Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

 UGL3

but vs

but up

but zs

ZG

 

Відділ ринкового та метрологічного нагляду

За звітний період у сфері ринкового нагляду розпочато проведення планової перевірки характеристик енергоспоживчих продуктів, в тому числі: електричних ламп та світильників,  відповідно Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції». Під час проведення перевірки відібрано два зразки продукції для проведення  експертизи (випробування) на відповідність вимогам нормативних документів.

На підставі повідомлень про продукцію, що не відповідає встановленим вимогам та/або становить серйозний ризик по ланцюгу постачання, відповідно інформації з національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, розпочато проведення позапланової перевірки.

Проводиться поточна робота над 6 плановими та 7 позаплановими перевірками характеристик продукції з ринкового нагляду.

З метрологічного нагляду: - проведено планову перевірку щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері законодавчо регульованої метрології.

Проведено аналіз 3-х повідомлень рішень, наданих (надісланих) суб'єктами господарювання, яких стосувалися такі рішення, зокрема взято до відома матеріали перевірки, які надіслані Головним управлінням Держпродспоживслужби в Одеській області, які виконані повністю, але не результативно, оскільки, продукція вилучена з продажу, але фактично не приведена у відповідність із встановленим вимогам. Данні види продукції взяті на облік та при проведенні моніторингу результативності застосованої заборони буде звернена особлива увага. 

За результатами перевірок суб'єктам господарювання видано 4 рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів шляхом обмеження надання продукції на ринку, з яких: 2 рішення щодо усунення формальної невідповідності та 2 рішення щодо тимчасової заборони надання продукції на ринку.

За результатами аналізу повідомлень суб'єктів господарювання про виконання ними рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів шляхом обмеження надання продукції на ринку, скасовано 4 рішення. 

Відділ захисту споживачів

За звітний період отримано 7 звернень громадян, з них: 3 письмових та 4 усних . Крім того, 17 споживачів отримали усні консультації та роз’яснення щодо їх прав.

Проведено 1 позапланову перевірку із застосуванням засобів відеоспостереження.

Фітосанітарна безпека

Спеціалістами фітосанітарної безпеки за звітний період проведено моніторинг на встановлення фітосанітарного стану сільськогосподарських культур на площі 2156 га.

Також, проводився збір та аналіз інформації: 

 • щодо здійснення фітосанітарного контролю імпортних об'єктів регулювання;
 •  щодо експорту та реекспорту зернових і олійних культур.
 • про хід робіт із захисту рослин та забезпеченість засобами захисту рослин в зимовий період 2020 року в агроформуваннях області. Закуплено засобів захисту рослин – 15 т. Проведено захист сільськогосподарських посівів:
 • від шкідливих організмів на площі 13,8 тис. га.; 
 • щодо врегулювання мишоподібних гризунів на площі 62 тис. га. 

Протягом тижня видано документи дозвільного характеру:

 • фітосанітарних сертифікатів – 137;
 • карантинних сертифікатів – 52.

Проведено інспектування та огляд об’єктів регулювання:

 • транспортних засобів – 342 од.;
 • огляд насінневої та товарної картоплі – 155 т;
 • зерна та зернопродуктів – 3843,0  т;
 • технічних, олійних та інших матеріалів – 355,0 т;
 • свіжих овочів та фруктів –291,0 т;
 • зрізи квітів – 172 шт;
 • лісоматеріалів – 479,27 м3;
 • пиломатеріалів – 674,5 м3;
 • продуктів харчування – 450,0 т;
 • вироби з деревини – 11 од;
 • пакувальної тари з деревини – 7941 од.;
 • інших об’єктів регулювання – 986 т.

Державними фітосанітарними інспекторами проведено 2 планові перевірки державного нагляду за додержанням законодавства у сфері захисту рослин.

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва

Протягом звітного періоду проведено 1 плановий захід державного нагляду (контролю). За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) порушень вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва не виявлено.

Дистанційно, з 6 суб’єктами господарювання проведено роз’яснювальну роботу спрямовану на попередження порушень законодавства України в сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин та ГМО у відкритих системах.

На сайті Кам’янець – Подільської РДА розміщено інформаційний матеріал «На допомогу суб’єктам господарювання: перевірка насіння сільськогосподарських культур».

Надавалась консультативна допомога сільськогосподарським підприємствам області щодо додержання технологічних та методичних вимог насінництва під час підготовки насіння ярих культур, порядку визначення посівних якостей насіння, сортових і товарних якостей садивного матеріалу, придбання насіння ярих культур для посіву під урожай 2021 року.

Виконувались інші доручення керівництва (підготовка відповідей на доручення Держпродспоживслужби, тощо).

Відділ безпечності харчових продуктів

На виконання розпорядження Головного державного інспектора ветеринарної медицини в Хмельницькій області від 20.05.2014 року  № 36-і, державними ветеринарними інспекторами області проводиться ряд заходів,  щодо посилення ветеринарно-санітарного контролю за якістю  та безпечністю молочної сировини. В рамках проведених заходів, на протязі десяти місяців поточного року, в особистих підсобних господарствах 1 283 населених пунктів області, відібрано  311 989 зразки молока коров’ячого для дослідження на приховані форми маститів від 68 558 корів, зареєстрованих у населення.

Поряд із цим, досліджено також 195 555 зразків молока, відібраних у 101 господарствах області, в яких зареєстровано 26 644 корови.

