Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs

but up

but zs

ses1

ZG

Додаток до листа банер

Scrbanhot 1

 

5026

23 листопада 2023 року набула чинності Постанова КМУ № 1210 «Про затвердження Порядків проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал». Ознайомитися зі змістом вказаної Постанови можна за посиланням. Попередня Постанова від 21 лютого 2017 року № 97 втратила чинність. 

Відтак, діє два окремих Порядки проведення сертифікації насіння та садивного матеріалу, зокрема:

 1. Порядок проведення сертифікації насіння, видачі та скасування сертифікатів на насіння, який визначає процедуру проведення комплексу заходів, спрямованих на визначення сортових і посівних якостей насіння, видачі сертифікатів на насіння та їх скасування (далі – Порядок проведення сертифікації насіння).
 2. Порядок проведення сертифікації садивного матеріалу, видачі та скасування сертифікатів на садивний матеріал, який визначає процедуру проведення сертифікації садивного матеріалу, видачі та скасування сертифікатів на садивний матеріал скасування (далі – Порядок проведення сертифікації садивного матеріалу).

Варто звернути увагу, що відтепер відповідно до нового Порядку проведення сертифікації насіння кожна партія насіння для реалізації повинна супроводжуватися Сертифікатом, що засвідчує сортові якості (для насіння, вирощеного (виробленого) на території України), та Сертифікатом, що засвідчує посівні якості, або їх копіями, засвідченими суб’єктом господарювання, якому видано такі сертифікати.

Змінено строки подання до Органу із сертифікації Заявки на визначення сортових якостей насіння, а саме до: 

 • 1 квітня поточного року (для буряків висадкового методу вирощування);
 • 15 квітня поточного року (для ріпаку озимого);
 • 15 травня поточного року (для бобових (крім сої та люпину);
 • 1 червня поточного року (для озимих та ярих зернових (крім гречки, рису, сорго, соризу, проса, кукурудзи, суданської трави), олійних (крім соняшнику, сої та ріпаку озимого), однорічних кормових, медоносних, лікарських трав, картоплі (крім випадку використання методу двоврожайної культури);
 • 15 червня поточного року (для рису та овочевих);

- 1 липня поточного року (для соняшнику, кукурудзи, сої, сорго, соризу, проса, суданської трави, люпину та прядивних);

- 1 серпня поточного року (для картоплі, гречки (у випадку використання методу двоврожайної культури);

- 15 вересня поточного року (для буряків безвисадкового методу вирощування).

Доповнено перелік підстав для відмови у проведенні польового оцінювання.

Також на вимогу суб’єкта насінництва та розсадництва може здійснюватись обстеження насіннєвих посівів для встановлення їх фітосанітарного стану.

Наведено перелік проб, які відбираються із кожної сформованої партії насіння аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) після формування суб’єктом господарювання партії насіння.

Змінено порядок присвоювання аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) номеру партії насіння. Відтепер номер він складається з п’яти символів (UA-01-0001/00001-00).

Розроблено механізм визначення посівних якостей насіння на виробничих потужностях уповноваженого суб’єкта насінництва та розсадництва (право на використання насіння належить йому і яке виробляється під його безпосереднім контролем) та оформлення органом із сертифікації сертифіката.

У такому разі заявка на визначення посівних якостей насіння до органу із сертифікації не подається, а уповноважений суб’єкт насінництва та розсадництва зобов’язаний повідомити орган із сертифікації про те, що визначення посівних якостей насіння, що виробляється під його безпосереднім контролем, здійснюватиметься ним самостійно, шляхом подання заяви про видачу сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння.

На вимогу органу із сертифікації, такий суб’єкт насінництва та розсадництва зобов’язаний надати до органу із сертифікації проби, відібрані відповідно до підпункту 4 пункту 23, для здійснення вибіркового оцінювання та відповідні акти відбору у порядку, встановленому Мінагрополітики.

Варто знати, що згідно зі ст. 18-3. Визначення посівних якостей насіння суб’єктами насінництва та розсадництва, які є виробниками ЗУ № 411-IV «Про насіння і садивний матеріал», однією з підстав прийняття Рішення про скасування уповноваження приймається у разі виявлення факту визначення посівних якостей насіння, не виробленого під безпосереднім контролем суб’єкта насінництва та розсадництва.

Введено окремий розділ щодо особливостей сертифікації насіння, що ввозиться на митну територію України.

Відповідно до Порядку проведення сертифікації садивного матеріалу кожна партія садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися Сертифікатом, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, та Сертифікатом, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу, або їх копіями, засвідченими суб’єктом господарювання, якому видано такі сертифікати.

У Порядку проведення сертифікації садивного матеріалу визначено терміни: 

- візуальне інспектування (огляд), лабораторне дослідження, підщепа, розмноження садивного матеріалу, рослини «frigo»;

- визначено процедуру визначення сортових і товарних якостей садивного матеріалу;

- змінено порядок присвоєння аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) номеру кожній сформованій суб’єктом господарювання партії садивного матеріалу. Він складається з п’яти символів (UA-01-0001/00001-00).

Строк дії сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу – до 31 травня року, наступного за роком, в якому його видано (крім рослин із закритою кореневою системою, рослин «frigo»).

Строк дії сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу, для рослин із закритою кореневою системою, рослин «frigo» обчислюється з дня, наступного за днем складення протоколу відповідності товарних якостей садивного матеріалу, і становить один календарний рік.

Також визначено особливості сертифікації садивного матеріалу, що ввозиться на митну територію України та повторного визначення сортових і товарних якостей садивного матеріалу.

Порядками затверджено нові форми:

 1. Сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння.
 2. Сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу.
 3. Сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння.
 4. Сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу.
сайт зроблено в adgrafics