Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs

but up

but zs

ses1

ZG

Додаток до листа банер

Scrbanhot 1

 

68

Спеціалісти відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області 17.02.2023 року прослухали онлайн-вебінар на тему:«Перевірка окремих видів продукції, що підпадають під дію директив LVD 2014/35/EU та EMC 2014/30/EU».

Директиви нового підходу розроблені з метою усунення правових розбіжностей між державами-членами Європейського Союзу.

Втручання третьої сторони не є обов'язковим для впровадження директив нового підходу. Виробники готують та підписують декларацію про відповідність Європейському Союзу за власним бажанням. Використання стандартів є добровільним. Знак СЕ вказує на відповідність продукції директивам і стандартам і наноситься на виріб виробником.

Директиви є правовими нормами, прийнятими Радою міністрів Європейського Союзу. Вони повинні бути адаптованими та введеними в дію кожною державою-членом свого внутрішнього законодавства. Гармонізовані стандарти є загальними стандартами, що використовуються для визначення відповідності. Кожна держава-член повинна адаптувати ці стандарти до національних стандартів.

Основними вимогами директив є набір вимог, яким повинна відповідати продукція для розміщення на ринку і повинна. Основні вимоги визначають результати, які повинні бути досягнуті, або ризики, які необхідно вирішити, але не надають технічних рішень для цього. Виробники мають право вибирати, яким чином будуть задовольнятися ці основні вимоги.

Директиви нового підходу в основному базуються на чотирьох основних принципах: відповідність нормативним вимогам, розвиток технологій і знання, добровільні стандарти та припущення про відповідність основним вимогам.

Директиви нового підходу стосуються широкого спектра продуктів. Наприклад, машини, будівельні матеріали, іграшки та медичні прилади. Крім того, продукт може охоплюватися більш ніж однією директивою. Наприклад, директиву про електромагнітну сумісність (EMC) і директиву про низьку напругу (LVD) можна застосовувати одночасно.

Директива 2014/30/EU Електромагнітна сумісність (EMC). Електромагнітні перешкоди виникають під час роботи будь-якого електронного та електричного обладнання та приладів. При цьому, важливим є властивість обладнання адекватно реагувати на електромагнітні явища, забезпечуючи стабільну роботу обладнання в електромагнітному полі.

Згідно директиви електроприлади та електрообладнання, повинні бути спроєктовані і вироблені і встановлені таким чином, щоб їх робота не створювала електромагнітних перешкод, здатних порушити роботу іншого електрообладнання або створювала здатність нормально працювати в електромагнітному середовищі. Директива 2014/30/EU поширюється майже на всі електроприлади та електрообладнання, які можуть викликати електромагнітні перешкоди.

Електромагнітні перешкоди виникають під час роботи будь-якого електронного та електричного обладнання та приладів. При цьому, важливим є властивість обладнання адекватно реагувати на електромагнітні явища, забезпечуючи стабільну роботу обладнання в електромагнітному полі.

Виробникам, які планують експортувати свою продукцію на європейський ринок, необхідно враховувати, що електрообладнання та електроприлади повинні пройти оцінку відповідності директиві 2014/30/EU про електромагнітну сумісність.

Тільки повна відповідність вимогам директиви 2014/30/EU, дає право на СЄ маркування, випуск і вільний обіг на європейському ринку електрообладнання.

Директива 2014/35/EU Низьковольтне обладнання (LVD). Електричне обладнання оточує нас в повсякденному житті як в побуті, так і у виробничих процесах. Більшість електротоварів сконструйовано таким чином, щоб використовуватися в електромережах загального користування 220В і 380В. Дуже важливо, щоб всі ці прилади відповідали вимогам безпеки, які передбачають високий рівень захисту здоров'я і безпеки людей, домашніх тварин і майна.

Директива 2014/35/EU спрямована на підвищення безпеки при використанні електроприладів для людини і навколишнього середовища. З цією метою в ній викладені вимоги безпеки, згідно з якими електроприлади повинні бути спроєктовані і виготовлені таким чином, щоб їх експлуатація та обслуговування були безпечними. 

Директива 2014/35/EU поширюється на електричне обладнання, призначене для використання при номінальній напрузі від 50 В до 1000 В змінного струму і при постійній напрузі від 75 В до 1500 В. Таким чином, під дію директиви підпадають всі побутові, комерційні або промислові прилади, які працюють від мережі 220 В і 380 В.

Дотримання вимог директив є обов'язковим для всіх учасників ринку: виробника, імпортера і дистриб'ютора, які на кожному етапі повинні гарантувати відповідність обладнання європейським стандартам безпеки.

сайт зроблено в adgrafics