Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

Назва  нормативного акту Знаходження на офіційному сайті
Нормативно правові документи загальгого  користування
З А К О Н   У К Р А Ї Н И   Про основні засади державного нагляду   (контролю) у сфері господарської діяльності

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16

Кодекс України про адміністративні правопорушення

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80732-10

Закон України Про звернення громадян http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
   
Нормативно правові акти які викоривтовуються в роботі Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії
З А К О Н   У К Р А Ї Н И  Про ветеринарну медицину

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2498-12

З А К О Н   У К Р А Ї Н И  Про безпечність та якість харчових продуктів http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/771/97-вр/ed20120419
З А К О Н  У К Р А Ї Н И  Про відходи http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/187/98-вр
ЗАКОН УКРАЇНИ  Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1728-19
ЗАКОН УКРАЇНИ  Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/287-19
З А К О Н   У К Р А Ї Н И   Про дозвільну систему у сфері господарської діяльност http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2806-15
ЗАКОН УКРАЇНИ   Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
ЗАКОН УКРАЇНИ  Про ліцензування видів господарської діяльності http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19
ЗАКОН УКРАЇНИ  Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
З А К О Н   У К Р А Ї Н И  Про державну систему біобезпеки при створенні,  випробуванні, транспортуванні та використанні  генетично модифікованих організмів http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1103-16
ЗАКОН УКРАЇНИ   Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/425-18
З А К О Н  У К Р А Ї Н И  Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/468/97-вр
НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ №308 від 27.08.2009 р.
Про затвердження форм журналів
https://consumerhm.gov.ua/images/vet/308d.pdf

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист прав споживачів

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
З А К О Н   У К Р А Ї Н И     Про захист тварин від жорстокого поводження http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3447-15
З А К О Н  У К Р А Ї Н И  Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію,  знищення або подальше використання неякісної  та небезпечної продукції http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1393-14
З А К О Н  У К Р А Ї Н И  Про питну воду та питне водопостачання http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2918-14
ЗАКОН УКРАЇНИ  Про стандартизацію http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
З А К О Н   У К Р А Ї Н И  Про молоко та молочні продукти http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1870-15
З А К О Н   У К Р А Ї Н И  Про рибу, інші водні живі ресурси   та харчову продукцію з них http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/486-15
ЗАКОН УКРАЇНИ  Про технічні регламенти та оцінку відповідності http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124-19

З А К О Н   У К Р А Ї Н И                          Про бджільництво

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1492-14
   
   
   
Нормативно правова база щодо ідентифікації та реєстрації  с/г тварин
З А К О Н   У К Р А Ї Н И  Про ідентифікацію та реєстрацію тварин http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1445-17
Н А К А З МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 17.09.2003  N 342
Про запровадження ідентифікації                і реєстрації великої рогатої худоби                           
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0909-03
Наказ  МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  25.09.2012  № 578  Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр тварин http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1713-12
ПОЛОЖЕННЯ про паспорт великої рогатої худоби http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0910-03
ПОЛОЖЕННЯ про ветеринарну картку до паспорта великої рогатої худоби http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0911-03
Н А К А З Міністерства аграрної політики України   31.12.2004  N 497 Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0103-05
НАКАЗ  Міністерства аграрної політики України    № 496 від 31.12.2004 року Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0362-05
НАКАЗ  Міністерства аграрної політики України  18.12.2015 № 484 Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року № 496 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0312-16
Н А К А З МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 17.09.2003  N 342

Про запровадження ідентифікації                і реєстрації великої рогатої худоби                          

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0909-03
Д Е К Р Е Т  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ    Про стандартизацію і сертифікацію http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/46-93

РОЗПОРЯДЖЕННЯ Кабінету Міністрів України

20 січня 2016 року № 94-р

Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства

http://zakon.pedrada.com.ua/regulations/8451/483083/
                                                                Інструкції

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВа АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 07.03.2017 № 111

Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0432-17
Н А К А З ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ
N 316 від 03.09.2009р. 
Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з туберкульозом тварин
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0883-09
МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА І Н С Т Р У К Ц І Я
5 від 15.03.94р.                                                                   Про заходи щодо боротьби зі сказом тварин
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0054-94

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ                             Н А К А З                          21.12.2007р.  N 21

