Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs

but up

but zs

ses1

ZG

Додаток до листа банер

Scrbanhot 1

 

2054

Як відомо, 10 червня 2023 року набув чинності Закон України від 16.11.2022 № 2763-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин та насінництва і розсадництва у відповідність із положеннями законодавства Європейського Союзу», який суттєво спрощує умови ведення насінництва та розсадництва, зокрема, щодо польового оцінювання, як складової процедури сертифікації.

Так, визначення посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу може здійснюватися не лише органом з оцінки відповідності, а за умови отримання уповноваження – і суб’єктом насінництва та розсадництва – зміни до ст. 17, 18-3 ЗУ № 411-IV.

Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) може провадити свою діяльність як:

- незалежний експерт;

- посадова особа центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику;

- працівник органу з оцінки відповідності;

- службова особа суб’єкта насінництва та розсадництва – зміни до ст. 18-2 ЗУ № 411-IV.

24 червня 2023 року, для розуміння механізму процедури сертифікації насіння і садивного матеріалу, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 637 «Про внесення змін до Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал». 

Постанова передбачає та надає можливість суб’єктам насінництва та розсадництва укладати договір про надання послуг із польового оцінювання насіннєвих посівів або насаджень садивного матеріалу категорії сертифіковане безпосередньо з незалежним (приватним) аудитором (агрономом-інспектором) без залучення державного органу із сертифікації. 

Проте, аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який провадить свою діяльність як незалежний експерт, під час виконання робіт із визначення сортових якостей насіння та садивного матеріалу зобов’язаний:

  • дотримуватись конфіденційності щодо інформації, яку він отримує в процесі виконання робіт;
  • бути незалежним від комерційних та інших інтересів суб’єкта насінництва та розсадництва;
  • інформувати орган із сертифікації про будь-який зв’язок із суб’єктом насінництва та розсадництва.

Тепер, для проведення польового оцінювання посіву або насадження суб’єкт насінництва та розсадництва (далі – заявник) подає до органу із сертифікації чи його підрозділу за місцезнаходженням посіву або насадження заявку на визначення сортових якостей насіння та садивного матеріалу за встановленою формою.

Орган із сертифікації після розгляду заяви та перевірки документів, не пізніше 10 робочих днів після отримання заявки надсилає заявнику в електронній або паперовій формі повідомлення про можливість виконання робіт із сертифікації, в якому відповідно до поданої заявки зазначається, що аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) (залежно від категорії насіння та садивного матеріалу), який буде проводити польове оцінювання посівів або насаджень, відбір проб. 

У повідомленні зазначаються також інші умови, що пов’язані із проведенням сертифікації, зокрема:

  • вибіркове оцінювання робіт аудитора із сертифікації, який провадить свою діяльність як незалежний експерт (не менше п’яти відсотківпосівів або насаджень, щодо яких проводиться польове оцінювання), чи відмови у проведенні польового оцінювання посівів або насаджень.

Аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до виданих актів польового оцінювання або актів бракування, та веде їх облік.

На підставі акту польового оцінювання, і з урахуванням відомостей, зазначених в акті вибіркового оцінювання (у разі проведення робіт аудитором із сертифікації, який провадив свою діяльність як незалежний експерт), орган із сертифікації, до якого заявник подав заявку на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу, оформляє Сертифікат, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу та вносить відповідні дані до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал. та вносить відповідні дані до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.

сайт зроблено в adgrafics