Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

 1. Закон України “Про захист рослин”
 2. Закон України “Про карантин рослин”
 3. Закон України “Про пестициди і агрохімікати”
 4. Закон України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
 5. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ   від 23.08.2005 р. № 414 Про затвердження Фітосанітарних правил  ввезення з-за кордону, перевезення в межах  країни, транзиту, експорту, порядку переробки  та реалізації підкарантинних матеріалів

 6. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  від 12 травня 2007 р. № 705 Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин"
 7. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 21.11.2006 р. № 690 "Про затвердження Порядку реєстрації осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов'язану з виробництвом  та обігом об'єктів регулювання"
 8. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 22.12.2005 р. № 731 "Про затвердження Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу"
 9. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ від 29.11.2006 р. № 716 “ Про затвердження Переліку регульованих шкідливих організмів
 10. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 28.12.2011 р. № 1348 “Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління
 11. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ від 13.02.2013  № 96  "Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби"
 12. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   від 22.09. 2016 р. № 651 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері карантину рослин і визначається періодичність здійсненя планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
 13. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   від 30.06. 2015р. № 448 “ Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою”
 14. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИвід 26.01.2016  № 18  "Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 лютого 2013 року № 96"
 15. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   від 18.09. 1995р. № 746 “ Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з  транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами
 16. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 05.10. 2011р. № 1031 “Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України”
 17. ДСТУ 3355—96 Методи відбору проб у процесі карантинного огляду та експертизи
 18. ДСТУ 3354-96 Карантин рослин. Методи ентомологічної експертизи продуктів запасу
сайт зроблено в adgrafics