Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs

but up

but zs

ses1

ZG

Додаток до листа банер

Scrbanhot 1

 

1198

Травень 2023 року виявився теплішим та сухішим, ніж минулого року. Відсутність ефективних опадів, вітряна, сонячна погода сприяли втраті вологи у верхніх шарів ґрунту. Нестача вологи в ґрунті гальмувала проростання насіння пізніх культур, стримувала повноцінний ріст та розвиток сільськогосподарських рослин, хоча їх фазовий розвиток проходив в строки. Зазначені погодні умови сприяли помірному розвитку хвороб сільськогосподарських рослин та шкідливості шкідників.

Багатоїдні шкідники

Підгризаючі та листогризучі совки. В червні продовжується літ метеликів підгризаючих (озимої, окличної, іпсілон) та листогризучих (совки-гамми, капустяної, С-чорне, інших) совок, який розпочався в третій декаді травня. Оптимальні умови для льоту метеликів: температура 18-25 0С, відносна вологість повітря у межах 70-90 % та наявність квітучої рослинності. За утримання холодної та дощової погоди літ буде неінтенсивний та розтягнутим, яйце продуктивність самиць, чисельність відроджених личинок і їх шкідлива активність – зниженими, а відповідно, небезпека – мінімальною.

Зниженню чисельності та шкідливості лускокрилих сприяють агротехнічні прийоми (міжрядне розпушення просапних, знищення бур’янів та нектароносів), механічні (встановлення коритець з шумуючою мелясою) та біологічні (випуск яйцеїда-трихограми).

За наявності гусениць підгризаючих совок в посівах буряків 1-2, кукурудзи, соняшнику, картоплі інших просапних культур 3-8, озимої пшениці 2-3 екз/ м2 гусениць, застосовують хімічні препарати. Інсектициди доцільно застосовувати в період відродження гусениць за появи другого віку, коли вони живляться відкрито і є найбільш уразливими, у вечірній період. Проти гусениць листогризучих совок використовують інсектициди у рекомендованих нормах згідно з «Переліку дозволених до використання в Україні».

Стебловий (кукурудзяний) метелик. В червні продовжується заляльковування гусениць шкідника. Погодні умови склалися дещо гірші минулого року, із-за відносної вологості повітря нижче 30 %, що негативно впливає на розвиток шкідника. Гідротермічні умови червня визначатимуть характер перебігу процесу розвитку лялечок та терміни льоту метеликів.

Ефективним прийомом для обмеження чисельності та шкідливості гусениць кукурудзяного метелика є випуск вогнівочної форми трихограми на початку і в період масового відкладання яєць (50-100 тис. самиць/га). В разі неможливості випуску яйцеїда-трихограми за перевищення економічного порогу шкідливості – 18 % рослин, заселених яйцекладками, або 6-8 % рослин – гусеницями кукурудзяного метелика проводять обприскування інсектицидами згідно з «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні».

Зернові та зернобобові культури 

На посівах озимих та ярих зернових колосових культурах під час колосіння, цвітіння рослин та наливу зерна розвиватимуться та шкодитимуть клопи шкідлива черепашка, гостроголовий, мавський. В червні прогнозується відкладання клопами яєць, відродження і вихід на колос личинок. При пошкодженні ними зерна в колосі погіршується якість клейковини, посівні властивості зерна. Для збереження технологічних і посівних якостей зерна, де поширений клоп, шкідлива черепашка, посіви озимої пшениці за наявності 2 і більше личинок/м2, у посівах сильних і цінних сортів на решті посівів 4-6 личинок/м2 обприскують препаратами згідно з «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні».

Хлібна жужелиця (турун) та хлібні жуки (кузька) в період цвітіння та формування зерна колосових культур виходитимуть з ґрунту на колоски та живитимуться зерном. При цьому спочатку пошкоджуватимуть зав’язь, а пізніше зерно, яке формується, внаслідок чого знижується урожай.

На посівах ярих зернових культур шкодочинними залишаються: п’явиці, злакові мухи (шведська, гессенка), хлібні блішки, попелиці, тріпси.

За помірно-теплої, вологої погоди в посівах зернових колосових культур залишається загроза розвитку та поширення хвороб – борошнистої роси, септоріозу, бурої листової іржі, піренофорозу, якими уражено 3-12 % максимально 18 % рослин на 12-24 % максимально 45 % площ озимої пшениці. Ці хвороби: гельмінтоспоріоз, сітчаста плямистість, ринхоспоріоз розвиватимуться на ярині здебільшого в загущених посівах. У посівах вівса розвиватиметься червоно-бура плямистість. В посівах зернових культур, де посів неякісно протруєним насінням, можливий розвито сажкових хвороб. За високої зволоженості під час наливу зерна на колосових розвиватимуться альтернаріоз, фузаріоз, септоріоз, оливкова пліснява. Особливо небезпечним може бути раннє ураження колоса фузаріозом, зокрема, у фазу цвітіння, що створюватиме передумови формування щуплого неповноцінного зерна з низькою чи зовсім втраченою життєздатністю. Запізнення з обприскуванням від цієї хвороби під час цвітіння викликає зниження ефективності обробки фунгіцидами, оскільки більш пізні обробки не впливають на розвиток патогену. Для запобігання забруднення зерна фузарієвими мікотоксинами посіви захищають фунгіцидами. За швидкого наростання захворювань листкової поверхні, а також колоса, висока ефективність оздоровлення рослин досягається обприскуванням фунгіцидами під час формування зернівок.

