Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

 UGL3

but vs

but up

but zs

ZG

 

Відділ ринкового та метрологічного нагляду

За звітний період відповідно до секторального плану державного ринкового нагляду на 2020 рік спеціалістами відділу по ринковому нагляду розпочато проведення 1 планової перевірки характеристик енергоспоживчих продуктів, в тому числі електричних ламп та світильників, відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції». 

Відповідно до річного Плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік проведено 1 планову перевірку щодо метрологічного нагляду за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Проводиться поточна робота над 3 плановими перевірками характеристик продукції з ринкового нагляду.

За результатами перевірок суб’єктам господарювання видано 2 Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо приведення продукції у відповідність до встановлених вимог.

За результатами аналізу повідомлень суб’єктів господарювання про виконання ними Рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо приведення продукції у відповідність до встановлених вимог скасовано 1 Рішення.

При проведенні заходів з ринкового нагляду відеофіксація застосовувалась.

Відділ захисту споживачів

Відділ захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області одержав 5 звернень громадян: 2 усних і 3 письмових. Крім того, згідно телефонного зв’язку 33 споживачам надані усні консультації та роз’яснення щодо їх прав.

Проведено 3 позапланових перевірки, про що складено відповідні документи. Перевірки проводились із застосуванням засобів відеоспостереження.

Фітосанітарна безпека

Спеціалістами фітосанітарної безпеки за звітний період проведено фітосанітарний моніторинг та обстеження на встановлення фітосанітарного стану сільськогосподарських культур на площі 4062 га.

Разом з тим, спеціалістами проводився збір та аналіз інформації:

 • про хід робіт із захисту рослин та забезпеченість засобами захисту рослин в літній період 2020 року в агроформуваннях області. Проведено захист сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів на площі 72 тис. га від шкідників на площі 10 тис. га: від хвороб – на площі 15 тис. га, десикація – 25 тис. га біометод застосований на площі 22 тис. га;
 • щодо здійснення фітосанітарного контролю імпортних об’єктів регулювання;
 • щодо експорту та реекспорту зернових і олійних культур;
 • орієнтовний щотижневий медіа-план діяльності управління.

Протягом тижня видано документи дозвільного характеру:

 • фітосанітарних сертифікатів – 107;
 •  карантинних сертифікатів – 20.

Проведено інспектування та огляд об’єктів регулювання:

 • транспортних засобів – 258 од.;
 • обстеження місць вирощування, виробництва рослин та рослинних продуктів – 6,365 га;
 • зерна та зернопродуктів – 844 т:
 • свіжих овочів та фруктів –132т;
 • лісоматеріалів – 24 м3;
 • пиломатеріалів – 862 м3;
 • продуктів харчування – 91т;
 • пакувальної тари з деревини – 1839 од.;
 • вироби з деревини – 29 т;
 • інші об’єкти регулювання – 102 т.

Державними фітосанітарними інспекторами проведено 3 перевірки державного нагляду (контролю) додержання законодавства у сфері захисту рослин.

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва

Проведено роз’яснювальну роботу, спрямовану на попередження порушення законодавства України в сфері насінництва, розсадництва, охорони прав на сорти рослин та ГМО з 11 суб’єктами господарювання.

Відповідно до індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності державних службовців 2 фахівці відділу пройшли онлайн-навчання на базі платформи «Українська школа урядування» та отримали Сертифікати.

В господарствах Кам’янець-Подільського району здійснено огляд та розташування відповідно до призначення посівів соняшнику та кукурудзи, зразки насіння яких ввозились на територію України для селекційних, дослідних робіт і експонування (ТОВ «АДВАНТА СІДЗ УКРАЇНА, ТОВ «РАЖТ СЕМЕНС-УКРАЇНА» та ТОВ «КВС-УКРАЇНА»).

На сайтах Новоушицької Шепетівської та Красилівської РДА розміщено інформаційні матеріали «Якісне насіння – сертифіковане насіння», «Підготовка зерносховищ, зернотоків та зерноочисної техніки до приймання зерна та насіння нового врожаю» та «Агроформування Хмельниччини приступили до збирання зернових та зернобобових культур».

Надавалась консультативна допомога агроформуванням щодо додержання технологічних та методичних вимог насінництва для забезпечення збереження сортової чистоти насінницьких посівів озимих та ярих культур, порядку визначення сортових і посівних якостей насіння, сортових і товарних якостей садивного матеріалу, підготовки матеріально-технічної бази до приймання насіння нового врожаю.

Виконувались інші доручення керівництва (підготовка відповідей на доручення ДПСС України тощо).

Відділ безпечності харчових продуктів

На виконання вимог Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» спеціалістами районних державних лікарень ветеринарної медицини області протягом тижня ідентифіковано 196 голів великої рогатої худоби та 806 голів товарних свиней.

Разом з тим, слід зазначити, що офіційними ветеринарними лікарями, які здійснюють заходи із державного контролю на забійних підприємствах, проводиться внесення інформації до Єдиного державного реєстру тварин про вибуття тварин з господарства розведення і утримання, прибуття тварин до підприємства із забою та даних про забій тварин.

Відділ державного контролю

Спеціалістами відділу було опрацьовано та внесено до Державного реєстру потужностей операторів ринку, що здійснюють реалізацію харчової продукції 128 потужностей. Всього зареєстровано на території області 15411 потужностей.

