Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

 UGL3

but vs

but up

but zs

ZG

 

Відділ ринкового та метрологічного нагляду

За звітний період спеціалістами відділу розпочато проведення 2 планових перевірки характеристик електричного та електронного обладнання у тому числі низьковольтного, включаючи: побутові швейні машинки та характеристик мийних засобів. Проводиться поточна робота над 3 плановими та 2 позаплановими перевірками, відповідно Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

Проведено аналіз повідомлень рішень, наданих (надісланих) суб'єктами господарювання, яких стосувались такі рішення, оскільки, продукція вилучена з продажу але фактично не приведена у відповідність із встановленим вимогам. Данні види продукції взяті на облік та при проведенні моніторингу результативності застосованої заборони буде звернена особлива увага.

За результатами перевірок суб'єктам господарювання видано 6 рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів шляхом обмеження надання продукції на ринку, з яких: 2 рішення щодо приведення продукції у відповідність до встановлених вимог, 2 рішення щодо тимчасової заборони надання продукції на ринку та 2 рішення щодо усунення формальної невідповідності.

За результатами аналізу повідомлень суб'єктів господарювання про виконання ними рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів шляхом обмеження надання продукції на ринку, скасовано 1 Рішення.

За введення в обіг продукції, що не відповідає встановленим вимогам Технічних регламентів до суб'єкта господарювання застосовано штрафні санкції в сумі 51,0 тис.грн., відповідно Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

Під час проведення перевірок застосовувалась відеофіксація

Відділ захисту споживачів

За звітний період отримано 11 звернень громадян, з них: 4 письмових і 7 усних. Крім того, 29 споживачам надані усні консультації та роз’яснення щодо їх прав. 

Проведено 4 позапланових перевірки про що складено відповідні документи. На одну особу накладено адмінштраф на суму 0,170 тис.грн. До 1-го суб’єкта господарювання застосовано економічні стягнення на суму 0,589 тис.грн.

Під час проведення перевірок застосовувалась відеофіксація

Фітосанітарна безпека

Спеціалістами фітосанітарної безпеки за звітний період проведено фітосанітарний моніторинг та обстеження на встановлення фітосанітарного стану сільськогосподарських культур на площі 425 га.

Проведено збір та аналіз інформації:

- про хід робіт із захисту рослин та забезпеченість засобами захисту рослин в зимовий період 2021року в агроформуваннях області. Проведено захист сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів на площі 2,3 тис.га. також проведено врегулювання мишоподібних гризунів. Закуплено 104 тони ЗЗР; 

- щодо здійснення фітосанітарного контролю імпортних об'єктів регулювання;

- щодо експорту та реекспорту зернових і олійних культур.

Протягом звітного періоду видано документи дозвільного характеру:

-фітосанітарних сертифікатів – 58;

-карантинних сертифікатів – 93.

Проведено інспектування та огляд об’єктів регулювання:

-транспортних засобів – 286 од;

- насіння овочевих та квіткових культур – 43 т;

- насіння зернових, зернобобових, технічних культур – 2 т;

-насіннєва та товарна картопля – 322 т;

-зеpна і зернопродуктів – 6264 т;

- зрізи квітів – 526 шт;

-продуктів харчування – 116 т;

-технічних, олійних та інших матеріалів – 674 т;

-свіжих овочів – 297 т;

- вироби з деревини – 24 т;

-лісоматеріалів – 2596,6 м3;

- пиломатеріалів – 362 м3;

-пакувальної тари з деревини – 3790 один;

- інші об’єкти регулювання – 10 т.

Державними фітосанітарними інспекторами проведено 2 заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства в сфері карантину рослин. 

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва

Проведено плановий захід державного нагляду (контролю) з питань додержання законодавства у сфері насінництва та розсадництва. За його результатами, по факту введення в обіг насіння без його сертифікації винесено Постанову у справі про адміністративне правопорушення та накладено штраф. 

