Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

Відділ ринкового та метрологічного нагляду

За звітний період спеціалістами відділу проведено 1 позапланову перевірку по ланцюгу постачання щодо походження продукції на ринок України, відповідно Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції». 

За результатами перевірок суб'єктам господарювання видано 3 Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, з яких: 1 Рішення щодо приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами, 2 Рішення щодо тимчасової заборони надання продукції на ринку.

  За результатами аналізу повідомлень суб'єктів господарювання про виконання ними Рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами, скасовано 1 Рішення.

За введення в обіг продукції, що не відповідає встановленим вимогам Технічних регламентів до суб'єкта господарювання застосовано штрафні санкції в сумі 8,5 тис.грн., відповідно Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

Під час проведення перевірки застосовувалась відеофіксація

Відділ захисту споживачів

За звітний період отримано 7 звернень громадян, з них: 3 письмових і 4 усних. Крім того, 27 споживачам надані усні консультації та роз’яснення щодо їх прав. 

Проведено 2 планові та 2 позапланові перевірки, про що складено відповідні документи. Притягнуто до адмінвідповідальності 2 особи з накладенням штрафу на суму 0,340 грн, застосовано економічні стягнення на суму 1,778 грн.

Під час проведення перевірки застосовувалась відеофіксація

Фітосанітарна безпека

Спеціалістами фітосанітарної безпеки за звітний період проведено фітосанітарний моніторинг на встановлення фітосанітарного стану сільськогосподарських культур на площі 3360 га.

Також, проводився збір та аналіз інформації:

 • про хід робіт із захисту рослин та забезпеченість засобами захисту рослин в зимовий період 2020 року в господарствах області. Проведено захист рослин від шкідливих організмів на площі 2,0 тис. га. Закуплено ЗЗР 160,4 тонн.
 • щодо здійснення фітосанітарного контролю імпортних об'єктів регулювання;
 • щодо експорту та реекспорту зернових і олійних культур.

Протягом тижня видано документи дозвільного характеру:

 • фітосанітарних сертифікатів – 103;
 • карантинних сертифікатів – 19.

Проведено інспектування та огляд об’єктів регулювання:

 • транспортних засобів – 181 одиниць;
 • насіння та товарної картоплі – 0 т;
 • садівного матеріалу – 16 шт;
 • насіння овочевих і квіткових культур – 1 т;
 • насіння зернових, бобових технічних культур – 268 т;
 • зерна і зернопродуктів – 599 т;
 • продуктів харчування – 205 т;
 • зрізи квітів – 296 т. шт;
 • технічних, олійних та інших матеріалів – 304 тони;
 • свіжих овочів та фруктів – 146 тонн;
 • лісоматеріалів – 3576,3 м3;
 • пиломатеріалів – 497 м3;
 • вироби з деревини – 24 тонн;
 • пакувальної тари з деревини – 3553 один;
 • інші об’єкти регулювання – 462 т.

Проведено 4 перевірки державного нагляду (контролю) додержання законодавства у сфері захисту та карантину рослин. 

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва

Проведено роз’яснювальну роботу з 7 суб’єктами господарювання по питаннях запобігання обігу контрафактного насіння, дотриманню законодавства в сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин та під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу. Надавались рекомендації щодо придбання насіння ярих культур для посіву під урожай 2020 року.

Спеціалістами відділу надавалась консультативна допомога щодо порядку ведення насінництва, сертифікації насіння, проведення сортозаміни та сортооновлення.

Виконувались інші доручення керівництва (підготовка відповідей на доручення ДПСС України, тощо).

Відділ безпечності харчових продуктів

Державними інспекторами області протягом тижня проведено 30 планових та 4 позапланових заходи державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів.   

Опрацьовано та надано матеріали на виконання доручення Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 06.02.2020 року № 601-10.1/10 про вжиті заходи державними інспекторами щодо запобігання харчових отруєнь серед дітей. Відповідно до узагальнених даних з 25 жовтня 2019 року по 18 березня 2020 року в закладах освіти проведено 716 планових та позапланових заходи державного нагляду (контролю).

Також, на дотримання вимог законодавства перевірено 54 постачальники харчових продуктів до закладів освіти. Відібрано та досліджено на мікробіологічні показники 368 готових страв. 

Разом з тим, надано 716 консультацій щодо впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), а також дотримання гігієнічних вимог до харчових продуктів на харчоблоках закладів освіти, проведено 153 навчання, лекцій та бесід, 5 виступів на радіо та телебаченні, надруковано 6 статей у місцевих газетах.

