Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs

but up

but zs

ses1

ZG

Додаток до листа банер

 

Незабаром стартує посівна кампанія. Не виключено, що для її проведення аграрії використовуватимуть завезений посівний та садивний матеріал.

Саме тому Головне управління інформує суб’єктів господарювання, які здійснюють імпорт та експорт насіння та садивного матеріалу, про вимоги щодо його ввезення на митну територію України. 

 Так, згідно зі ст. 20 Закону України «Про насіння і садивний матеріал»ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу здійснюється за умови його належності до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна. Нагадаємо, що на сьогодні в Україні вже діють 5 Насіннєвих Схем ОЕСР для насіння: зернових, кукурудзи, сорго, цукрового та кормового буряка, хрестоцвітих та інших олійних або прядивних культур. 

Ввезення насіння і садивного матеріалу здійснюється за наявності таких документів: 

- фітосанітарний сертифікат;

- сертифікат країни-експортера, що засвідчує якість насіння та/або садивного матеріалу. Перелік європейських агентств із сертифікації насіння, які видають сертифікати країни-експортера, знаходиться на офіційному сайті Європейської асоціації агентств із сертифікації насіння за посиланням.

Додаткова інформація щодо компетентних органів країн-експортерів та зразків дозвільних документів розміщена на офіційному сайті Держпродспоживслужби за посиланням.

 - сертифікат ISTA та сертифікат ОЕСР у випадку, якщо культура відноситься до схем сортової сертифікації, до яких приєдналась Україна, а саме – насіння цукрових та кормових буряків, насіння хрестоцвітих та інших олійних і прядивних видів, насіння кукурудзи та сорго, насіння зернових культур. Перелік сортів рослин ОЕСР знаходиться на офіційному сайті Організації економічного співробітництва та розвитку.

Сертифікат країни-експортера, сертифікат ISTA та сертифікат ОЕСР видаються на окремі партії насіння і садивного матеріалу без терміну дії.

Якщо ж сорт не включений до Реєстру сортів рослин України та/або Переліку сортів рослин ОЕСР, ввезення на територію України та вивезення за її межі зразків може здійснюватися для селекційних, дослідних робіт і експонування суб’єктами господарювання на основі Підтвердження, виданого Держпродспоживслужбою, та згідно з порядком, визначеним Постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 691. Підтвердження діє з дня його видачі до дня фактичного ввезення в Україну погодженого обсягу насіння або садивного матеріалу, але не більше одного року. Якщо термін дії підтвердження закінчився – насіння не може бути ввезене в Україну. 

Якщо сорт не занесений до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але занесений до Переліку сортів рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, насіння ввозиться на підставі погодження Держпродспоживслужби, виключно для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України в Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 № 762. Держпродспоживслужба протягом п’яти робочих днів з дати отримання повідомлення письмово звертається до спеціально уповноваженого органу країни реєстрації сорту рослин для надання ним відповідної письмової згоди на розмноження насіння за межами країни реєстрації, офіційно засвідченого стандартного зразка сорту та офіційного опису сорту. Протягом п’яти робочих днів після отримання зазначених матеріалів Держпродспоживслужба надає погодження на безоплатній основі. У разі неподання уповноваженим органом країни протягом 30 робочих днів запитуваних матеріалів, Держпродспоживслужба протягом п’яти робочих днів письмово інформує суб’єкта господарювання про відмову у ввезенні насіння. 

З метою внесення сорту до Реєстру сортів, дослідні насіння і садивний матеріал ввозяться на підставі підтвердження Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (повідомлення про прийняття заявки до розгляду та ввезення дослідних зразків сортів для цілей експертизи заявки), за формою відповідно до Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.10.2017 № 576.

При імпорті насіння та садивного матеріалу сортів рослин, які використовуються в декоративних цілях, норми щодо визначення придатності сорту на поширення в Україні та права на поширення в Україні не застосовуються (частина друга статті 3 ЗУ «Про охорону прав на сорти рослин»).

У разі ввезення або вивезення насіння та садивного матеріалу, порядок проведення перевірки сертифікатів та підтверджень проводиться державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.2019 № 383. 

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову від 01.04.2022 № 398 «Деякі питання здійснення фітосанітарних заходів та процедур в умовах воєнного стану», яка діятиме на період воєнного стану та протягом 90 днів з дати його припинення або скасування. 

Так, постановою відбулось скасування обов’язковості переміщення територією України імпортованого насіння у супроводі карантинного сертифіката. Натомість, у разі переміщення насіння без супроводу карантинного сертифіката, особи зобов’язані вести облік таких об’єктів регулювання та надавати відповідну інформацію на вимогу Держпродспоживслужби (не частіше одного разу на місяць), за формою згідно з додатком до цієї постанови.

сайт зроблено в adgrafics