Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs

but up

but zs

ses1

ZG

Додаток до листа банер

 

876

Зовсім скоро агровиробники приступлять до збирання зерна нового врожаю. Для більшості зернових культур це скошування посівів у період від середини до кінця воскової стиглості при вологості зерна 35-25% з обмолотом валків при підсиханні його до 15-17% або своєчасне пряме комбайнування в фазі твердої стиглості при вологості зерна 15-17%.

Важливо не тільки обмолотити, але й зберегти зібраний урожай. За дощової погоди під час збиральних робіт важко переоцінити наявність достатньої кількості сушарок. Звичайно, не кожен може придбати нові зерносушильні комплекси, але провести ремонт наявних може кожен.

Необхідно звернути увагу і на справність зерноочисної техніки, поточні чи капітальні ремонти та технічне обслуговування. Перевірте відсутність зернових решток в насіннєочисних машинах, за потреби проведіть їх очистку. Очищення насіннєвого вороху від зелених частин рослин та інших решток, що підвищують його вологу, в короткі терміни, дає змогу запобігти псуванню через самозігрівання та проростання насіння.

Ще однією справою, про яку потрібно подбати заздалегідь, є підготовка площадок з твердим покриттям. Для запобігання засміченню свіжозібраного насіння слід здійснити видалення падалиці культурних рослин та бур’янів на прилеглій території, очистити площадки від решток насіння та сміття.

Слід звернути увагу на транспортні засоби, які будуть переміщатися током, аби уникнути завезенню бур’янів, шкідників, хвороб, серед яких можуть бути злісні та карантинні.

До початку збиральних робіт потрібно скласти план розміщення партій насіння, черговості їх очищення, сушіння, сортування, щоб убезпечити надійне роз’єднання культур, сортів і генерацій у просторі й часі. Необхідно організувати вхідний контроль за якістю насіння, яке надходить на тік від комбайнів. На буртах повинна стояти етикетка з зазначенням культури, сорту та генерації.

Зберігання насіння – це завершальний етап технологічного процесу виробництва насіння. Під час зберігання, з різних причин посівні якості насіння можуть погіршуватись. Найпоширеніші з них: самозігрівання, розвиток комах, кліщів і мікроорганізмів, негативний вплив низьких температур за підвищеної вологості, проростання, тощо. 

Варто розуміти, що початок зберігання насіння розпочинається в бункері комбайна у вигляді свіжозібраного вороху. Під час перевезення на тік, насіння зберігається в транспортних засобах. Лише після закінчення повного циклу післязбиральної обробки – сушіння, очищення, сортування, тощо, насіння закладають у комори, на довготривале зберігання.

Термін зберігання може бути різним. Насіння озимих культур висівається вже через 1-1,5 місяці після збирання, ярих через 7-8 місяців. Насіння, що закладається на зберігання, до часу посіву повинне зберегти посівні якості і мати здатність давати здорові і сильні рослини наступного покоління.

Відповідно до ДСТУ 2240-93 сховища повинні бути критими та сухими, знезараженими від комірних шкідників. Для попередження поширення хвороб та шкідників, їх необхідно звільнити від сторонніх предметів, розсипів зерна, сміття та провести в них дезінфекцію – побілку свіжогашеним вапном з додаванням хлорованого вапна або вапняно - гасовою емульсією. В разі виявлення в складі комірних шкідників, потрібно провести обробку інсектицидами. Якщо при виявленні шкідників в складах знаходиться насіння, то склади фумігують. При цьому заході слід використовувати препарати згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до використання в Україні». Фумігації підлягають тільки партії насіння з вологістю, що не перевищує максимальні показники передбачені державними стандартами. Для насіння пшениці, жита, ячменю, гречки вона повинна становити не більше 14-15,5%, для кукурудзи 14%, проса 13,5-15%, соняшнику 7-10%. Насіння обов’язково повинне бути очищене від домішок, що є джерелом самозігрівання (рослинні рештки, насіння бур’янів, живі комахи та ін.). При підвищені вологості існує ризик втрати схожості насіння.

Зберігання насіння в мішках відбувається на настилах або піддонах, віддалених від підлоги не менше ніж на 15 см, а від стіни – 70 см. Розміри штабелів та відстань між ними повинні сприяти відбору проб насіння з будь-якого місця і проведенню технологічних операцій. 

При зберіганні насіння насипом висота бурту не повинна перевищувати для олійних 1,5 м, інших культур 2 м. У складських приміщеннях з активною вентиляцією висота бурту насіння зернових культур допускається до 3 м.  Не можна розміщати в сусідніх засіках насіння, яке важко відокремити, таких культур як пшениця й ячмінь, овес і ячмінь, жито й озима пшениця, а також насіння різних сортів і генерацій однієї культури. На вентиляційних отворах встановлюють грати для захисту від гризунів і птахів.

Усі партії добазового та базового насіння незалежно від призначення, а також партії сертифікованого насіння першої генерації, призначені для реалізації підлягають обов’язковому пакуванню та маркуванню. 

Слід також зазначити, що упаковки повинні забезпечувати надійну цілісність їх вмісту під час зберігання і транспортування та унеможливлювати зміну їх вмісту після закриття упаковок.

Маркування партій насіння згідно до «Порядку маркування та пакування партій насіння» покладено на суб’єктів насінництва та розсадництва, і здійснюється ними в процесі доробки та пакування насіння.

Для здійснення контролю вологості і температури повітря та зернової маси під час зберігання насіння, відбору проб, тощо у сховищі мають бути: термощупи, термометри, психрометри, портативні вологоміри зерна, щупи, відра, ваги, засоби протипожежної безпеки, бланки документів.

Кожна партія насіння, що засипається на зберігання, має пройти перевірку в акредитованих лабораторіях на визначення посівних якостей та отримати Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння, а до часу закінчення терміну його дії, здійснити аналіз повторно.

 Перевірити окремі показники якості насіння можна в Хмельницькій обласній фітосанітарній лабораторії, яка здійснює визначення посівних якостей насіння (аналізування чистоти та відходу насіння; домішки насіння інших рослин; схожості та енергії проростання; життєздатності; вологості; маси 1000 насінин; зараженості хворобами; заселеності шкідниками). Адреса: м. Хмельницький вул. Купріна 48 (тел. 0972978585). 

Суб’єктам господарювання, у яких є в наявності залишки насіння минулих років, що буде висіватись під урожай 2023 року, теж необхідно провести повторну перевірку посівних якостей, адже термін дії Сертифікату тільки чотири місяці. 

Щиро бажаємо всім хліборобам високих врожаїв, гарної погоди і нагадуємо, що першим кроком до одержання високих врожаїв є справність, чистота, порядок.

Даний матеріал носить лише інформаційний характер та не містить нових правових норм.

сайт зроблено в adgrafics