Відродженню личинок бульбочкових довгоносиків сприятиме дощова погода, які згодом заляльковуватимуться. Вихід жуків нового покоління відбудеться у другій половині червня. Горохова попелиця заселятиме пагони, квітки, листки, молоді стручки гороху. Жуки горохової зернівки живитимуться пилком і пелюстками гороху, а за жаркої погоди (не нижче 21 0С), за температури повітря 18-27 0С відкладатимуть яйця. За сухої, спекотної погоди можлива шкодочинність акацієвої (бобової) вогнівки горохової плодожерки.

За високої вологості повітря і температури 18-25 0С в загущених посівах гороху, рослини хворіють на аскохітоз, пероноспороз, борошнисту росу.

В період бутонізації – початку цвітіння проти горохового зерноїда (2-3 жуки /10 п. с.), попелиці (250-300 екз/10 п. с.), трипса 2 екз/квітку, гороховоїплодожерки, акацієвої вогнівки (25-30  яєць/м2) обробляють дозволеними інсектицидами.

Посівам сої шкодитимуть росткова муха, бульбочкові довгоносики, люцерновий клоп, попелиці, гусениці підгризаючих совок та інші. За умов підвищеної вологості, частих опадів, температури 18-26 0С у посівах сої на рослинах розвиватимуться аскохітоз, пероноспороз, церкоспороз.

Проти бульбочкових довгоносиків (8-15 жуків/м2), люцернового клопа (2-5 екз/рослин), попелиць (250-300 екз/10 п. с.) акацієвої вогнівки (25-30 яєць/м2) посіви сої обробляють дозволеними інсектицидами. На насінневих посівах оприскування проводять відразу після виявлення сисних шкідників. На багаторічних травах (люцерні, конюшині, експарцеті) у фазах стеблування-бутонізації розвиватимуться і шкодитимуть жуки та личинки довгоносиків, листогризучих гусениць, совок, клопів, попелиць та інших. За прохолодної, дощової погоди поширюватимуться плямистості, антракноз, аскохітоз, переноспороз.

Технічні культури

Рослини буряків продовжує заселяти бурякова листова попелиця, бурякова щитоноска, бур’якова мінуюча муха, також можлива осередкова шкодочинність листогризучих і підгризаючих совок, особливо на посівах кормового буряка, де посів проводився нетоксикованим насінням.

Поширенню церкоспорозу, плямистостей листя на посівах цукрових буряків сприятиме тепла погода з достатньою вологістю повітря. Ураження пероноспорозом цукрових буряків відбудеться в вологу, прохолодну, а борошнистою росою фомозом, та фузаріозною гниллю коренів у посушливу жарку погоду. Через недостатнє забезпечення рослин елементами живлення за умов посухи чи зливових дощів можливий прояв голодування рослин. 

Розпушенням міжрядь відповідно до технології знищують яйця і личинок пластинчастовусих, коваликів інших. За потреби проводять захисні обробки крайових смуг чи всього поля (ЕПШ бурякової листової попелиці 5 % заселених рослин, мінуючих мух – 30 % заселених рослин). Проти листозризучих і підгризаючих совок в період відкладання яєць рекомендовано застосовувати трихограму (20-30 тис. особин на га 2-3 рази через 4-6 днів).

При появі ознак на листку буряків пероноспорозу, борошнистої роси, церкоспорозу на 3-5 % рослин посіви. обробляють дозволеними фунгіцидами За наростання хвороб проводять повторно (бажано іншим фунгіцидом). Проти листогризучих і підгризаючих совок застосовують трихограму в період відкладання яєць, а за появи гусениць – проводити хімічні обробки інсектицидами.

На рослинах соняшнику розвиватимуться геліхризова попелиця, клопи, цикадки, трипси, павутинний кліщ, накопиченню яких сприятиме тепла з періодичними опадами погода. Сходи посіві шкодитимуть дротяники, осередково підгризаючі листогризучі совки.

Тепла з частими опадами та підвищеною вологістю повітря погода призведе до ураження пероноспорозом, фомозом, іржею.

