Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

 UGL3

but vs

but up

but zs

ZG

 

 Відділ ринкового та метрологічного нагляду

За звітний період відповідно до секторального плану державного ринкового нагляду на 2020 рік спеціалістами відділу проведено 1 планову виїзну перевірку характеристик радіообладнання, відповідно Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції». 

Під час проведення планової перевірки характеристик радіообладнання відібрано 2 зразки продукції для проведення їх експертизи (випробування), на відповідність вимогам Технічних регламентів.

Проводиться поточна робота по 2 позапланових заходах по ланцюгу постачання щодо походження продукції на ринок України, отриманих за допомогою національної інформаційної системи державного ринкового нагляду

За результатами перевірки суб’єкту господарювання видано 4 Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, з яких: 2 Рішення щодо усунення формальної невідповідності та 2 Рішення щодо тимчасової заборони надання продукції на ринку.

За результатами аналізу повідомлень суб’єктів господарювання про виконання ними Рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами скасовано 5 Рішень.

При проведенні заходів по ринковому нагляду відеофіксація застосовувалась.

Відділ захисту споживачів

Відділом захисту споживачів Головного управління  Держпродспоживслужби в Хмельницькій області одержано 7 звернень громадян: 5 усних і 2 письмових. Крім того, згідно телефонного зв’язку 28 споживачам надані усні консультації та роз’яснення щодо їх прав.

Проведено 3 позапланових перевірки, про що складено відповідні документи. Перевірки проводились із застосуванням засобів відеоспостереження.

Притягнуто до адмінвідповідальності 1 підприємця з накладенням штрафу на суму 0,170 тис. грн, застосовано економічні санкції на суму 0,170 тис. грн.

Фітосанітарна безпека

Спеціалістами фітосанітарної безпеки за звітний період проведено фітосанітарний моніторинг на встановлення фітосанітарного стану сільськогосподарських культур на площі 7129 га.

Разом з тим, спеціалістами проводився збір та аналіз інформації:

 • про хід робіт із захисту рослин та забезпеченість засобами захисту рослин в літній період 2020 року в агроформуваннях області. Проведено захист сільськогосподарських рослин від шкідливих організмів на площі 85 тис. га, з них від бур’янів на площі 21 тис. га; від шкідників на площі 24 тис. га: від хвороб на площі 40 тис. га. Закуплено ЗЗР 55 тонн.
 • щодо здійснення фітосанітарного контролю імпортних об’єктів регулювання;
 • щодо експорту та реекспорту зернових і олійних культур;
 • орієнтовний щотижневий медіа-план діяльності управління.

Протягом тижня видано документи дозвільного характеру:

 • фітосанітарних сертифікатів –150;
 • карантинних сертифікатів – 17.

Проведено інспектування та огляд об’єктів регулювання:

 • транспортних засобів – 202 одиниці;
 • обстеження посівів с/г культур щодо виявлення 

 карантинних організмів та  надання або підтримання статусу

      місця виробництва або  виробничої ділянки – 902 га;

 • обстеження місць зберігання або  переробки продукції

      рослинного походження щодо зараження шкідливими

      організмами – 19;

 • технічних, олійних та інших матеріалів – 620 тонн;
 • зерна, зернопродуктів – 800 тонн:
 • свіжих овочів та фруктів – 157 тонн;
 • лісоматеріалів – 266 м3;
 • пиломатеріалів – 138 м3;
 • пакувальної тари з деревини – 3042 одиниці;
 • вироби з деревини – 24;
 • продукти харчування – 218 тонн;
 • інші об’єкти регулювання – 92 тонн.

  Державними фітосанітарними інспекторами проведено 4 перевірки державного нагляду  (контролю) додержання законодавства у сфері захисту.  

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва

Проведено нараду – навчання спеціалістів відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва. З метою запобігання виникненню та розповсюдженню коронавірусної інфекції (COVID – 19) вона проводилась в дистанційній формі (онлайн). 

