Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

Відділ ринкового та метрологічного нагляду

За звітний період спеціалістами відділу планові перевірки характеристик продукції не здійснювались у зв’язку з набранням чинності Закону України від 17.03.2020р. №533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короно вірусної хвороби (COVID-19)».

Проведено аналіз 3-х повідомлень рішень, наданих (надісланих) суб'єктами господарювання, яких стосувалися такі рішення, зокрема взято до відома матеріали перевірки 1 кварталу 2020 року, які надіслані Головним управлінням Держпродспоживслужби в Одеській області, які виконані повністю, але не результативно, оскільки продукція вилучена з продажу, але фактично не приведена у відповідність із встановленим вимогам. Данні види продукції взяти на облік та при проведенні моніторингу результативності застосованої заборони буде звернена особлива увага. 

З метою підвищення рівня професійної компетентності всі спеціалісти відділу пройшли онлайн-курс "Цифрова грамотність для державних службовців", який охоплює можливості та особливості функціонування безкоштовних серверів Google для використання в професійній діяльності та повсякденному житті.

Проаналізовано та опрацьовано зміни до закону України "Про державний ринковий нагляд та контроль нехарчової продукції".

Проводиться постійна робота з опрацювання наказів, розпоряджень та інших доручень керівництва управління, а також вживаються усі необхідні заходи відповідно до чинного законодавства.

Відділ захисту споживачів

За звітний період отримано 7 письмових звернень громадян. Крім того, 14 споживачам надані усні консультації та роз’яснення щодо їх прав. 

Фітосанітари

Спеціалістами фітосанітарної безпеки за звітний період проведено фітосанітарний моніторинг на встановлення фітосанітарного стану сільськогосподарських культур на площі 7851,0 га.

Також, проводився збір та аналіз інформації:

 • про хід робіт із захисту рослин та забезпеченість засобами захисту рослин в зимовий період 2020 року в агроформуваннях області. Проведено захист рослин від шкідливих організмів на площі 289 тис. га., з них від бур’янів на площі 114 тис.га; від шкідників на площі 67 тис.га: від хвороб на площі 82 тис.га, біометод застосований на площі 26 тис.га. Закуплено ЗЗР 49 тонн.
 • щодо здійснення фітосанітарного контролю імпортних об'єктів регулювання;
 • щодо експорту та реекспорту зернових і олійних культур.

Протягом тижня видано документи дозвільного характеру:

 • фітосанітарних сертифікатів – 45;
 • карантинних сертифікатів – 50.

Проведено інспектування та огляд об’єктів регулювання:

 • транспортних засобів – 159 одиниць;
 • насіння овочевих та квіткрвих культур – 1 т;
 • насіневої та товарної картоплі – 23 т.;
 • насіння зернових, бобових, технічних культур – 1 т;
 • садівного матеріалу – 34 шт;
 • технічних, олійних та інших матеріалів – 385 т;
 • зерна, зернопродуктів – 335 т;
 • зрізи квітів – 119 шт;
 • свіжих овочів та фруктів – 127 т;
 • лісоматеріалів – 2842,0 м3;
 • пиломатеріалів – 85,0 м3;
 • вироби з деревини – 24 тон
 • пакувальної тари з деревини – 870 один;
 • продуктів харчування – 41 т;
 • інші об’єкти регулювання – 21 т.

Проведено:

 • 8 перевірок державного нагляду  (контролю) додержання законодавства у сфері захисту та карантину рослин. 

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва

Підготовлено пропозиції до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для внесення змін до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку арбітражного (експертного) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей  садивного матеріалу».

В телефонному режимі проведено роз’яснювальну роботу з 11 суб’єктами господарювання щодо порядку використання, зберігання, реалізації та розмноження насіння та садивного матеріалу, недопущення введення в обіг насіння та садивного матеріалу без сертифікатів про сортову та посівну якість, заборони використання насіння сортів сільськогосподарських культур створених на основі генетично модифікованих організмів до їх державної реєстрації. 

Надавалась консультативна допомога агроформуванням щодо ведення насінництва та удосконалення догляду за насінницькими посівами сільськогосподарських культур, додержання технологічних та методичних вимог насінництва для забезпечення збереження сортової чистоти насінницьких посівів озимих та ярих культур, порядку визначення сортових і посівних якостей насіння, сортових і товарних якостей садивного матеріалу, з питань включення до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та щодо порядку внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр, підготовці матеріально технічної бази до приймання насіння нового врожаю.

Відділ безпечності харчових продуктів

На виконання вимог Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» спеціалістами районних державних лікарень ветеринарної медицини області станом на 15 травня ідентифіковано 4433 голів великої рогатої худоби, 12468 голів  товарних свиней та 206 голів кіз та овець. 

Разом з тим, слід зазначити, що офіційними ветеринарними лікарями, які здійснюють заходи із державного контролю на забійних підприємствах, проводиться внесення інформації до Єдиного державного реєстру тварин про вибуття тварин з господарства розведення і утримання, прибуття тварин до підприємства із забою та даних про забій тварин.