У разі заселення клопами та геліхризовою попелицею понад 20 % рослин за чисельністю 40-50 екз. на кожній та відсутності ентомофагів до цвітіння культури проводять обробки інсектицидами. Під час масового відкладання яєць лускокрилими випускають яйцеїда-трихограму. Гусениці першого покоління лучного метелика за чисельності 8-10 екз/ м2, обробляють дозволеними інсектицидами. З метою запобіганню розвитку хвороб фомоз, пероноспороз, біла, сіра гнилі та фузаріозна коренева гниль, рекомендовано до цвітіння культури провести захисні обробки в разі появи ознак хвороб. За необхідності повторно проводять обробки через два тижні.

На ярому ріпаку шкодочинними будуть ріпаковий квіткоїд, білани, прихованохоботники, капустяна попелиця, осередково совки, ріпаковий пильщик інші. За випадання частих дощів, рос на фоні помірно-теплої погоди розвиватимуться пероноспороз, фомоз. Захисні обробки ярого ріпаку проводять в період стеблування кінця бутонізації за надпорогової чисельності фітофагів. Стручки озимого ріпаку в осередках пошкоджуватиме капустяна стручкова галиця, насіннєвий прихованохоботник. За частих дощів у період дозрівання культури можливий розвиток альтернаріозу. За побуріння 70 % стручків і вологої погоди перед збиранням (за 14 днів) проводять десикацію. 

Картопля та овочеві культури

Картоплю, томати, баклажани заселятиме колорадський жук. За масового з’явлення личинок першого-другого віків (10-20 екз. на кожен з 8-10 % заселених кущів), захищають дозволеними інсектицидами. На капусті повсюди розвиватимуться і шкодитимуть гусениці біланів, молі, совок та попелиць в осередках клопи, стебловий капустяний прихованохоботник. За чисельності гусениць совок 1-2 на ранній, 2 і більше екз. на пізній капусті, за 5 % і більше заселених рослин, молі, біланів 2-5 екз. на 10 % рослин; проти попелиць в разі заселення 5-10 % рослин посіви захищають інсектицидами.

За сприятливих умов відбуватиметься розвиток хвороб картоплі і томатів (фітофтороз, макроспоріоз), огірків (пероноспороз, бактеріоз), цибулі (пероноспороз) за умов теплої 15-20 0С, вологої погоди (відносна вологість повітря понад 87 %) розвиток та поширення хвороб зростатиме.

Картоплю від хвороб профілактично (у фазі бутонізації-цвітіння), томати за появи перших ознак фітофторозу, захищають дозволеними фунгіцидами.

Перше обприскування огірків від хвороб проводять у фазі 2-3 справжніх листочків препаратами контактної дії (1 % бордоською рідиною), через 10-12 днів після попередньої – системними препаратами. На цибулі в разі розвитку пероноспорозу застосовується фунгіцид. На капусті, цибулі до препарату додають прилипачі – збиране молоко, тренд.

Плодові насадження

Молоді жуки яблуневого квіткоїда в кінці червня перейдуть у літню діапаузу. Метелики білана жилкуватого відкладатимуть яйця і заляльковуватимуться гусениці золотогуза, розанової листокрутки, шовкопрядів, яблуневої молі, згодом вилітатимуть метелики і відкладатимуть яйця. Чисельності і шкодочинності сисних комах (кліщів, попелиць, медяниць, щитівок) сприятиме тепла і посушлива погода.

У першій декаді червня за підвищення температури продовжиться літ метеликів І го покоління яблуневої плодожерки, який одиноко обліковувався протягом третьої декади травня в теплі ночі. Через складні погодні умови характер льоту ймовірно може бути коротким та масовим (10-15 днів). За поновленням льоту очікується початок відкладання метеликами яєць за відсутності опадів і вітру та температури повітря 16 0С у вечірні години. В кінці першої декади червня – на початку другої, можливе відродження та шкідливість личинок на плодах яблуні. відкладання яєць буде активним за відсутності опадів і вітру та температури повітря 16 0С у вечірні години. Продовжуватиметься відродження гусениць І-го покоління. Личинки яблуневого і грушевого пильщиків пошкоджуватимуть плоди, виїдаючи насіннєву камеру. Закінчивши живлення (період опадання надлишкової зав’язі), вони заглиблюються в ґрунт на зимівлю. Вишнева муха відкладатиме яйця в плоди вишні і черешні середніх і пізніх сортів, де розвиватимуться її личинки.

Суха, жарка погода сприятиме розвитку борошнистої роси, плодової гнилі. Прохолодна погода за значних опадів сприятиме ураженню кокомікозу, клястероспоріозу, кучерявості листків персика у кісточкових насадженнях. У зерняткових насадженнях поширюватиметься парша. Уражені гілки, пагони моніліальним опіком зрізати та спалювати.

Під час масового відкладання яєць, на початку відродження гусениць першого покоління яблуневої плодожерки сади обприскують інсектицидом з додаванням фунгіциду.

сайт зроблено в adgrafics