Надано погодження на здійснення експорту однієї партії молочної продукції за межі держави.

Погоджено вивіз непродуктивних тварин за межі держави в кількості 2 голови.

Також було проведено 10 позапланових заходів, з них 2 було здійснено з метою перевірки дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників їх якості, 8 заходів у сфері ветеринарної медицини. Дані заходи проводились за поданням суб’єкта господарювання звернення про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням.

Згідно звернень суб’єктів господарювання було видано за результатами позапланових заходів 5 експлуатаційних дозволів на право здійснення виробництва та обігу харчових продуктів.

На територію області завезено поголів’я птиці в кількості 116 тис. голів з Республіки Польща та 75 тис. голів з Чеської Республіки.

Відділ організації протиепізоотичної роботи

Працівниками відділу опрацьовано 3 запити щодо епізоотичного благополуччя територій у зв’язку з переміщенням сільськогосподарських тварин по території Хмельницької області, а також надане роз’яснення щодо порядку імпорту тварин на митну територію України.

Лікарнями ветмедицини області проводяться планові заходи з профілактики таких захворювань як сказ, сибірка та туберкульоз. Всього протягом року щеплено проти:

- КЧС – 211250 гол.,

- сказу – 168388 гол., 

- сибірки -  57737 гол., 

- досліджено на туберкульоз – 147281 гол.

Проводиться збір і аналіз інформації про хід диспансеризації тварин в населених пунктах області.

Розглянуто 2 звернення громадян з питань протиепізоотичної роботи.

Аналізується інформація щодо утилізації продукції та відходів тваринного походження.

Проводиться аналіз виконання запланованих заходів за 1 півріччя 2020 року.

Вивчається епізоотична ситуація по лептоспірозу та інфекційному епідедіміту ДРХ.

З початку року в результаті роботи з профілактики АЧС проведено 43632 бесіди, роздано 10168 інформаційних матеріалів, розклеєно 2795 листівок, проведено 55 сходів села, надруковано 13 статей в пресі, проведено 3 виступи на телебаченні.

В ході роботи з профілактики ВПГП проведено 29 теоретичних і 11 практичних навчань з питань профілактики і ліквідації високопатогенного грипу птиці. Проведено 86580 бесід з населенням, 83 зустрічі з територіальними громадами, роздано 20126 інформаційних матеріалів. Організовано 1 виступ по телебаченню, 1 по радіо, опубліковано 40 матеріалів в засобах масової інформації. Сформовано 131 групу спеціалістів по контролю за клінічним станом птиці, обстежено 1490 населених пунктів, 84426 дворогосподарств. Хворих і загиблих птиць не виявлено. Проведено 5745 лабораторних моніторінгових досліджень біологічного матеріалу. Позитивних результатів не отримано. В наявних 21 птахогосподарських потужностях утримується 3900 тис. гол. птиці, проведено 59 перевірок. 

Ветеринарними фахівцями у складі 21 мобільної поліцейсько-ветеринарної групи з початку року перевірено 6826 одиниць автотранспорту, за виявлені порушення 240 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Управління державного нагляду за дотриманням

санітарного законодавства

За звітний період фахівцями управління та відділів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства міськрайонних, районних та Хмельницького міського управлінь проводилась робота:

- розгляд документів та підготовка рішень щодо можливості/неможливості видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- вивчення та узгодження списків працюючих на підконтрольних об’єктах для проходження періодичного медичного огляду згідно наказу МОЗ України № 280 від 23.07.2002 р.;

- розгляд генеральних планів забудови населених пунктів;

-розгляд «Схеми санітарного очищення населених пунктів»;

- розгляд звернень громадян;

- розгляд та погодження меню для дошкільних навчальних закладів на літньо-осінній період;

- розгляд інструкцій на роботу з джерелами іонізуючого випромінювання.

Проведено: 9 позапланових та 253 комісійних обстежень. 

На виконання Рішення Ради національної Безпеки і оборони України від 13.03.2020 р «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Доручення т .в .о. Голови Держпродспоживслужби України від 16.03.2020 р. комісійно обстежено 9 об’єктів комунального водопостачання і 79 колодязів громадського користування.

Проведено обстеження 7 дитячих навчальних закладів по виконанню вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України № 25 від 21.05.2020 р. «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Проводились моніторингові обстеження підприємств торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, об’єктів громадського харчування, місць видалення побутових відходів, перукарень, салонів краси та інших об’єктів. По виявлених недоліках поінформовані органи місцевої влади та правоохоронні органи.

У 24,1% обстежених об’єктів виявлені порушення санітарних норм і правил.

Керівникам, балансоутримувачам та іншим відповідальним особам надані приписи та пропозиції по усуненню виявлених недоліків.

Підготовлено 5 статей в місцеву пресу: «Гігієнічне та епідеміологічне значення води», «Майбутнє без COVID», «Профілактика харчових отруєнь та кишкових інфекцій». Проведено радіобесіду на радіо ФМ Городоцького телепресцентру: «Якість води, профілактика вірусного гепатиту А».

Взято участь: в 2-х засіданнях ТЕБ та НС Ізяславської та Новоушицької РДА «Про заходи з запобігання поширенню на території району гострої респіраторної хвороби COVID-19».

сайт зроблено в adgrafics