З 14 суб’єктами господарювання дистанційно проведено роз’яснювальну роботу спрямовану на попередження порушень законодавства України в сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин та ГМО у відкритих системах.

З метою виконання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності та ефективнішого виконання завдань  три спеціалісти відділу пройшли онлайн курси та отримали Сертифікати.

Спеціалістами відділу надавалась консультативна допомога щодо порядку ведення насінництва, рекомендації зберігання та сертифікації насіння, проведення сортозаміни та сортооновлення, придбання насіння ярих культур для посіву під урожай 2021 року

Відділ безпечності харчових продуктів

На виконання Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та керуючись наказом Державної служби з питань безпечності та захисту споживачів № 22 від 15 січня 2021 року «Про затвердження Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження на 2021 рік» державними  інспекторами в районах та містах області розпочато відбір зразків харчових продуктів тваринного походження. 

Згідно Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження на 2021 рік, затвердженого наказом № 206 від 03 лютого 2021 року Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, державними інспекторами здійснено відбір 106 зразків харчових продуктів, а саме : яловичини – 24, свинини – 22, м’яса курей – 27, коров’ячого молока - 8, яєць курячих – 25.  Для проведення досліджень на наявність картикостероїдів, гормонів, бета-агоністів, піретроїдів, нітрофуранів, кокцидіостатиків,  стельбенів,  хлороганічних та фосфорорганічних пестицидів,  антибактеріальних субстанцій та хімічних елементів (свинець, кадмій), зразки направлятимуться  до  Київського державного науково-дослідного інституту лабораторії діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та  до Львівської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби. 

Слід зазначити, що при проведенні відбору, державні інспектори керуються Методичними рекомендаціями  щодо процедур здійснення відбору зразків на виконання Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження, затвердженими наказом Головного  державного інспектора ветеринарної медицини України від09.02.2017 за № 7.

Відділ державного контролю 

Спеціалістами відділу було опрацьовано та внесено до Державного реєстру потужностей операторів ринку, що здійснюють реалізацію харчової продукції 44 потужності. Всього зареєстровано на території області 17262 потужності. 

Надано погодження на здійснення експорту тринадцяти партій шроту соєвого та трьох партій молочної продукції за межі держави.

Також, було проведено 12 позапланових заходів з них 6 було здійснено з метою перевірки  дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників їх якості, 6 заходів у сфері ветеринарної медицини. Проведено 6 позапланових заходів на виконання суб’єктом господарювання приписів, щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу державного нагляду (контролю) та у зв’язку з виявлення невідповідності.

Згідно звернень суб’єктів господарювання було видано за результатами позапланових заходів 3 експлуатаційних дозволи на право здійснення виробництва та обігу харчових продуктів.

На територію області завезено поголів’я птиці в кількості 54 тис. голів з Чеської Республіки та 110 тис. голів з Республіки Польща.

Відділ організації протиепізоотичної роботи

Працівниками відділу опрацьовано 2 запити щодо епізоотичного благополуччя територій у зв’язку з переміщенням сільськогосподарських тварин  по території Хмельницької області.

Державними лікарнями ветмедицини області проводяться планові заходи з профілактики таких захворювань, як сказ, сибірка та туберкульоз. 

З початку року:

  • щеплено проти сибірки – 5122 гол.,
  • щеплено проти сказу – 20157 гол.,
  • щеплено проти класичної чуми свиней – 33550 гол.,
  • досліджено на лейкоз – 9069 гол.,
  • досліджено на туберкульоз – 18218 гол.

Взято участь в перевірці тваринницького господарства з питань виконання заходів з дотримання епізоотичного благополуччя.

З початку року в результаті  роботи з профілактики АЧС  проведено 1735 бесід, роздано 312 інформаційних матеріалів, розклеєно 414 листівок, надруковано 1 статтю в пресі.

