Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

 UGL3

but vs

but up

but zs

ses1

ZG

 

167

Тисячолітній селянський досвід переконує: яке насіння, таке й колосіння. Тому якість насіння, що має дати початок новому урожаєві, зроду-віку була найпершою хліборобською турботою. Не втратила актуальності ця споконвічна проблема й дотепер.

Насінина утворюється в результаті злиття двох гамет, і від того, як сполучаються ці гамети і як в цілому проходить процес запліднення, залежить життєвість насіння – його стійкість проти несприятливих факторів та продуктивність. Тому необхідно створювати оптимальні умови для запилення на насіннєвих посівах.

Зокрема, висока якість пилку може бути тільки в здорових рослин, де нормально протікають усі фізіологічні процеси. Необхідно завжди пам’ятати – насіння буде високоврожайне, коли під час запліднення є достатньо пилку. Якщо ж його обмежена кількість, то це не тільки послаблює життєвість насіння, але може привести до зміни спадковості сорту. Забезпечення нормальних умов для запилення є обов’язковим в насінництві.

Дощова або дуже суха погода, низькі температури під час цвітіння знижують якість пилку, погіршують умови запліднення та насінина формується з пониженою продуктивністю. Внаслідок цього, а також подальшого впливу на насінину в процесі її розвитку метеорологічні фактори глибоко впливають на її якість. У зв’язку з чим оптимальний строк сівби на насіннєвих ділянках повинен бути непорушним правилом у насінництві. Запізнення з сівбою ранніх ярих культур призводить до зниження врожаю насіння і його врожайних властивостей. Досліди, проведені з різними культурами, показують, що строки сівби – це важливий фактор формування врожайних властивостей насіння.

Наступним фактором, який має великий формувальний вплив на якість насіння є площа живлення і густота стеблостою, і тому їх оптимальний вибір є одним з завдань насінництва. 

У культур групового розміщення (кукурудза, соняшник та інші), застосовуючи різну площу живлення, можна керувати процесом формування насінини за розміром та вагою. Культури суцільної сівби важче піддаються такому регулюванню, бо вони або кущаться (зернові, особливо озимі), або розгалужуються (гречка, просо та інші).

Оптимальний стеблостій треба визначати для кожної культури з врахуванням родючості й запасу вологи в ґрунті. На насіннєвих посівах потрібно, щоб стеблостій складався з головних, добре розвинутих і здорових стебел. 

Направлено впливати на якість насіння можливо також умовами кореневого живлення рослин. Вміст азоту, фосфору, калію в насінні залежно від умов живлення може змінюватись більше ніж у три рази, а це означає, що і фізіологія його змінюється. На насіннєвих ділянках необхідно подбати про внесення достатньої кількості підібраних під кожну культуру добрив. 

Негативний вплив на формування насіння має вилягання – чим значніше воно, тим гірше насіння. Вилягання не тільки погіршує посівні якості насіння, але й змінює фізіологію наливу і достигання, що призводить до зниження його врожайних властивостей. Для боротьби з ним необхідно не допускати загущення посівів, використання надмірної кількості азотних добрив, за необхідності використовувати регулятори росту рослин.

Також необхідно підкреслити, що умови в період наливу насіння дуже позначаються на його властивостях. За нормальних умов живлення, водопостачання і відсутності фізичного висушування процес наливу в зернових культур проходить довше і в насінні відкладається багато органічних речовин із закінченим синтезом. Насіння в таких умовах добре виповнене, має велику вагу, розміри, яскраве світле забарвлення, високі посівні якості та урожайні властивості. 

За дощової погоди наливання затягується, синтетичні процеси послаблюються, змінюється хімічний склад. Таке насіння має знижені врожайні властивості, довгий післязбиральний період достигання, погано зберігається. 

Підвищена температура при достатньому водопостачанні скорочує період наливання і прискорює темпи біохімічних процесів – за цих умов насіння буде доброякісне. Якщо ж забезпеченість водою недостатня, то через скорочення періоду наливання насіння може бути невиповненим. Проте це впливає менш негативно на якість насіння, ніж виповненість, яка утворилася в період його формування, коли несприятливі умови негативно впливають і на розвиток зародка.

Умови, які впливають на властивості насіння під час вирощування, найрізноманітніші, і насамперед агроном повинен використовувати всі ті фактори, які позитивно впливають на його врожайні властивості та намагатись зменшити дію негативних факторів. Адже насінництво потребує відповідального ставлення. Належне його ведення зумовлює позитивні зміни і стабільні врожаї всіх сільськогосподарських культур.

сайт зроблено в adgrafics