Відділ державного контролю 

Надано погодження на здійснення експорту однієї партії ВРХ та двох партій молочної продукції за межі держави.

Також, було проведено 6 позапланових заходів з них 2 було здійснено з метою перевірки  дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників їх якості, 4 заходи у сфері ветеринарної медицини. Дані заходи проводились за поданням суб’єкта господарювання звернення про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням, 3 позапланових заходи на виконання суб’єктом господарювання приписів, щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу державного нагляду (контролю) та у зв’язку з виявлення невідповідності, або появи обґрунтованої підозри щодо невідповідності.

   На територію області завезено поголів’я птиці в кількості 52 тис. голів з Республіки Польща.

Відділ організації протиепізоотичної роботи

Працівниками відділу опрацьовано 3 запити щодо епізоотичного благополуччя територій у зв’язку з переміщенням сільськогосподарських тварин  по території Хмельницької області, а також надане роз’яснення щодо порядку імпорту тварин на митну територію України.

Лікарнями ветмедицини області проводяться планові заходи з профілактики таких захворювань, як сказ, сибірка та туберкульоз. Всього протягом року  щеплено проти:

 • КЧС – 131577 голів,
 • сказу – 85885 голів, 
 • сибірки 22285 голів, 
 • досліджено на туберкульоз – 142957 голів,

           Проводиться збір і аналіз інформації про хід диспансеризації тварин в населених пунктах області.

Прийнято участь в теле- та радіопередачах, присвячених профілактиці отруєння бджіл.

До територіальних установ Головного управління Держпродспоживслужби в області направлено лист щодо заходів з профілактики отруєння бджіл та представників дикої фауни під час обробки сільськогосподарських угідь.

          З початку року в результаті  роботи з профілактики АЧС  проведено 29336 бесід, роздано 6434 інформаційних матеріали, розклеєно 1790 листівок, проведено 35 сходів села, надруковано 11 статей в пресі.

В ході  роботи з профілактики ВПГП  проведено 29 теоретичних і 11 практичних навчань з питань профілактики і ліквідації високопатогенного грипу птиці. Проведено 60675 бесід з населенням, 83 зустрічі з територіальними громадами, роздано 15265 інформаційних матеріалів. Організовано 1 виступ по телебаченню, 1 по радіо, опубліковано 40 матеріалів в засобах масової інформації. Сформовано 131 групу спеціалістів по контролю за клінічним станом птиці, обстежено 1269 населених пунктів, 60716 дворогосподарств. Хворих і загиблих птиць не виявлено.  Проведено 5515 лабораторних моніторінгових досліджень біологічного матеріалу. Позитивних результатів не отримано. В наявних 20 птахогосподарських потужностях утримується 3814 тис. гол. птиці, проведено 44 перевірки. 

Ветеринарними фахівцями у складі 21 мобільної поліцейсько-ветеринарної групи з початку року перевірено 3749 одиниць автотранспорту, за виявлені порушення 141 особу притягнуто до адміністративної відповідальності.

Управління державного нагляду за дотриманням

санітарного законодавства

За звітний період фахівцями управління та відділів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства міськрайонних, районних та Хмельницького міського управлінь проводилась робота з розгляду документів та  підготовки рішень щодо можливості/неможливості видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розгляд документів і оформлення-«Санітарних паспортів на право експлуатації рентгенівського кабінету(зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів)», розгляд інструкцій на роботу з джерелами іонізуючого випромінювання, узгодженню списків працюючих на підконтрольних об’єктах для проходження періодичних медичних оглядів,  згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002р №280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», проводиться експертиза та погодження перспективного меню харчування на весняний період в закладах освіти, режиму навчання і виховання, навчально-трудового навантаження, розгляд генеральних планів забудови населених пунктів, розгляд звернень громадян.

Спільно з працівниками поліції щоденно проводяться рейдові перевірки щодо дотримання карантинних, профілактичних та протиепідемічних заходів суб’єктами господарювання  різних форм власності, щодо поширення коронавірусної інфекції.  Проведені бесіди, вручені рекомендаційні листи.

Проведено:

 • 10 планових, 3 позапланових обстеження об’єктів та 218 комісійних обстежень.
 • планово та комісійно обстежено 17 об’єктів комунального водопостачання, 130 колодязів громадського користування
 • обстеження агропродовольчих ринків області.

В 44,6 % усіх обстежених об’єктів виявлені порушення санітарних норм і правил. Керівникам, балансоутримувачам та іншим відповідальним особам надані приписи та пропозиції по усуненню виявлених недоліків, надані приписи та рекомендації;

Взято участь:

 • в 6 засіданнях комісій ТЕБ і НС при Білогірській, Ізяславській, Красилівській, Чемеровецькій, Шепетівській, Новоушицькій районних державних адміністраціях «Про вжиття додаткових заходів з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2» та в 2 засіданнях комісій ТЕБ і НС при Старокостянтинівській міській раді  « Організація протиепідеміологічних заходів для запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19».
сайт зроблено в adgrafics