Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

 UGL3

but vs

but up

but zs

ZG

 

Відділ ринкового та метрологічного нагляду

За звітний період спеціалісти відділу працювали відповідно до секторального плану державного ринкового нагляду на 2020 рік. Проведено 1 планову виїзну перевірку характеристик дитячих іграшок, відповідно Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції». 

Під час проведення планової перевірки характеристик  дитячих іграшок відібрано 2 зразка продукції, для проведення їх експертизи (випробування), на відповідність вимогам Технічного регламенту.

Проведено аналіз 2 повідомлень  рішень, наданих (надісланих) суб'єктами господарювання, яких стосувалися такі рішення, зокрема взято до відома матеріали перевірок, які надіслані Головним управлінням Держпродспоживслужби в Одеській та Житомирській областях, які виконані повністю, але не результативно, оскільки, продукція (світильник «EGLO» та пила шабельна електрична) вилучені з продажу, але фактично не приведені у відповідність із встановленими вимогами.

За результатами перевірки суб'єктам господарювання видано 2 Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, з яких: 1 Рішення щодо усунення формальної невідповідності та 2 Рішення щодо тимчасової заборони надання продукції на ринку.

За результатами аналізу повідомлень суб'єктів господарювання про виконання ними Рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами, скасовано 6 Рішень.

На сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області висвітлено статтю на тему: «Підсумки роботи відділу ринкового та метрологічного нагляду за І півріччя 2020 року».

При проведенні перевірки застосовувались засоби відеофіксації.

Відділ захисту споживачів

За звітний період отримано 12 звернень громадян, з них: 4 письмових та 8 усних. Крім того, 27 споживачам надані усні консультації та роз’яснення щодо їх прав. 

Проведено 4 позапланових перевірки, про що складено відповідні документи. При проведенні перевірки застосовувались засоби відеофіксації.

Фітосанітарна безпека

Спеціалістами фітосанітарної безпеки за звітний період проведено фітосанітарний моніторинг на встановлення фітосанітарного стану сільськогосподарських культур на площі 3415 га.

Також, проводився збір та аналіз інформації:

 • про хід робіт із захисту рослин та забезпеченість засобами захисту рослин в зимовий період 2020 року в агроформуваннях області. Проведено захист рослин від шкідливих організмів на площі 58 тис. га., з них: від шкідників на площі 17 тис.га: від хвороб на площі 35 тис.га., десикація  на площі 6 га. 
 • щодо здійснення фітосанітарного контролю імпортних об'єктів регулювання;
 • щодо експорту та реекспорту зернових і олійних культур.

Протягом тижня видано документи дозвільного характеру:

 • фітосанітарних сертифікатів –70;
 • карантинних сертифікатів – 14.

Проведено інспектування та огляд об’єктів регулювання:

 • транспортних засобів – 147 одиниць;
 • місць зберігання та переробки продукції рослинного походження -105;
 • технічних, олійних та інших матеріалів – 4765 т;
 • зерна, зернопродуктів – 893 т;
 • свіжих овочів та фруктів – 152 т;
 • лісоматеріалів – 361 м3;
 • пиломатеріалів – 158 м3;
 • пакувальної тари з деревини – 6284 один;
 • продуктів харчування – 42 т;
 • виробів з деревини – 1,5 т;
 • іншх об’єктів регулювання – 32 т.

Проведено:

 • 7 перевірок державного нагляду  (контролю) додержання законодавства у сфері захисту та карантину рослин. 

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва

Проведено роз’яснювальну роботу, спрямовану на попередження порушення законодавства України в сфері насінництва, розсадництва, охорони прав на сорти рослин та ГМО з 14 суб’єктами господарювання, в тому числі з 4 фізичними особами - підприємцями, що здійснюють роздрібну торгівлю насінням овочевих, баштанних рослин і кормових коренеплодів.

Сформовано та направлено до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів звіт з реалізації державної політики у сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин та ГМО у відкритих системах за ІІ квартал 2020 року.

Проведено моніторинг розташування посівів зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів рослин придатних для поширення в Україні та або/ до Переліку сортів рослин ОЄСР, призначених для селекційних, дослідних робіт і експонування на території Хмельницької області.

На сайті Головного управління розміщено інформаційний матеріал:«Відведення насінділянок озимих і ярих культур суб’єктами насінництва та розсадництва Хмельницької області у 2020 році».

Відповідно до Плану професійного навчання працівників апарату Держпродспоживслужби, територіальних органів, установ та підприємств, що належать до сфери управління Держпродспоживслужби на 2018-2020 роки, Наказу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів «Про зарахування слухачів на дистанційну форму навчання» від 3 липня 2020 року № 436 спеціалісти відділу проходили дистанційний навчальний курс на тему: «Безпечне застосування пестицидів та агрохімікатів».

Надавалась консультативна допомога агроформуванням щодо ведення насінництва, додержання технологічних та методичних вимог насінництва для забезпечення збереження сортової чистоти насінницьких посівів озимих та ярих культур, порядку визначення сортових і посівних якостей насіння, сортових і товарних якостей садивного матеріалу, підготовці матеріально технічної бази до приймання насіння нового врожаю.

Відділ безпечності харчових продуктів

На виконання розпорядження Головного державного інспектора ветеринарної медицини в Хмельницькій області від 20.05.2014 року № 36-і, державними ветеринарними інспекторами області проводиться ряд заходів,  щодо посилення ветеринарно-санітарного контролю за якістю та безпечністю молочної сировини. В рамках проведених заходів, на протязі першого півріччя поточного року, в особистих підсобних господарствах 1 313 населених пунктах області, відібрано 177119 зразків молока коров’ячого для дослідження на приховані форми маститів від 71 529 корів, зареєстрованих у населення.

