Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

Відділ ринкового та метрологічного нагляду

   За звітний період спеціалістами відділу проводилась робота з підготовки до здійснення перевірок.

Відділ захисту споживачів

   За звітний період отримано 15 звернень громадян, з них: 12 письмових і 3 усних. Крім того, 12 споживачам надані усні консультації та роз’яснення щодо їх прав.
   Проведено 1 позапланову перевірку, про що складено відповідні документи.
   Під час проведення перевірки застосовувалась відеофіксація

Фітосанітарна безпека

   Спеціалістами фітосанітарної безпеки за звітний період проводився збір та аналіз інформації:
- про хід робіт із захисту рослин та забезпеченість засобами захисту рослин в зимовий період 2019 року в господарствах області.
- щодо здійснення фітосанітарного контролю імпортних об'єктів регулювання;
- щодо експорту та реекспорту зернових і олійних культур.
   Протягом тижня видано документи дозвільного характеру:
- фітосанітарних сертифікатів – 144;
- карантинних сертифікатів – 27.
   Проведено інспектування та огляд об’єктів регулювання:
- транспортних засобів – 183 одиниці;
- насіння овочевих і квіткових культур - 4тонн;
- зеpна і зернопродуктів –6577 тонн;
- продуктів харчування – 112 тонн;
- технічних, олійних та інших матеріалів – 238 тонн;
- свіжих овочів – 143 тонни;
- лісоматеріалів – 1585 м3;
- вироби з деревини – 24 тонни ;
- пакувальної тари з деревини – 101 один.;
- інших об’єктів регулювання – 16 тонн.

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва

   Сформовано річний звіт з реалізації державної політики у сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин та ГМО у відкритих системах до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
   Проведено роз’яснювальну роботу з 17 суб’єктами господарювання. В тому числі, щодо порядку введення в обіг насіння та садивного матеріалу, дотримання вимог законодавства в сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, ГМО з 15 суб’єктами, щодо порядку здійснення роздрібної торгівлі насінням овочевих, баштанних рослин і кормових коренеплодів з 2 суб’єктами. По завершенню вручались «Методичні рекомендації щодо придбання насіння сільськогосподарських культур».
   Надавалась консультативна допомога агроформуванням області з питань ведення насінництва, порядку сертифікації насіння та садивного матеріалу, рекомендації щодо проведення сортозаміни та сортооновлення, придбання насіння ярих культур для посіву під урожай 2020 року.

Відділ безпечності харчових продуктів

   Державними інспекторами області протягом тижня проведено 15 планових та 14 позапланових заходів державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів.
   Разом з тим, опрацьовано та проведено аналіз звітності за друге півріччя 2019 року та за 2019 рік про ветеринарно-санітарний контроль і нагляд на забійно-санітарних пунктах господарств і подвірно та в державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на ринках; про ветеринарно-санітарний нагляд та контроль на бойнях, м’ясоптахопереробних підприємствах.

Відділу державного контролю

   Надано погодження на здійснення експорту п’яти партій яєць курячих в асортименті за межі держави.
   Погоджено вивіз непродуктивних тварин за межі держави в кількості 6 голів.
   Відповідно до плану заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік та з метою дотримання норм Законів України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про ветеринарну медицину», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на території області протягом тижня проведено 17 планових заходів. Також, було проведено 17 позапланових заходів з них 14 було здійснено з метою перевірки дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників їх якості, 3 заходи у сфері ветеринарної медицини. Дані заходи проводились за поданням суб’єкта господарювання звернення про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням, 4 позапланових заходи на виконання суб’єктом господарювання приписів, щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу державного нагляду (контролю) та у зв’язку з виявлення невідповідності, або появи обґрунтованої підозри щодо невідповідності.
   На території області розміщується для подальшого експорту одна партія ВРХ у кількісті 50 голів до Грузії.

Відділ організації протиепізоотичної роботи

   Працівниками відділу опрацьовано 3 запити щодо епізоотичного благополуччя територій у зв’язку з переміщенням сільськогосподарських тварин і птиці по території Хмельницької області.
   Лікарнями ветмедицини області проводяться планові заходи з профілактики таких захворювань, як сказ, сибірка, лейкоз і туберкульоз.
Ведеться аналіз заходів зі зменшення популяції червоної лисиці та проведенню діагностичних відстрілів для встановлення якості пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин.
   Ведеться аналіз виконання діагностичних досліджень.
 Ветеринарними фахівцями у складі 24 мобільних поліцейсько-ветеринарних груп з початку року перевірено 14 одиниць автотранспорту, за виявлені порушення 2 особи притягнуто до адміністративної відповідальності.

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства

   За звітний період фахівцями управління та відділів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства міськрайонних, районних та Хмельницького міського управлінь проводилась робота з розгляду документів та підготовки рішень щодо можливості/неможливості видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розгляд реєстрових карт, розгляд документів і оформлення-«Санітарних паспортів на право експлуатації рентгенівського кабінету(зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів)», розгляд інструкцій на роботу з джерелами іонізуючого випромінювання, узгодженню списків працюючих на підконтрольних об’єктах для проходження періодичних медичних оглядів, згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002р №280, розгляду та узгодження перспективних меню, розгляд генеральних планів забудови населених пунктів, розгляд звернень громадян. Підготовка інформаційно – аналітичних матеріалів за 2019рік. Підготовка інформацій в ДПСС України

сайт зроблено в adgrafics