Проводилась підготовка до приймання та формування звіту до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за 2 квартал 2020 року.

Здійснювалась підготовка щомісячних та щоквартальних звітів про роботу відділу.

Відповідно до індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності державних службовців 2 спеціалісти відділу пройшли навчання на національній онлайн – платформі «Дія. Цифрова освіта» курс з цифрової грамотності з кібербезпеки «Кіберняні» та на платформі Prometeus курс «Дистанційна робота для публічних службовців».

Проведено роз’яснювальну роботу, спрямовану на попередження правопорушень законодавства України в сфері насінництва, розсадництва, охорони прав на сорти рослин та ГМО з 7 суб’єктами господарювання.

Надавалась консультативна допомога агроформуванням області по питанням ведення насінництва, порядку визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу шляхом польового оцінювання посівів або насаджень, підготовки матеріально-технічної бази до приймання насіння нового врожаю.

Виконувались інші доручення керівництва (підготовка відповідей на доручення ДПСС України тощо).

Відділ безпечності харчових продуктів

На виконання вимог Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» спеціалістами районних державних лікарень ветеринарної медицини області станом на 26 червня ідентифіковано 5752 голови великої рогатої худоби, 18073 голови товарних свиней та 251 голову кіз та овець. 

Разом з тим, слід зазначити, що офіційними ветеринарними лікарями, які здійснюють заходи із державного контролю на забійних підприємствах, проводиться внесення інформації до Єдиного державного реєстру тварин про вибуття тварин з господарства розведення і утримання, прибуття тварин до підприємства із забою та даних про забій тварин.

Відділ державного контролю 

Спеціалістами відділу було опрацьовано та внесено до Державного реєстру потужностей операторів ринку, що здійснюють реалізацію харчової продукції 28 потужностей. Всього зареєстровано на території області 14915 потужностей.

Надано погодження на здійснення експорту чотирьох партій молочної продукції за межі держави.

Також було проведено 10 позапланових заходів, з них 8 було здійснено з метою перевірки дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників їх якості, 2 заходи у сфері ветеринарної медицини. Дані заходи проводились за поданням суб’єкта господарювання звернення про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням, 4 позапланових заходів на виконання суб’єктом господарювання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу державного нагляду (контролю) та у зв’язку з виявленням невідповідності або появи обґрунтованої підозри щодо невідповідності.

Також на територію області завезено добове поголів’я птиці в кількості 75 тис. голів з Республіки Польща.

Відділ організації протиепізоотичної роботи

Працівниками відділу опрацьовано 4 запити щодо епізоотичного благополуччя територій у зв’язку з переміщенням сільськогосподарських тварин по території Хмельницької області, а також надане роз’яснення щодо порядку імпорту тварин на митну територію України.

Лікарнями ветмедицини області проводяться планові заходи з профілактики таких захворювань як сказ, сибірка та туберкульоз. Всього протягом року щеплено проти:

- КЧС – 158665 голів,

- сказу – 111644 голови, 

- сибірки 33402 голови, 

- досліджено на туберкульоз – 127689 голів.

        Проводиться збір і аналіз інформації про хід диспансеризації тварин в населених пунктах області.

Впродовж тижня здійснено два аудиторських виїзди до територіальних установ Головного управління Держпродспоживслужби в області.

        З початку року в результаті роботи з профілактики АЧС проведено 38903 бесіди, роздано 8520 інформаційних матеріалів, розклеєно 2439 листівок, проведено 55 сходів села, надруковано 12 статей в пресі, 2 виступи на телебаченні.

