Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

 UGL3

but vs

but up

but zs

ZG

 

Відповідно до секторального плану державного ринкового нагляду на 2020 рік проведено 24 планові перевірки характеристик продукції у її розповсюджувачів та 7 позапланових перевірок, відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та на підставі повідомлень про продукцію, що не відповідає встановленим вимогам та/або становить серйозний ризик по ланцюгу постачання, відповідно до інформації з національної інформаційної системи державного ринкового нагляду та системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик.

Під час проведення планових перевірок відібрано 25 зразків продукції та передано до випробувальних лабораторій для дослідження на відповідність встановленим вимогам Технічних регламентів. В результаті досліджень встановлено, що 7 зразків не відповідають встановленим вимогам.

За результатами проведених планових перевірок суб’єктам господарювання видано 61 Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, з яких: 9 Рішень щодо усунення формальної невідповідності, 34 Рішення щодо тимчасової заборони надання продукції на ринку та 18 Рішень щодо приведення продукції у відповідність до встановлених вимог.

При проведенні планової перевірки характеристик енергоспоживчих продуктів суб’єкт господарювання не допустив до проведення перевірки посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, чим створив перешкоду та порушив вимоги Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».  За створення перешкод до суб’єкта господарювання застосовані штрафні санкції  в сумі 170,0 тис. грн.

За розповсюдження та введення в обіг продукції, що не відповідає встановленим вимогам Технічних регламентів, до суб’єктів господарювання застосовані штрафні санкції в сумі 35,7 тис. грн, відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

Також спеціалістами відділу проведено 3 планові перевірки з метрологічного нагляду щодо дотримання 3 суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері законодавчо регульованої метрології та 3 позапланові перевірки, з яких 2 перевірки за зверненням споживачів та 1 перевірка виконання припису

При проведенні перевірок обревізовано 279 одиниць засобів вимірювальної техніки (ЗВТ).

Перевірки проводились у сфері законодавчо регульованої метрології, а саме:

- забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;

- торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем);

- контроль стану навколишнього природного середовища 

Найбільш характерні приклади порушень метрологічних вимог – це застосування не повірених ЗВТ. За результатами метрологічного нагляду видано 1 припис про усунення метрологічних вимог та складено протокол про адміністративне правопорушення у сфері метрології та метрологічної діяльності на суму 0,34 тис. грн.

сайт зроблено в adgrafics