В ході  роботи з профілактики ВПГП  проведено 23 засідання ДНПК при РДА, 15 теоретичних і 5 практичних навчань з питань профілактики і ліквідації високопатогенного грипу птиці. Проведено 25270 бесід з населенням, 28 зустрічей з територіальними громадами, роздано 8516 інформаційних матеріалів. Опубліковано 12 матеріалів в засобах масової інформації. Сформовано 92 групи спеціалістів по контролю за клінічним станом птиці, обстежено 752 населених пункти, 27362 дворогосподарства. Хворих і загиблих птиць не виявлено.  Проведено 2161 лабораторне моніторінгове дослідження біологічного матеріалу. Позитивних результатів не отримано. В наявних 21 птахогосподарських потужностях утримується 4253 тис. гол. птиці, проведено 16 перевірок. 

Ветеринарними фахівцями у складі 21 мобільної поліцейсько-ветеринарної групи з початку року перевірено 809 одиниці автотранспорту, за виявлені порушення 49 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства

За звітний період фахівцями управління та відділів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства міськрайонних, районних та Хмельницького міського управлінь проводилась робота з розгляду документів та  підготовки рішень щодо можливості/неможливості видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розгляд документів і оформлення-«Санітарних паспортів на право експлуатації рентгенівського кабінету (зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів)», розгляд інструкцій на роботу з джерелами іонізуючого випромінювання, узгодженню списків працюючих на підконтрольних об’єктах для проходження періодичних медичних оглядів,  згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002р №280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», проводиться експертиза та погодження перспективного меню харчування на весняний період в закладах освіти, режиму навчання і виховання, навчально-трудового навантаження, розгляд генеральних планів забудови населених пунктів, розгляд звернень громадян.

Проведено:

-  заняття з персоналами: Більської ЗОШ І-ІІ ст. с. Біла, Пуклянської початкової школи, Пятничанської гімназії с. Пятничани на тему: «Організація протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби  (COVID-19). Основні питання санітарного регламенту для ЗДО »;

- заняття з працівниками громадського транспорту, перукарень, ринку м.Ізяслав «Щодо запобігання поширенню ГРІ, спричиненої коронавірусом».

- 12 планових, 7 позапланових та 76 комісійних обстежень (виявлено 49 порушень вимог санітарного законодавства);

- обстеження 3 об’єкти комунального водопостачання і 51 колодязя громадського користування (на 24 об’єктах виявлені порушення вимог санітарного законодавства). Власникам, балансоутримувачам об’єктів централізованого водопостачання та колодязів  громадського користування видано 2 приписи із пропозиціями з усунення виявлених порушень. Виконання приписів взято на контроль. Направлено 1 інформаційний лист в органи місцевого самоврядування;

- обстеження 9 дитячих навчальних закладів та 14 загальноосвітніх навчальних закладів, на 18 виявлені порушення вимог санітарного законодавства;

- обстеження підприємств торгівлі, місць видалення побутових відходів, перукарень, салонів краси, ДНЗ. 

Проводились моніторингові обстеження в складі комісії спільно з правоохоронними органами, представником РДА з дотримання протиепідемічних заходів із недопущення та запобіганню коронавірусної інфекції на підприємствах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, об’єктах громадського харчування, перукарнях, салонах краси та інших об’єктах. Обстежено 1590 об’єктів. Узагальнені матеріали, з висвітленням виявлених порушень, направлені в поліцію та органи місцевого самоврядування. 

Підготовлені інформації в органи місцевого самоврядування. Фізичним особам-підприємцям надані рекомендації по ліквідації виявлених недоліків. Під час обстежень проводиться роз'яснювальна робота щодо виконання Постанови КМУ від 09.12.2020р. №1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України ГРІ COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Взято участь у:

  • селекторній нараді на тему: «Вимоги законодавства щодо попередження та недопущення отруєння бджіл;
  • семінар-нараді з начальником відділу освіти та керівниками навчальних закладів Білогвірської ОТГ.
сайт зроблено в adgrafics