В ході роботи з профілактики ВПГП проведено 29 теоретичних і 11 практичних навчань з питань профілактики і ліквідації високопатогенного грипу птиці. Проведено 81570 бесід з населенням, 83 зустрічі з територіальними громадами, роздано 18337 інформаційних матеріалів. Організовано 1 виступ по телебаченню, 1 по радіо, опубліковано 40 матеріалів в засобах масової інформації. Сформовано 131 групу спеціалістів по контролю за клінічним станом птиці, обстежено 1469 населених пунктів, 80168 дворогосподарств. Хворих і загиблих птиць не виявлено. Проведено 5515 лабораторних моніторінгових досліджень біологічного матеріалу. Позитивних результатів не отримано. В наявних 20 птахогосподарських потужностях утримується 4010 тис. гол. птиці, проведено 53 перевірки. 

Ветеринарними фахівцями у складі 21 мобільної поліцейсько-ветеринарної групи з початку року перевірено 4589 одиниць автотранспорту, за виявлені порушення 192 особи притягнуто до адміністративної відповідальності.

Управління державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства

За звітний період фахівцями управління та відділів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства міськрайонних, районних та Хмельницького міського управлінь проводилась робота з розгляду документів та підготовки рішень щодо можливості/неможливості видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розгляд генеральних планів забудови населених пунктів, розгляд звернень громадян, розгляд інструкцій на роботу з джерелами іонізуючого випромінювання та документів для видачі «Санітарного паспорта» на право експлуатації рентгенівського кабінету.

Проводиться щодення робота по підготовці інформації в ДПСС України та для засідань штабу.

Сумісно з працівниками поліції щоденно проводяться рейдові перевірки щодо дотримання карантинних, профілактичних та протиепідемічних заходів суб’єктами господарювання різних форм власності, щодо поширення коронавірусної інфекції. Також взята участь в комісійних обстеженнях з правоохоронними органами населених пунктів щодо заборони виїзної торгівлі, дотримання вимог чинного законодавства в об’єктах торгівлі по профілактиці недопущення поширенню коронавірусних інфекцій. Проведені бесіди, вручені рекомендаційні листи

Проведено: 4 планових, 3 позапланових обстеження об’єктів та 142 комісійних обстежень.

На виконання Рішення Ради національної Безпеки і оборони України від 13.03.2020 р «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Доручення т .в .о. Голови Держпродспоживслужби України від 16.03.2020 р. планово та комісійно обстежено 6 об’єктів комунального водопостачання, 86 колодязів громадського користування. 

На виконання вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 24 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», проведені моніторингові обстеження пунктів тестування зовнішнього незалежного оцінювання.

На виконання Доручення Прем’єр-міністра України від 24.04.2020 р. № 17721/1-20 «Про дотримання агропродовольчими ринками вимог щодо протиепідемічних заходів» проводились обстеження агропородовольчих ринків області. 

У 69,9 % обстежених об’єктів виявлені порушення санітарних норм і правил. 

Керівникам, балансоутримувачам та іншим відповідальним особам надані приписи, рекомендації та пропозиції по усуненню виявлених недоліків.

Підготовлено 2 статті в місцеву пресу на теми: «Увага! Набезпека щодо коронавірусу залишається!», «Рекомендації щодо профілактики захворювання на COVID-19». Проведено інтерв’ю по українському радіо та телебаченню щодо перевірки організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання.

Взято участь:

 • в роботі 4 комісій ТЕБ і НС при РДА Дунаєвецького, Ізяславського, Новоушицького, Полонського районів на тему: «Про вжиття додаткових заходів з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2»; 
 • в засіданні колегії Дунаєвецької райдержадміністрації  на тему: «Про стан здійснення заходів щодо забезпечення безпечності харчування дітей у шкільних, дошкільних навчальних закладах»;
 • в засіданні колегії Новоушицької РДА на тему: «Про стан здійснення в районі заходів, щодо забезпечення безпечного харчування дітей у шкільних та дошкільних навчальних закладах»; 
 • в засіданні колегії при Чемеровецькій РДА на тему:« Про стан здійснення в районі заходів по забезпеченню безпечного харчування дітей у шкільних та дошкільних закладах».
сайт зроблено в adgrafics