Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs

but up

but zs

ses1

ZG

Додаток до листа банер

Scrbanhot 1

 

5226

Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області інформує про відновлення роботи з видачі санітарних паспортів в медичній практиці.

Для отримання санітарного паспорта керівнику установи чи закладу, який у своїй роботі використовує джерела іонізуючого випромінювання, необхідно звернутися із відповідною заявою до Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області або до районних, міських управлінь, відділів за місцем здійснення господарської діяльності.

Порядок розгляду заяви та видачі санітарного паспорта регламентовано розділами 2, 3 ОСПУ-2005 № 54 (на даний час документ знаходиться в стадії громадських обговорень). Такий санітарний паспорт оформлюється також на право зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів.

Будь-яка фізична чи юридична особа, яка подає заяву для оформлення санітарного паспорту на джерела іонізуючого випромінювання, повинна подати документацію, необхідну для обґрунтування заяви, за переліком, визначеним п. 1. 18 Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур» № 294 від 04.06.2007, а саме:

- копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи на рентгенівський апарат, що встановлений у рентгенівському кабінеті;

- акт комісії прийняття рентгенівського кабінету в експлуатацію;

- технічний паспорт рентгенівського кабінету, форма якого наведена у додатку 2 до цих Правил, та протоколи періодичного контролю фізико-технічних параметрів рентгенівської апаратури в період експлуатації;

- акти перевірки ефективності вентиляції (за наявності вентиляційних систем);

- акти випробувань пристрою захисного заземлення з зазначенням величини опору розтікання струму основних заземлювачів, акти перевірки стану мережі заземлення медичного устаткування й електроустановок, протоколи вимірювань опору ізоляції проводів і кабелів;

- контрольно-технічний журнал на рентгенівський апарат;

- протокол дозиметричного контролю засобів захисту в рентгенівському кабінеті, суміжних приміщеннях та прилеглій території;

- протоколи дозиметричного контролю засобів захисту та захисних пристроїв апаратів на відповідність свинцевому еквіваленту;

- протокол випробування засобів індивідуального захисту та захисних пристроїв апаратів на відповідність свинцевому еквіваленту;

- інструкції з радіаційної безпеки та ліквідації радіаційних аварій;

- наказ про віднесення осіб, які працюють, до персоналу категорії А;

- наказ про призначення особи, відповідальної за радіаційну безпеку, радіаційний контроль, та її посадові обов’язки;

- висновки медичної комісії про проходження персоналом категорії А попереднього (періодичних) медичних оглядів;

- наказ про допуск персоналу, віднесеного до категорії А, до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання;

- журнал (бази даних) обліку індивідуальних доз опромінення персоналу;

- журнал реєстрації інструктажу з радіаційної безпеки персоналу категорії А.

Після проведеної експертизи наданих матеріалів та оформлення акту санітарного обстеження рентгенкабінету (ф. 315-о) приймається рішення про можливість видачі санітарного паспорту або мотивовану відмову в його одержанні.

сайт зроблено в adgrafics