З метою виконання Плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах тваринного походження на 2020 рік, інспекторами Держпродспоживслужби   в   районах та містах області протягом тижня  відібрано 12 зразків яловичини, 13 зразків свинини, 3 зразки птиці, 5 зразків риби, 18 зразків яєць, 7 зразків молока та 8 зразків меду. Слід зазначити, що зразки  були доставлені в Хмельницьку регіональну державну лабораторію Держпродспоживслужби та в подальшому направлені для проведення досліджень до  Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветсанекспертизи (м. Київ).

Відділ державного контролю 

Спеціалістами відділу було опрацьовано та внесено до Державного реєстру потужностей операторів ринку, що здійснюють реалізацію харчової продукції 43 потужності. Всього зареєстровано на території області 16850 потужностей.

Надано погодження на здійснення експорту трьох партій молочної продукції,  однієї партії яєць курячих та тринадцяти партій шроту соєвого за межі держави.  

Також, було проведено 35 позапланових заходів з них 26 було здійснено з метою перевірки  дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників їх якості,  9 заходів у сфері ветеринарної медицини. Дані заходи проводились за поданням суб’єкта господарювання звернення про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням, 10 позапланових заходів на виконання суб’єктом господарювання приписів, щодо усунення порушень вимог законодавства.

Згідно звернень суб’єктів господарювання було видано за результатами позапланових заходів 1 експлуатаційних дозволів на право здійснення виробництва та обігу харчових продуктів.

             Також на територію області завезено поголів’я птиці в кількості 176 800 тис. голів з Республіки Польща. 

Відділ організації протиепізоотичної роботи

Працівниками відділу опрацьовано 5 запитів щодо епізоотичного благополуччя територій у зв’язку з переміщенням сільськогосподарських тварин  по території Хмельницької області, а також надане роз’яснення щодо порядку імпорту тварин на митну територію України.

Лікарнями ветмедицини області проводяться планові заходи з профілактики таких захворювань, як сказ, сибірка та туберкульоз. Всього протягом року  щеплено проти:

- КЧС – 281098 голів,

- сказу – 254012 голів, 

- сибірки -  86455 голів, 

- досліджено на туберкульоз – 181690 голів.

Організовано звітність з виконання запланованих заходів з профілактики гостроінфекційних захворювань тварин і птиці за 10 місяців поточного року.

Забезпечено приймання, зберігання та розподіл 2 партій біопрепаратів, закуплених за кошти державного бюджету.

          З початку року в результаті  роботи з профілактики АЧС  проведено 67545 бесід, роздано 16764 інформаційних матеріали, розклеєно 43677 листівок, проведено 56 сходів села, надруковано 13 статей в пресі, зроблено 3 виступи на телебаченні.

В ході  роботи з профілактики ВПГП  проведено 29 теоретичних і 11 практичних навчань з питань профілактики і ліквідації високопатогенного грипу птиці. Проведено 106789 бесід з населенням, 83 зустрічі з територіальними громадами, роздано 24384 інформаційних матеріали. Організовано 1 виступ по телебаченню, 1 по радіо, опубліковано 40 матеріалів в засобах масової інформації. Сформовано 131 групу спеціалістів по контролю за клінічним станом птиці, обстежено 1792 населених пункти, 105502 дворогосподарства. Хворих і загиблих птиць не виявлено.  Проведено 8650 лабораторних моніторінгових досліджень біологічного матеріалу. Позитивних результатів не отримано. В наявних 21 птахогосподарських потужностях утримується 3550 тис. гол. птиці, проведено 74 перевірки. 

Ветеринарними фахівцями у складі 21 мобільної поліцейсько-ветеринарної групи з початку року перевірено 9038 одиниць автотранспорту, за виявлені порушення 383 особи притягнуто до адміністративної відповідальності.

Управління державного нагляду за дотриманням

санітарного законодавства

За звітний період фахівцями управління та відділів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства міськрайонних, районних та Хмельницького міського управлінь проводилась робота з розгляду документів та  підготовки рішень щодо можливості/неможливості видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розгляд документів і оформлення-«Санітарних паспортів на право експлуатації рентгенівського кабінету (зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів)», розгляд інструкцій на роботу з джерелами іонізуючого випромінювання, узгодженню списків працюючих на підконтрольних об’єктах для проходження періодичних медичних оглядів,  згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002р №280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», проводиться експертиза та погодження перспективного меню харчування на весняний період в закладах освіти, режиму навчання і виховання, навчально-трудового навантаження, розгляд генеральних планів забудови населених пунктів, розгляд звернень громадян.

Проведено:

- заняття з персоналом ДНЗ с Кубчіїв на тему: «Короновірус: профілактика інфікування і поширення»;

- 5 планових, 5 позапланових та 386 комісійних обстежень;

- обстеження 2 об’єктів комунального водопостачання і 51 колодязь громадського користування;

- обстеження 27 дитячих навчальних закладів та 25 загальноосвітніх навчальних закладів;

- обстеження підприємств торгівлі, місць видалення побутових відходів, перукарень, салонів краси, ДНЗ. 

У 19,5% усіх обстежених об’єктів виявлені порушення санітарних норм і правил. Керівникам, балансоутримувачам та іншим відповідальним особам надані приписи та пропозиції з усунення виявлених недоліків, надані приписи та рекомендації.

Взято участь у 4 засіданнях комісій ТЕБ та НС при Віньковецькій, Городоцькій, Дунаєвецькій та Полонській РДА та у 2 засіданнях комісій ТЕБ та НС Шепетівської і Кам’янець-Подільської міської ради з питань протидії поширенню коронавірусу COVID-19.

сайт зроблено в adgrafics