Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

 UGL3

but vs

but up

but zs

ses1

ZG

 

pesti

До використання пестицидів у сільському господарстві відношення неоднозначне. Доводиться чути про шкідливий вплив хімікатів, що використовуються на полях, на вирощувану продукцію та навколишнє середовище. Проте обробляти поля все одно продовжують. Так чому сільське господарство не може відмовитись від використання хімікатів? І наскільки це виправдано на часі?

Пестициди дозволяють господарствам підвищити свою ефективність, збільшити врожаї і скоротити втрати від шкідливих факторів. Без застосування пестицидів різко зростає забур'яненість полів і число хворих рослин, в результаті чого знижується врожайність. Якщо господарства в країні почнуть відмовлятись від пестицидів, то це загрожуватиме продовольчій безпеці населення.

Але, маючи ряд переваг, використання хімічних препаратів призводить до зміни екологічного балансу природного середовища, негативно впливає на живі організми. При застосуванні засобів захисту рослин (ЗЗР) практично не уникнути забруднення повітря робочої зони, ґрунту та ґрунтових вод. Деякі пестициди можуть досить довго зберігатися в навколишньому середовищі. Найнебезпечніші зберігаються в землі ще 8-12 років. Забруднення ґрунту і вод призводить до підвищення вмісту пестицидів в рослинній продукції, роблячи її небезпечною для здоров'я.

Чому ж, якщо від пестицидів стільки шкоди, їх продовжують використовувати? Це вигідно виробнику чи населенню? І тим, і іншим. Виробники можуть виростити більшу кількість продукції, а населення в розвинутих країнах вже давно не чуло про масовий голод. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, частка пестицидів у загальному забрудненні навколишнього середовища становить лише 3 %. Основна частина забруднення йде від кислотних дощів, продуктів розкладу палива, відпрацьованого паливно-мастильних матеріалів та інших екологічно небезпечних речовин.

ВИКОРИСТОВУВАТИ ПЕСТИЦИДИ потрібно ВІДПОВІДАЛЬНО

Використання пестицидів має свої плюси і мінуси. Ключ до безпечного їх використання – правила внесення.

По-перше, пестициди намагаються застосовувати тільки тоді, коли без них не можна обійтися. Наприклад, чисельність шкідників така, що вони здатні повністю знищити врожай. Висока засміченість посівних культур знижує врожайність, викликає забруднення зерна насінням бур'янів, в результаті чого зерно стає непридатним для харчових і кормових цілей, а також знижується віддача від добрив, меліорації і інших заходів.

По-друге, застосування кожного препарату суворо регламентується. І ці регламенти підлягають обов'язковому дотриманню. Перш за все вказується, на яких культурах дозволено використання даного препарату. Для кожного препарату вказується норма витрат, термін останньої обробки (часовий інтервал між останнім застосуванням препарату і збиранням врожаю), необхідний для розкладання пестициду до нетоксичних сполук), кратність застосування, час виходу на ручні і механізовані роботи. Ці параметри повинні чітко дотримуватися, щоб продукція була чистою та безпечною.

Про безпеку продукції судять за величиною залишкових кількостей пестицидів в ній. Їх вміст не повинен перевищувати максимально допустимого рівня, який встановлюється медиками і вважається безпечним для здоров'я людини. Його вміст регламентується законодавством України: однойменним законом «Про пестициди і агрохімікати"», Законом України «Про захист рослин» та відомчими наказами, основними з яких є Державні санітарні правила Міністерства охорони здоров’я України. «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві"»

ЯК ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ПЕСТИЦИДИ ЗА СТУПЕНЕМ НЕБЕЗПЕКИ

Рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров’я класифікація пестицидів згідно з їх небезпекою поділяє технічні продукти залежно від впливу на здоров’я людини наступним чином: клас IА – надзвичайно небезпечні; клас IБ – дуже небезпечні; клас II – помірно небезпечні; клас III – малонебезпечні продукти, технічні речовини, які не є небезпечними при правильному застосуванні. Токсичність вимірюється здатністю пестициду спричиняти подразнення або хворобу живого організму.

Менш небезпечними для людей є фунгіциди та гербіциди, більше – інсектициди. Гострий токсичний ефект від фунгіцидів для людей малоймовірний, але фунгіциди можуть подразнювати шкіру та очі, а систематичне опромінення може негативно вплинути на стан здоров'я людини. Частіше всього фунгіцидами отруюються після споживання насіння обробленої рослини. Тому до препарату додають фарбу, яка показує, що насіння оброблене.

Гербіцидами отруїтись також важко. Але буває і таке. Частіше вплив гербіцидів на організм виражається у вигляді подразнень на шкірі, або подразнення дихальних шляхів, якщо препарат вдихнути. Частіше всього люди отруюються інсектицидами. Найнебезпечніші серед них – фосфорорганічні інсектициди, вони вражають нервову систему.

Щоб звести до мінімуму негативний вплив отрутохімікатів на все живе, їх необхідно використовувати в мінімальних кількостях, зберігати в безпечному місці й суворо дотримуватися інструкції, а під час роботи з ними необхідно завжди одягати захисний костюм. По можливості, краще використовувати низькотоксичні пестициди.

ЯКІ Є АЛЬТЕРНАТИВИ

Альтернативними методами боротьби з бур'янами можуть бути попереджувальні заходи – карантинні – очищення посівного матеріалу від насіння бур'янів, робота з органічними добривами, і винищувальні – механічне знищення бур'янів. Також сприятливо на виробництві позначається правильна сівозміна: своєчасні посіви і прибирання, посів проміжних культур, використання мінеральних добрив.

Для боротьби з комахами-шкідниками альтернативою є біологічний метод. Він полягає в залученні природних ворогів шкідників – комах, птахів та інших тварин.

 

Олександр Звезда, головний спеціаліст відділу прогнозування фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків

сайт зроблено в adgrafics