Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs

but up

but zs

ses1

ZG

Додаток до листа банер

Scrbanhot 1

 

 4059

Повірка засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) – це сукупність операцій, що включає перевірку та маркування, або видачу документа про повірку ЗВТ, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам.

Які ж бувають види повірок?

Періодична повірка – повірка, що проводиться протягом періоду експлуатації засобів вимірювальної техніки через встановлений проміжок часу (міжповірочний інтервал);

Експертна повірка – повірка, яка проводиться у разі виникнення спірних питань щодо метрологічних характеристик, придатності до застосування і правильності експлуатації засобів вимірювальної техніки;

Інспекційна повірка – повірка засобів вимірювальної техніки, яка проводиться під час здійснення метрологічного нагляду;

Позачергова повірка – повірка засобів вимірювальної техніки, що проводиться у таких випадках:

- за потреби заявника пересвідчитися у придатності засобів вимірювальної техніки до застосування;

- у разі пошкодження відбитка повірочного тавра, якщо таке тавро не передбачено – у разі втрати свідоцтва про повірку.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 № 1314-VIIЗВТ, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.

Періодичній повірці підлягають законодавчо регульовані ЗВТ, зазначені в Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374), що застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології.

Повірка проводиться згідно з вимогами Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів (далі – Порядок), затвердженим наказом Мінекономрозвитку України від 08.02.2016 № 193.

Повірка засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та знаходяться в експлуатації, проводиться на добровільних засадах.

Відповідно до Порядку, періодична повірка проводиться виконавцями на підставі погоджених графіків періодичної повірки або за письмовим зверненням Замовника, складеним у довільній формі.

Слід враховувати, що ЗВТ пред’являють на повірку укомплектованими, разом з необхідними допоміжними пристроями, експлуатаційними документами, свідченням про останню повірку або державну метрологічну атестацію.

сайт зроблено в adgrafics