОЕСР (протягом трьох робочих днів після надсилання запиту)
 • Отримання, від компетентного органу країни реєстрації сорту рослини ОЄСР запитуваних документів (відомостей щодо сорту рослини ОЕСР, згоди (угоди) на розмноження насіння сорту рослини ОЕСР в Україні, офіційного опису сорту рослини ОЕСР, а в разі розмноження гібриду першого покоління, крім опису такого гібриду, описів його складових частин (батьківських компонентів) та іншої передбаченої додатком 2 Порядку інформації);
 • Розгляд Мінагрополітики отриманих документів та прийняття одного з рішень (протягом п’яти робочих днів з дати отримання):

1. Оформлення у паперовій формі та видачу заявникуПідтвердженнявідомостей щодо сорту рослини Організації економічного співробітництва та розвитку в Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, та згоди (угоди) на розмноження (далі – підтвердження) за формою згідно з додатком 3 Порядку – у разі забезпечення повної відповідності вимогам запитуваної інформації. Видача підтвердження здійснюється безоплатно.

Після видачі підтвердження Мінагрополітики надсилає:

- копію виданого підтвердження органу із сертифікації та Держпродспоживслужбі (не пізніше п’яти робочих днів від дати його оформлення).

- опис сорту та/або описи сортів рослин ОЕСР органу із сертифікації (у разі коли опис (описи) надійшли до компетентного органу від компетентного органу країни реєстрації сорту рослини ОЕСР) разом з копією підтвердження.

Ввезення для цілей розмноження, сертифікація та подальше вивезення насіння сорту рослини ОЕСР згідно з цим Порядком здійснюється заявником відповідно до вимог, встановлених Законами України «Про насіння і садивний матеріал» та «Про карантин рослин», а також схемами ОЕСР сортової сертифікації або контролю насіння, призначеного для міжнародної торгівлі, до яких приєдналася Україна, та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють обіг насіння.

2. Зупинення розгляду заяви:

- у випадку відсутності відповіді компетентного органу країни реєстрації сорту рослини ОЕСР згідно із запитом протягом 90 робочих днів з дати надіслання такого запиту;

- надходження відомостей, якими не забезпечено повний обсяг запитуваних відомостей згідно із запитом;

- відмови компетентного органу країни реєстрації сорту рослини ОЕСР щодо надання відомостей згідно із запитом Мінагрополітики (заявника про це інформують протягом п’яти робочих днів письмово).

 • надсилання органом із сертифікації після завершення розмноження насіння сорту рослини ОЕСР та процедури сертифікації його копії Мінагрополітики та Держпродспоживслужбі (не пізніше 20 робочих днів з дня видачі сертифіката на насіння ОЕСР).
 • вивезення заявником за межі території України розмноженого насіння сорту рослини ОЕСР до завершення граничного строку дії підтвердження (два роки та шість місяців від дати отримання підтвердження).
 • дострокове відкликання раніше виданого Підтвердження та відмова у видачі підтверджень відповідно до поданих ним будь-яких інших заявок – у разі встановлення Мінагрополітики порушення заявником вимог цього Порядку.
 • накладання заборони на ввезення насіння сорту рослини ОЕСР або вивезення чи знищення насіння сорту рослини ОЕСР за рахунок заявника відповідно до Порядку знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях, затвердженого наказом Мінагрополітики від 20 грудня 2018 р. № 613.
 • інформування Мінагрополітики про прийняті рішення стосовно відкликання підтвердження Держпродспоживслужбу.

Під час ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Реєстру сортів рослин України, але внесеного до Переліку сортів рослин ОЕСР, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України обов’язковим є дотримання вимог пункту 18 Постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 2024 р. № 53 «Про затвердження Порядку проведення перевірки документів та інформації, зазначеної у документах, що супроводжують вантаж із насінням і садивним матеріалом, дослідними та офіційними зразками насіння і садивного матеріалу, державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Відповідно до нього, крім згоди (угоди) на розмноження (підтвердження), виданого Мінагрополітики, насіння що ввозиться має супроводжуватись:

 • фітосанітарним сертифікатом (фітосанітарним сертифікатом на реекспорт);
 •  копією сертифіката ОЄСР;
 •  підтвердженням відомостей щодо сорту рослини ОЄСР в Переліку сортів рослин ОЄСР тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна.

Звертаємо увагу, що матеріал має інформаційний характер, не містить нових правових норм.

сайт зроблено в adgrafics