Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs

but up

but zs

ses1

ZG

Додаток до листа банер

Scrbanhot 1

 

energy

Відповідно до нового Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів (далі – Технічний регламент), затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 27.04.2022 року № 164, Україна має перейти на нову шкалу енергоефективності, яка буде встановлювати більш жорсткі вимоги до побутової техніки в частині споживання енергії. Технічним регламентом встановлено основні вимоги, що застосовуються до енергоспоживчої продукції (далі – продукції), що вводиться в обіг або експлуатацію.

Державний ринковий нагляд і державний контроль енергоспоживчої продукції здійснюється відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» з урахуванням вимог Технічного регламенту та відповідних технічних регламентів енергетичного маркування за типами продукції органами державного ринкового нагляду в межах сфери їх відповідальності і передбачає встановлення наявності енергетичної етикетки, її відповідності вимогам, зазначеним у розділі VIII Технічного регламенту, а також перевірку відповідності фактичних технічних характеристик енергоспоживчої продукції вимогам Технічного регламенту та відповідних технічних регламентів енергетичного маркування за типами продукції.

Що нового в Технічному регламенті?

Регламент передбачає маркування продукції та надання стандартної інформації щодо її енергоефективності, споживання енергії та інших ресурсів під час використання продукції, а також додаткову інформацію про продукцію, з метою зменшення споживання енергії.

Вводиться електронна база даних енергоспоживчих продуктів, яка буде містити відкриту і закриту частину. У відкритій частині кожен споживач отримає всю необхідну інформацію, зокрема й про рівень енергоефективності товару.

Постачальник вносить до відкритої частини бази даних продуктів таку інформацію:

- найменування або торговельну марку, адресу, контактні дані та інші законні засоби ідентифікації постачальника;

- ідентифікатор моделі;

- етикетку в електронному форматі;

- клас (класи) енергоефективності та інші параметри, що зазначені в етикетці;

- параметри інформаційного листа продукту в електронному форматі.

Крім того, встановлюються функціональні критерії до відкритої частини бази даних продуктів:

- інформація про кожну модель продукту повинна утримуватись, як окремий запис;

- повинен створюватися єдиний файл енергетичної етикетки кожної моделі, доступний для перегляду, завантаження та друку, а також мовні варіанти повного інформаційного листа продукту всіма офіційними мовами ЄС;

- інформація повинна бути безкоштовною та придатною для машинного зчитування, сортування та пошуку, з дотриманням відкритих стандартів для використання третіми особами;

- повинна бути створена онлайн-служба підтримки постачальника або контактний центр з відповідним посиланням на нього з офіційного порталу.

Завдяки енергомаркуванню споживачі зможуть:

  • отримувати інформацію про технічні характеристики енергоспоживчих продуктів,
  • обирати більш енергоефективні товари,
  • зменшити споживання енергії.
  • використовувати енергоефективне та екологічне обладнання протягом тривалого строку експлуатації;

Отже, енергетичне маркування робить вагомий внесок у заощадження споживачами енергії та зменшення рахунків за енергопостачання.

сайт зроблено в adgrafics