Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs

but up

but zs

ses1

ZG

Додаток до листа банер

Scrbanhot 1

 

5107

Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову від 19.01.2024 № 53, якою затверджено новий «Порядок проведення перевірки документів та інформації, зазначеної у документах, що супроводжують вантаж із насінням і садивним матеріалом, дослідними та офіційними зразками насіння і садивного матеріалу, державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю» (далі по тексту – Порядок).

Порядок визначає процедуру проведення перевірки документів та інформації, зазначених у документах, що супроводжують вантаж із насінням і садивним матеріалом, дослідними та офіційними зразками насіння і садивного матеріалу державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю насіння і садивного матеріалу, зокрема за допомогою єдиного державного інформаційного веб-порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».

Перевірці підлягають документи та інформація, визначені Законами України «Про насіння і садивний матеріал» та «Про охорону прав на сорти рослин».

Документи та інформація можуть надаватися в паперовій формі або за допомогою порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».

Також затверджено форму Акта про результати перевірки документів та інформації, зазначеної у документах, що супроводжують вантаж із насінням і садивним матеріалом, дослідними та офіційними зразками насіння і садивного матеріалу.

Постанова набрала чинності з дня її опублікування (24.01.2024).

Державний фітосанітарний інспектор під час здійснення фітосанітарного контролю насіння і садивного матеріалу має право:

 • перевірити відповідність інформації, зазначеної на етикетках, закріплених зовні на вантажі з насінням і садивним матеріалом та/або зразками з інформацією, зазначеною у документах, що супроводжують вантаж;
 • у разі відсутності документів та інформації, або невідповідності інформації, зазначеної на етикетках, закріплених зовні на вантажі, та інформації, зазначеної у документах, що супроводжують вантаж, такий вантаж підлягає затриманню до надання необхідних документів та інформації;
 • у разі неможливості надання документів та інформації, державний фітосанітарний інспектор приймає рішення про повернення насіння і садивного матеріалу та/або зразків за межі території України;
 • у разі візуального виявлення зараження вантажу регульованими шкідливими організмами або наявних ознак зараження ними та наявних ознак пошкодження вантажу та/або транспортного засобу, в якому перебуває вантаж, проводиться фізична перевірка об’єктів регулювання, про що зазначається у полі “додаткова інформація” акта про результати перевірки документів та інформації, зазначеної у документах, що супроводжують вантаж, складеного за встановленою формою;
 • фіксувати проведення перевірки документів та інформації, передбачених цим Порядком, за допомогою засобів фото- або відеофіксації.

У Порядку наведено перелік документів, на підставі яких здійснюється ввезення в Україну, зокрема: 

 1. Насіння:
 • фітосанітарного сертифіката (фітосанітарного сертифіката на реекспорт); 
 • копії документа про якість насіння або копій сертифіката Організації економічного співробітництва та розвитку і сертифіката Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння.


 1. В т. ч. насіння сортів, що є батьківськими компонентами:
 • фітосанітарного сертифіката (фітосанітарного сертифіката на реекспорт);
 • копії документа про якість насіння або копій сертифіката Організації економічного співробітництва та розвитку і сертифіката Міжнародної асоціації з контролю за якістю насіння.

Зразки насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України, для проведення селекційних, дослідних робіт і експонування:

 • фітосанітарного сертифіката (фітосанітарного сертифіката на реекспорт) 
 • підтвердження на ввезення в Україну зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України, для проведення селекційних, дослідних робіт і експонування та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Реєстру сортів рослин України, виданого Держпродспоживслужбою, або копії заяви про видачу такого підтвердження (з описом прийнятих документів) з відміткою про дату її прийняття Держпродспоживслужбою (у разі відсутності підтвердження) чи рішення про обґрунтовану відмову у його видачі протягом п’яти робочих днів з дня закінчення встановленого строку для прийняття відповідного рішення.

Насіння сортів овочевих культур, щодо яких відсутні відомості в Реєстрі сортів рослин України:

 • фітосанітарного сертифіката (фітосанітарного сертифіката на реекспорт);
 • погодження на поширення в Україні сорту овочевих культур, заявка на який подана до Мінагрополітики з метою державної реєстрації сорту, до прийняття рішення про його державну реєстрацію, виданого Мінагрополітики.

Садивного матеріалу:

 • фітосанітарного сертифіката (фітосанітарного сертифіката на реекспорт);
 • копії документа про якість садивного матеріалу.

Насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Реєстру сортів рослин України, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України:

 • фітосанітарного сертифіката (фітосанітарного сертифіката на реекспорт);
 • копії сертифіката Організації економічного співробітництва та розвитку та підтвердження відомостей щодо сорту рослини Організації економічного співробітництва та розвитку в Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна;
 • згоди (угоди) на розмноження, виданого Мінагрополітики.

Дослідних зразків сорту для цілей кваліфікаційної експертизи сорту:

 • фітосанітарного сертифіката (фітосанітарного сертифіката на реекспорт);
 • повідомлення про прийняття заявки на сорт до розгляду, ввезення дослідних зразків сорту для цілей кваліфікаційної експертизи сорту;
 • офіційного зразка, виданого Мінагрополітики.

На період воєнного стану в Україні та протягом 90 днів після його припинення ввезення на територію України садивного матеріалу сортів суспільного надбання та загальнопоширених сортів, щодо яких відсутні відомості в Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, для закладення та/або вирощування багаторічних насаджень (плодових, ягідних, горіхоплідних, винограду, хмелю):

 • фітосанітарного сертифіката (фітосанітарного сертифіката на реекспорт);
 • повідомлення про належність сорту, що ввозиться, до сортів суспільного надбання або загальнопоширених сортів, виданого Мінагрополітики відповідно до поданої заявки на сорт;
 • копії документа про якість садивного матеріалу.

Під час ввезення насіння державний фітосанітарному інспектору необхідно перевірити наявність інформації про суб’єкта ввезення в Державному реєстрі суб’єктів насінництва та розсадництва.

За результатами перевірки державний фітосанітарний інспектор протягом доби складає у двох примірниках Акт та вносить відповідну інформацію про результати прийнятого рішення до порталу «Єдине вікно для міжнародної торгівлі».

Один примірник акта надається суб'єкту господарювання, другий – залишається у державного фітосанітарного інспектора.

Постановою також затверджено перелік постанов, що втратили чинність:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 травня 2019 р. № 383 “Про затвердження Порядку проведення перевірки сертифікатів та підтверджень у разі ввезення та/або вивезення насіння і садивного матеріалу, зразків насіння і садивного матеріалу, дослідних зразків сортів державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 39, ст. 1369).

2. Пункт 216 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. № 916 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 90, ст. 3000).

3. Пункт 38 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 489 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 42, ст. 2542).

сайт зроблено в adgrafics