Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs

but up

but zs

ses1

ZG

Додаток до листа банер

Scrbanhot 1

 

Червень 2024

Закон України «Про насіння і садивний матеріал»

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами»

Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні»

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»

Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Закон України «Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації економічного співробітництва та розвитку»

Закон України «Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння хрестоцвітних та інших олійних або прядивних культур та Схеми сортової сертифікації насіння цукрового та кормового буряка Організації економічного співробітництва та розвитку»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин та насінництва і розсадництва у відповідність із положеннями законодавства Європейського Союзу»

Схеми ОЕСР сортової сертифікації або контролю обігу насіння в міжнародній торгівлі

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1183 «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2003 № 510 «Про затвердження Порядку випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам та типового договору складського зберігання зерна»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 № 1569 «Про забезпечення реалізації деяких положень Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні»»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 881 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 882 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва»

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 916 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру органів з оцінки відповідності»

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.16 № 979 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.16 № 1031 «Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.17 № 350 «Про затвердження Порядку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017р № 615 «Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та Порядку оформлення заяв для проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018р № 755 «Про затвердження Порядку ведення реєстру патентів на сорти рослин»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018р № 757 «Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2018р № 774 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 23 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 24 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.19р. № 198 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.19р. № 787 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із зберігання зерна та продуктів його переробки і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.22р. № 1334 «Про внесення змін до Порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2023 р. № 917 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин та контролю за їх використанням і визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 691»

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2023 р. № 964 «Про затвердження Порядку ввезення на територію України насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Реєстру сортів рослин України, але занесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна, для цілей розмноження та подальшого вивезення за межі України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 762»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2023 р. № 1210 «Про затвердження Порядків проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2023 р. № 1305 «Про затвердження Порядку затребування дослідних зразків батьківських компонентів, що є складовими компонентами об'єкта заявки на сорт»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2024 р. № 53 «Про затвердження Порядку проведення перевірки документів та інформації, зазначеної у документах, що супроводжують вантаж із насінням і садивним матеріалом, дослідними та офіційними зразками насіння і садивного матеріалу, державним фітосанітарним інспектором під час здійснення фітосанітарного контролю та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2024 р. № 173 «Про затвердження Порядку здійснення постійного моніторингу діяльності органу з оцінки відповідності щодо дотримання вимог Закону України “Про насіння і садивний матеріал” та виконання функцій, на які його уповноважено у сфері насінництва та розсадництва»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2024 р. № 200 «Про затвердження Порядку видачі погодження на поширення в Україні сортів овочевих культур, заявки на які подані до Міністерства аграрної політики та продовольства з метою державної реєстрації сорту до прийняття рішення про його державну реєстрацію»

Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 27.06.2003 № 198 «Про затвердження Положення про обіг складських документів на зерно»

Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 11.08.2005 № 374 «Про затвердження Порядку ведення основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, і реєстру зернового складу»

Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 13.06.2016 № 198 «Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.07.2016 № 257 «Про затвердження Порядку підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2016 року за № 1152/29282

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06.10.2016 № 362 «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 за № 1659/29789

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.10.2016 № 365 «Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 листопада 20016 року за № 1413/29543

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.10.2016 № 366 «Про затвердження Порядку підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) та форми заяви на складання такого іспиту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2016 року за № 1420/29550.

Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 17.05.2017 № 246 «Про деякі питання забезпечення визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу»

Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 14.06.2017 № 298 «Про утворення комісій із підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.07.17 р № 348 «Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.10.17 р № 576 «Про затвердження Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.01.18р №18 «Про затвердження Методики проведення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю (POST-control)»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04.10.18р № 476 «Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіння зернових культур»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.11.18р № 558 «Про затвердження Методики польового оцінювання насіннєвих посівів соняшнику та ріпаку»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.12.2018 № 613 «Про затвердження Порядку знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.04.2019 № 170 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин»

Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 12.06.2019 № 316 «Про затвердження Норм природних втрат зерна та продуктів його переробки при зберіганні на зернових складах та зернопереробних підприємствах та Порядку розрахунку норм природних втрат зерна та продуктів його переробки при зберіганні на зернових складах та зернопереробних підприємствах»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.07.2019 № 384 «Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіннєвої картоплі»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.07.2019р. № 385 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритій системі»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 09.09.2022 № 664 «Про затвердження Порядку визначення органом із сертифікації обсягів проб сертифікованого насіння сортів рослин та гібридів першого покоління, призначеного для проведення ділянкового (ґрунтового) сортового контролю та лабораторного сортового контролю»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 26.01.2023 № 75 «Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіння сої»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 03.02.2023 № 126 «Про затвердження Переліку ботанічних таксонів, що належать до сортів овочевих культур»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 20.03.2023 № 543 «Про затвердження Порядку підтвердження підприємствами, установами, організаціями відповідного рівня компетентності, вимоги щодо достатньої кількості персоналу відповідної кваліфікації, який працює на постійній основі, вимоги до матеріальних та фінансових ресурсів, акредитованих лабораторій та системи управління якістю, перелік документів, необхідних для отримання уповноваження, та порядок їх подання»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 09.05.2023 № 1116 «Про внесення змін до Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіння сої»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 31.08.2023 № 1609 «Про затвердження Порядку складання, подання та розгляду заявки на сорт»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 06.09.2023 № 1710 «Про затвердження Порядку забезпечення офіційними та дослідними зразками посадкового матеріалу сорту»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України 06.12.2023 № 2111 «Про затвердження форм документації на насіння і садивний матеріал»

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 08.04.2021 № 728 «Про затвердження Галузевих типових форм облікових документів, які використовуються під час зберігання і переробки зерна та продуктів його переробки»

«Методичні рекомендації з відбору контрольних проб насіння, проведення експертизи (випробувань) і прийняття висновку щодо відповідності якості партій насіння вимогам законодавства в сфері насінництва та розсадництва у разі здійсненні державного нагляду (контролю)» схвалені Протоколом № 1 від 11 березня 2020 р. Науково-методичної ради Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Державний Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2024 рік

Реєстр сертифікатів на насіння і садивний матеріал

сайт зроблено в adgrafics