Відділу державного контролю 

Надано погодження на здійснення експорту трьох партій молочної продукції, п’яти партій шроту соєвого та трьох партій яєць курячих в асортименті за межі держави. 

Погоджено вивіз непродуктивних тварин за межі держави в кількості 3 голови.

Відповідно до плану заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік та з метою дотримання норм Законів України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про ветеринарну медицину», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на території області протягом тижня проведено 35 планових заходів. Також, було проведено 9 позапланових заходів з них 5 було здійснено з метою перевірки  дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників їх якості, 4 заходи у сфері ветеринарної медицини. Дані заходи проводились за поданням суб’єкта господарювання звернення про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням, 1 позаплановий захід на виконання суб’єктом господарювання приписів, щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу державного нагляду (контролю) та у зв’язку з виявлення невідповідності, або появи обґрунтованої підозри щодо невідповідності.

Відділ організації протиепізоотичної роботи

Працівниками відділу опрацьовано 2 запити щодо епізоотичного благополуччя територій у зв’язку з переміщенням сільськогосподарських тварин  по території Хмельницької області, а також надане роз’яснення щодо порядку імпорту тварин на митну територію України.

Лікарнями ветмедицини області проводяться планові заходи з профілактики таких захворювань, як сказ, сибірка та туберкульоз. Всього протягом року  щеплено проти:

 • КЧС – 81052 голови,
 • сказу – 55005 голів, 
 • сибірки 9778 голів, 
 • досліджено на туберкульоз – 49307 голів,
 • досліджено на лейкоз – 41029 голів.

Взято участь у перевірці 2 територіальних установ Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.

З початку року під час роботи з профілактики АЧС проведено 23542 бесіди, роздано 4856 інформаційних матеріалів, розклеєно 1243 листівки, проведено 30 сходів села, надруковано 7 статей в пресі.

В ході роботи з профілактики ВПГП проведено 28 теоретичне і 11 практичних навчань з питань профілактики і ліквідації високопатогенного грипу птиці. Проведено 45398 бесід з населенням, 68 зустрічей з територіальними громадами, роздано 12387 інформаційних матеріалів. Організовано 1 виступ по телебаченню, 1 по радіо, опубліковано 40 матеріалів в засобах масової інформації. Сформовано 131 групу спеціалістів по контролю за клінічним станом птиці, обстежено 1142 населених пункти, 47539 дворогосподарств. Хворих і загиблих птиць не виявлено.  Проведено 5270 лабораторних моніторінгових досліджень біологічного матеріалу. Позитивних результатів не отримано. В наявних 20 птахогосподарських потужностях утримується 5428 тис. гол. птиці, проведено 36 перевірок. 

Ветеринарними фахівцями у складі 21 мобільної поліцейсько-ветеринарної групи з початку року перевірено 2314 одиниць автотранспорту, за виявлені порушення 101 особу притягнуто до адміністративної відповідальності.

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства

За звітний період фахівцями управління та відділів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства міськрайонних, районних та Хмельницького міського управлінь проводилась робота з розгляду документів та  підготовки рішень щодо можливості/неможливості видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розгляд документів і оформлення-«Санітарних паспортів на право експлуатації рентгенівського кабінету(зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів)», розгляд інструкцій на роботу з джерелами іонізуючого випромінювання, узгодженню списків працюючих на підконтрольних об’єктах для проходження періодичних медичних оглядів,  згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002р №280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», проводиться експертиза та погодження перспективного меню харчування на весняний період в закладах освіти, режиму навчання і виховання, навчально-трудового навантаження, розгляд генеральних планів забудови населених пунктів, розгляд звернень громадян.

Проведено:

 • нарада з апаратом міської ради, керівниками організацій та підприємств міста, старостами старостинських округів Городоцької ОТГ на тему: «Профілактика інфікування та поширення коронавірусу COVID-19»; 
 • нарада та інформаційно-роз’яснювальнаробота з перевізниками Городоцького району на тему: «Коронавірус: профілактика, інфікування і поширення. Як знизити ризик інфікування коронавірусом? Заходи поточної дезінфекції громадського транспорту».
 • нарада з керівниками ЗОШ, ЗДО Ярмолинецького району "Про організацію харчування дітей та вимоги до складання перспективного меню»  

Взято участь у:  

 • в 27 засіданнях ТЕБ та НС з питань запобігання поширенню на території громади гострої респіраторної хвороби коронавірусу COVID- 19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
сайт зроблено в adgrafics