Про затвердження Інструкції з профілактики та оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0012-08
МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА                       І Н С Т Р У К Ц І Я
 N 5 від 15.03.94р.              Про заходи профілактики та ліквідації класичної чуми свиней
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0056-94

МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Н А К А З
 N 4 від 25.01.2000                                                         
 Про затвердження інструкцій про заходи з  профілактики та  боротьби з інфекційними
хворобами тварин: бруцельозом, сибіркою
, хворобоюТешена свиней та анемією коней

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0135-00

МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
 N 4 від 25.01.2000                                             Інструкція про заходи з профілактики та боротьби  з  сибіркою тварин

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0136-00
   

Антикорупційна діяльність нормативно-правова база

Закон України «Про запобігання корупції» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1699-18

РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю

https://nazk.gov.ua/sites/default/files/rozyasnennya_15.08.16_15.30_14_0.pdf

Конвенція ООН проти корупції http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_c16
Закон України «Про державну службу» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 07.04.2011 № 3207-VI

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3207-17

Указ Президента України від 05.10.2011 № 964/2011 «Про першочергові заходи з реалізації Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964/2011

Указ Президента України від 20.02.2006 № 140/2006 «Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/140/2006

Указ Президента України від 18.11.2005 № 1615/2005 «Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1615/2005

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 «Про затвердження порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/171-2015-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/265-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0028-12
https://nazk.gov.ua/zakonodavstvo-0
Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року №1673 "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів". http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1673-2006-п/print1465227620744106
   

Додатково з інформацією з зазначеної тематики можна ознайомитися на Антикорупційному порталі    http://www.acrc.org.ua/

 

                  Законодавство про державну службу

Закон України від 10 грудня 2015 року №889-VIII  «Про державну службу» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2017-%D0%BF/page

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/229-2016-%D0%BF

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/230-2016-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/231-2016-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270-2016-%D0%BF
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249148839
http://nads.gov.ua/page/perelik-testovyh-pytan
http://nads.gov.ua/page/poryadok-vyznachennya-specialnyh-vymog-do-osib-yaki-pretenduyut-na-zaynyattya-posad-derzhavnoyi
http://nads.gov.ua/page/poryadok-vedennya-ta-zberigannya-osobovyh-sprav-derzhavnyh-sluzhbovciv

 Наказ Нацдержслужби від 03.03.2016 № 49  «Про затвердження Порядку обліку та роботи з дисциплінарними справами»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0456-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0439-16
  • Роз’яснення Нацдержслужби
http://www.guds.gov.ua/page/rozyasnennya-0
   

 

Діяльність Головного Управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області

Нормативно-правова база

Положення «Про головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області» *
Наказ Державної ветеринарної та  фітосанітарної служби від 16.01.2016 року № 36 «Про реорганізацію територіальних органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби»

*

Наказ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 7.12.2016 року № 487 «Про прийняття майна до сфери управління Держпродспоживслужби»

*

Наказ Головного управління Держродспоживслужби в Хмельницькій області від 22 квітня 2016 року № 1-адм «Про створення комісії з приймання-передачі активів, матеріальних ціностей»

*

Наказ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 22.11.2016 року № 436 «Про реорганізацію територіальних органів Держпродспоживслужби» *
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства від 9.06.2016 «Про затвердження форми та опису службового посвідчення посадової особи Держпродспоживслужби, що здійснює державний контроль (нагляд)» *
Закон України «Про державну службу» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3723-12
Закон України «Про доступ до публічної інформації» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
Закон України «Про інформацію» http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю)  у сфері господарської діяльності»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/877-16

Конституція України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
Постанова КМУ від 16 грудня 2015 року № 1092 «Про утворення територіальних органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1092-2015-п

Закон України «Про звернення громадян» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр

Діяльність Юридичного сектору нормативно-правова база

Постанова КМУ від 26 листопада 2008 року № 1040 «Про затвердження загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1040-2008-п

Конституція України http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
Указ Президента України від 11.12.2001 № 1207 «Про деякі заходи щодо зміцнення юридичних служб державних органів» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1207/2001
Постанова КМУ від 14 грудня 2001 року № 1693 «Про вдосконалення правової роботи, в міністерствах інших центральних органах виконавчої влади»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1693-2001-п

*Документи знаходяться в додатку в сканованому вигляді.

сайт зроблено в adgrafics