Разом з цим, також досліджено 113 166 зразків молока, відібраних у 100 господарствах області, в яких зареєстровано 26656 корів.

Відділ державного контролю 

Спеціалістами відділу було опрацьовано та внесено до Державного реєстру потужностей операторів ринку, що здійснюють реалізацію харчової продукції 25 потужностей. Всього зареєстровано на території області 15092 потужності.

Надано погодження на здійснення експорту двох партій молочної продукції за межі держави.

Погоджено вивіз непродуктивних тварин за межі держави в кількості 1 голова.

Також, було проведено 23 позапланових заходів з них 8 було здійснено з метою перевірки дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників їх якості, 15 заходів у сфері ветеринарної медицини. Дані заходи проводились за поданням суб’єкта господарювання звернення про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням, 7 позапланових заходів на виконання суб’єктом господарювання приписів, щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу державного нагляду (контролю) та у зв’язку з виявлення невідповідності, або появи обґрунтованої підозри щодо невідповідності.

На територію області завезено поголів’я птиці в кількості 81 тис. голів з Чеської Республіки та 51 тис. голів з Республіки Польща. 

На територію області завезено поголів’я птиці в кількості 81 тис. голів з Чеської Республіки.

Відділ організації протиепізоотичної роботи

Працівниками відділу опрацьовано 3 запити щодо епізоотичного благополуччя територій у зв’язку з переміщенням сільськогосподарських тварин  по території Хмельницької області, а також надане роз’яснення щодо порядку імпорту тварин на митну територію України.

Лікарнями ветмедицини області проводяться планові заходи з профілактики таких захворювань, як сказ, сибірка та туберкульоз. Всього протягом року  щеплено проти:

- КЧС – 164557 голів,

- сказу – 119063 голови, 

- сибірки 36789 голів, 

- досліджено на туберкульоз – 132478 голів.

Проводиться збір і аналіз інформації про хід диспансеризації тварин в населених пунктах області.

Впродовж тижня здійснено один аудиторський виїзд до територіальних установ ГУ ДПСС в області.

Отримано 2 партії імунопрепаратів за рахунок коштів державного бюджету.

З початку року в результаті  роботи з профілактики АЧС  проведено 42618 бесід, роздано 87998 інформаційних матеріалів, розклеєно 2546 листівок, проведено 55 сходів села, надруковано 12 статей в пресі, 2 виступи на телебаченні.

В ході  роботи з профілактики ВПГП  проведено 29 теоретичних і 11 практичних навчань з питань профілактики і ліквідації високопатогенного грипу птиці. Проведено 83255 бесід з населенням, 83 зустрічі з територіальними громадами, роздано 19247 інформаційних матеріалів. Організовано 1 виступ по телебаченню, 1 по радіо, опубліковано 40 матеріалів в засобах масової інформації. Сформовано 131 групу спеціалістів по контролю за клінічним станом птиці, обстежено 1470 населених пунктів, 81308 дворогосподарств. Хворих і загиблих птиць не виявлено. Проведено 5515 лабораторних моніторінгових досліджень біологічного матеріалу. Позитивних результатів не отримано. В наявних 21 птахогосподарських потужностях утримується 3988 тис. гол. птиці, проведено 53 перевірки. 

Ветеринарними фахівцями у складі 21 мобільної поліцейсько-ветеринарної групи з початку року перевірено 4597 одиниць автотранспорту, за виявлені порушення 192 особи притягнуто до адміністративної відповідальності.

Управління державного нагляду за дотриманням

санітарного законодавства

За звітний період фахівцями управління та відділів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства міськрайонних, районних та Хмельницького міського управлінь проводилась робота з розгляду документів та  підготовки рішень щодо можливості/неможливості видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розгляд документів і оформлення-«Санітарних паспортів на право експлуатації рентгенівського кабінету(зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів)», розгляд інструкцій на роботу з джерелами іонізуючого випромінювання, узгодженню списків працюючих на підконтрольних об’єктах для проходження періодичних медичних оглядів,  згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002р №280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», проводиться експертиза та погодження перспективного меню харчування на весняний період в закладах освіти, режиму навчання і виховання, навчально-трудового навантаження, розгляд генеральних планів забудови населених пунктів, розгляд звернень громадян.

Спільно з працівниками поліції щоденно проводяться рейдові перевірки щодо дотримання карантинних, профілактичних та протиепідемічних заходів суб’єктами господарювання різних форм власності, щодо поширення коронавірусної інфекції. Проведені бесіди, вручені рекомендаційні листи.

Проведено:

- 1 планове та 373 комісійних обстежень;

- 5 об’єктів комунального водопостачання, 89 колодязів громадського користування;

- обстеження підприємств торгівлі, місць видалення побутових відходів, перукарень, салонів краси, ДНЗ.

-8 об’єктів  на виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 року №24 «Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби»;

- обстеження 21 дитячого навчального закладу на виконання вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України №25 від 21.05.2020  р. «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

У 34,7% усіх обстежених об’єктів виявлені порушення санітарних норм і правил. Керівникам, балансоутримувачам та іншим відповідальним особам надані приписи та пропозиції з усунення виявлених недоліків, надані приписи та рекомендації;

 • 4 заняття з персоналом закладів ресторанного господарства на тему: «Дотримання карантинних вимог під час роботи цих закладів» 

Взято участь в засіданнях ТЕБ та НС при Білогірській, Дунаєвецькій, Старокостянтинівській та Чемеровецькій РДА з питань протидії поширенню коронавірусу COVID-19. 

сайт зроблено в adgrafics