Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs

but up

but zs

ses1

ZG

Додаток до листа банер

Scrbanhot 1

 

Зерно

Одним з елементів державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва є відбір контрольних проб насіння. Зокрема, ст. 26 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» передбачено, що посадові особи, які здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та розсадництва, у межах своїх повноважень при здійсненні заходів державного контролю мають право відкривати будь-яку упаковку (контейнер) з насінням чи садивним матеріалом для відбору контрольних проб.

Порядок проведення відбору зразків регулюється ст. 13-16 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року №1280 «Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції». 

Крім того, протоколом № 1 від 11 березня 2020 року, Науково-методичною радою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розглянуто та схвалено «Методичні рекомендації з відбору контрольних проб насіння, проведення експертизи (випробувань) і прийняття висновку щодо відповідності якості партій насіння вимогам законодавства в сфері насінництва та розсадництва у разі здійснення державного нагляду (контролю)» (далі – Методичні рекомендації).

Методичні рекомендації визначають єдиний порядок відбирання контрольних проб насіння під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) в сфері насінництва та розсадництва, формування проб, направлення для лабораторних досліджень (випробувань), а також методів аналізування.

Відбір зразків (контрольних проб) насіння здійснюється на підставі письмового вмотивованого Рішення керівника або заступника територіального органу Держпродспоживслужби посадовою особою органу державного нагляду (контролю) – державним інспектором у сфері насінництва та розсадництва у присутності керівника суб’єкта господарювання (або уповноваженої ним особи).

Відбір зразків проводять від партій насіння, на які за результатами аналізу органу з оцінки відповідності видано «Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння». В окремих випадках, за рішенням територіально органу, контрольні проби можуть відбиратись від партій насіння, на які видано «Протокол випробування».

Відбір контрольних проб здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання, а також у закладах роздрібної торгівлі насіння.

Кількість партій насіння, що піддаються контрольній перевірці, в кожного суб’єкта господарювання може бути різною (від однієї партії до повної перевірки всього наявного насіння) і визначається територіальним органом Держпродспоживслужби.

Проби відбираються у відповідності до ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості» з урахуванням наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04 жовтня 2018 року № 476 «Про затвердження методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіння зернових культур», інших нормативно-правових актів України.

За результатами відбору проб складається Акт відбору у трьох примірниках, один з яких видається власнику насіння, другий передається разом з опломбованими (опечатаними) зразками насіння до уповноваженої лабораторії, третій залишається у інспектора. 

Відібрані та оформлені контрольні проби насіння передаються до уповноваженої лабораторії протягом 1-2 діб. Результати лабораторних досліджень (випробувань), проведені уповноваженою акредитованою лабораторією, оформляються Протоколом випробування.

Після отримання Протоколу випробування інспектор проводить порівняння результату аналізу контрольних проб з результатом аналізування проб, зазначеним у попередніх документах про якість насіння, виданих органом з оцінки відповідності та робить відповідний висновок за результатами контрольного аналізу.

Результати лабораторного дослідження (випробування) надсилаються рекомендованим листом та/або за допомогою електронного поштового зв’язку або вручаються особисто під розписку керівнику чи уповноваженій особі власника насіння, не пізніше двох робочих днів з дня їх отримання від уповноваженої лабораторії.

Ознайомитись «Методичними рекомендаціями з відбору контрольних проб насіння, проведення експертизи (випробувань) і прийняття висновку щодо відповідності якості партій насіння вимогам законодавства в сфері насінництва та розсадництва у разі здійснення державного нагляду (контролю)» можна на вебпорталі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Матеріал не встановлює норм права і носить лише інформаційний характер.

сайт зроблено в adgrafics