Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs

but up

but zs

ses1

ZG

Додаток до листа банер

Scrbanhot 1

 

Kolosok

Незабаром настануть оптимальні строки посіву озимини під урожай 2021 року. Сільгосппідприємства Хмельницької області, що занесені до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва на 2020 рік, активно проводять підготовку та сертифікацію насіння озимих культур. В зв’язку з цим, хочемо ще раз звернути увагу на порядок отримання суб’єктами насінництва та розсадництва Сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння.

Відповідно до ст.15 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» насіння і садивний матеріал вводяться в обіг після їх сертифікації. Сертифікати на насіння або сертифікати на садивний матеріал можуть бути видані, якщо:

- насіння належить до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України;

- насіння за сортовими або посівними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва.

Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форма сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 97 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал».

Згідно з Порядком, сертифікації підлягає:

- насіння і садивний матеріал сорту, включеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

- насіння і садивний матеріал сорту, включеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна та які вирощуються з метою експорту.

Видача сертифікатів, що засвідчують посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, здійснюється органами із сертифікації або органами з оцінки відповідності незалежно від форми власності.

Перелік суб’єктів господарювання акредитованих та уповноважених на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва, а також їх контактні данні можна знайти у Реєстрі органів з оцінки відповідності, який знаходиться на Інформаційно-аналітичному порталі АПК України.

Процедура з визначення посівних якостей насіння є платною. Згідно з Постановою, роботи виконуються після оплати фізичною особою-підприємцем та/або юридичною особою їх вартості.

Для визначення посівних якостей насіння використовуються єдині методи та лабораторно-технічні засоби, єдина термінологія і нормативна документація.

Визначення посівних якостей насіння відбувається послідовно. Суб’єкт насінництва та розсадництва або фізична особа-підприємець та/або юридична особа (далі – суб’єкт) формують партії насіння та садивного матеріалу.

Слід зазначити, що в процесі доробки та пакування насіння суб’єктами здійснюється маркування партій насіння. Маркування проводиться відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.07.2017 № 348 «Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки».

Перед маркуванням аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), що здійснюватиме відбір проб, кожній партії насіння присвоює номер, який зазначається на етикетках, що кріпляться до пакувань насіння.

Далі від кожної сформованої партії аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) або за його участю відбирається проба для проведення обстеження та аналізу насіння і здійснення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю (контрольна проба), оформляється акт у трьох примірниках за формою згідно з ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості». Перший примірник акта видається суб’єкту, другий примірник разом з пробою передається до органу з оцінки відповідності для визначення посівних якостей насіння та товарних якостей садивного матеріалу, третій примірник разом з контрольною пробою передається уповноваженій Мінекономіки установі або організації для здійснення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю.

Суб’єкт зберігає дублікати проб насіння і садивного матеріалу (відповідно до біологічної здатності) протягом строку дії сертифікатів.

На випадок арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, призначеного для реалізації, одночасно відбирають дублікат першої проби з позначкою «Дублікат». Дублікат першої проби оформляють актом з позначкою у правому верхньому куті «Для арбітражного визначення». Акт та проба зберігаються в суб’єкта.

Взяття проб і визначення сортових та посівних якостей насіння і сортових та товарних якостей садивного матеріалу, що експортуються, здійснюється відповідно до міжнародних правил.

Далі для визначення посівних якостей насіння суб’єкт подає до органів з оцінки відповідності заявку за формою, встановленою в Порядку; відібрану пробу; копію сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння.

У випадку сертифікації імпортованого насіння надаються документи на імпортоване насіння із завіреним перекладом українською мовою. Зазначені документи можуть бути подані особисто або надіслані поштовим відправленням.

Обов’язковим є укладання з органами з оцінки відповідності договору про надання послуг з визначення посівних якостей насіння або товарних якостей садивного матеріалу.

Визначення посівних якостей насіння здійснюється шляхом проведення аналізу проб, відібраних з партій насіння. 

Результати зазначаються у протоколі випробування, який складається у трьох примірниках. Перший примірник протоколу випробування надсилається до органу із сертифікації або його підрозділу, другий – суб’єкту, третій примірник залишається в лабораторії.

Якщо за результатами аналізу проб насіння відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва, органом з оцінки відповідності видаються сертифікати, що засвідчують посівні якості насіння та вносяться відповідні дані до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал. Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння, видається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання протоколу випробування.

У разі невідповідності показників насіння вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва, замість сертифіката суб’єкту видається перший примірник протоколу випробування.

Наголошуємо, що згідно з ст.17 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» використання для сівби/посадки насіння та/або садивного матеріалу, що не має відповідного сертифіката, забороняється.

Даний матеріал не встановлює норм права і носить лише інформаційний характер.

сайт зроблено в adgrafics