Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs

but up

but zs

ses1

ZG

Додаток до листа банер

Scrbanhot 1

 

Відповідно до секторального плану державного ринкового нагляду на 2021 рік, спеціалістами відділу проведено 62 перевірки у сфері ринкового нагляду, з них: 42 планові перевірки характеристик продукції у її розповсюджувачів та 20 позапланових перевірок щодо додержання вимог Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та на підставі повідомлень про продукцію, що не відповідає встановленим вимогам та/або становить серйозний ризик по ланцюгу постачання, відповідно інформації з національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик.

За повідомленням Подільської митниці Держмитслужби згідно з рішенням про призупинення митного оформлення продукції за результатами державного контролю продукції, проведено 1 перевірку характеристик продукції. 

Під час проведення перевірок характеристик продукції відібрано 31 зразок. Зразки передано в лабораторію для проведення їх експертизи (випробування). З 29 досліджених зразків продукції, 11 не відповідає встановленим вимогам нормативних документів. За зразки що не відповідають встановленим вимогам, суб’єктами господарювання в добровільному порядку до державного бюджету відшкодовано кошти в сумі 34,73 тис. грн. за вартість відібраних зразків, проведення їх експертизи (випробування) та транспортування. 

За результатами проведених планових перевірок суб'єктам господарювання видано 113 Рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, з яких: 30 Рішень щодо усунення формальної невідповідності, 27 Рішень щодо тимчасової заборони надання продукції на ринку та 56 Рішень щодо приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами.

За результатами аналізу повідомлень суб'єктів господарювання про виконання ними Рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами, скасовано 67 Рішень.

За порушення вимог Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» до виробника або особи, яка вважається такою, що ввела продукцію в обіг, застосовано адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу у розмірі 323,00 тис. грн., у тому числі 170,00 тис. грн. за створення перешкод шляхом невиконання встановлених Законом вимог посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд. В добровільному порядку до державного бюджету суб’єктами господарювання сплачено 102,00 тис. грн.

У сфері метрологічного нагляду спеціалістами відділу проведено 14 перевірок, з них: 12 планових щодо дотримання 7 суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері законодавчо регульованої метрології та 2 позапланові перевірки (1 перевірка за зверненням споживача та 1 – щодо виконання суб’єктом господарювання припису про усунення порушень метрологічних вимог). 

При проведенні перевірок обревізовано 2114 одиниць засобів вимірювальної техніки.

Перевірки проводились у сфері законодавчо регульованої метрології, а саме:

  • забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;
  • торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем).

Порушення метрологічних вимог встановлено у 2 суб’єктів господарювання. Найбільш характерні приклади порушень метрологічних вимог – це застосування не повірених засобів вимірювальної техніки.

За результатами метрологічного нагляду видано 2 приписи про усунення метрологічних вимог та складено 2 протоколи про адміністративне правопорушення у сфері метрології та метрологічної діяльності на суму 0,21 тис. грн., які сплачені до державного бюджету в добровільному порядку.

сайт зроблено в adgrafics