Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs

but up

but zs

ses1

ZG

Додаток до листа банер

Scrbanhot 1

 

Логотип

У відповідності до  вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» насінництво та розсадництво є одним з напрямків органічного виробництва. 

Згідно до цього закону, органічним вважається насіння і садивний матеріал, розмножені відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, а саме використання для сівби органічного насіння та використання для посадки органічного садивного матеріалу, крім випадків, встановлених цим Законом.

За винятком цього законодавства, існують детальні «Правила виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження», затверджені рішенням Уряду від 31 серпня 2016 р. № 587, за якими:

  • для виробництва органічної продукції використовується насіння і садивний матеріал, отримані методом органічного виробництва, а саме материнські та батьківські форми рослин, вирощені протягом одного покоління, і багаторічні культури, вирощені протягом двох вегетаційних періодів;
  • насіння і садивний матеріал для виробництва органічної продукції повинні бути стійкими до хвороб та шкідників.

Також насіння і садивний матеріал, отримані під час перехідного періоду, а також отримані під час традиційного (неорганічного) виробництва, можуть використовуватися згідно із законодавством – тобто те, що сертифіковане в Україні (під час імпорту не пересертифіковується). При цьому, перехідний період, тобто період переходу від виробництва традиційної (неорганічної) продукції (сировини) до виробництва органічної продукції (сировини), є обмеженим згідно цього ж Закону.

Зокрема на осіб, які вирішили перейти до виробництва органічної продукції (сировини), поширюються такі вимоги:

  • продукція однорічних культур вважається органічною у разі, якщо до початку їх вегетації завершився перехідний період тривалістю не менше 12 місяців;
  • у разі, якщо перехідний період триває більше за встановлений строк для перехідного періоду, дозволяється маркування продукції як «продукт на стадії переходу до органічного виробництва»;
  • продукцію, вироблену під час перехідного періоду, забороняється реалізовувати як органічну продукцію з відповідним маркуванням та логотипом.

Органічне насіння і садивний матеріал, що вводиться в обіг та реалізується, маркується державним логотипом для органічної продукції. Обов’язковим елементом маркування органічної продукції є кодовий номер, що розміщується під державним логотипом для органічної продукції та містить: акронім, що ідентифікує державу походження, напис «organic»; реєстраційний код органу сертифікації, що здійснив сертифікацію органічного виробництва.

З метою встановлення факту наявності на ринку України органічного насіння та/або садивного матеріалу запроваджено ведення Реєстру органічного насіння та садивного матеріалу.

Державний реєстр органічного насіння і садивного матеріалу - офіційний перелік органічного насіння і садивного матеріалу, придатного для використання відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, що міститься в інформаційній базі даних.

Слід звернути увагу, що в разі відсутності на ринку органічного насіння та/або садивного матеріалу орган сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції (підприємство, установа, організація чи їхній відокремлений підрозділ, що має право на проведення сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції і внесений до Реєстру органів сертифікації) за запитом оператора (юридичної особи чи фізичної особи - підприємця, яка займається виробництвом та/або обігом продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції) у кожному конкретному випадку погоджує використання неорганічного насіння та/або садивного матеріалу, якщо воно не піддавалося обробці речовинами іншими, ніж ті, що дозволені законодавством у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, та за умови документального підтвердження оператором необхідності застосування такого насіння та/або садивного матеріалу. 

Підставою для визначення факту наявності чи відсутності на ринку України органічного насіння та/або садивного матеріалу є відомості з Реєстру органічного насіння і садивного матеріалу.

Порядок ведення Державного реєстру органічного насіння і садивного матеріалу регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 87 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, Державного реєстру органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції, Державного реєстру органічного насіння і садивного матеріалу».

Внесення відомостей до Реєстру органічного насіння і садивного матеріалу здійснюється Мінекономіки, на підставі заявки оператора.

Важливою умовою виробництва органічного насіння і садивного матеріалу є внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції (далі  Реєстр операторів). Внесення фізичних та юридичних осіб до Реєстру операторів відбувається після укладення ними договору на проведення сертифікації з органом сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції. Для цього орган сертифікації подає Мінекономіки заявку із зазначенням відомостей передбачених пунктом 8 Постанови  Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 87. 

Отже, для здійснення виробництва органічного насіння і садивного матеріалу суб’єкт господарювання, крім вимог які ставляться до суб’єкта насінництва та розсадництва, занесеного до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, повинен також відповідати вимогам передбаченим ЗУ «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», зокрема:

  • бути занесеним до Державного реєстру операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;
  • здійснювати виробництво насіння і садивного матеріалу згідно вимог ЗУ «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції»;
  • отримати сертифікат, що підтверджує відповідність процесу виробництва та/або обігу такої продукції вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, виданий органом сертифікації;
  • подати заявку та бути внесеним до Реєстру органічного насіння і садивного матеріалу.

Цей матеріал не встановлює норм права і носить лише інформаційний характер.

сайт зроблено в adgrafics