Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

 

Відділ ринкового та метрологічного нагляду

   За звітний період, відповідно секторального плану державного ринкового нагляду на 2019 рік, спеціалістами відділу проводиться поточна робота за 3 плановими перевірками, що здійснювались з відбором зразків та за 8 позаплановими заходами, які були отримані з електронного реєстру рішень органів ринкового нагляду національної інформаційної системи, що функціонує з метою автоматизованої підтримки заходів ринкового нагляду і контролю продукції по ланцюгу постачання щодо походження продукції на ринок України, відповідно Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції». Проведено 1 планову виїзну перевірку характеристик електричних ламп розжарення, в тому числі галогенових. Ламп люмінесцентних з умонтованим пускорегульованим пристроем, двоцокольних та одно цокольних; освітлювальної апаратуру, відповідно секторального Плану ринкового нагляду на 2019 рік.
   За результатами проведених перевірок по ринковому нагляду суб'єктам господарювання видано 4 Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо формальної невідповідності та 1       Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо тимчасової заборони надання продукції на ринку.
   За результатами аналізу повідомлень суб'єктів господарювання про виконання ними Рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами, скасовано 2 Рішення.
   При здійсненні заходів з ринкового нагляду застосовувалась відеофіксація.

Відділ захисту споживачів

   За звітний період отримано 14 звернень громадян, з них: 6 письмових і 8 усних. Крім того, 10 споживачам надані усні консультації та роз’яснення щодо їх прав.
   Проведено 3 позапланову перевірку, про що складено відповідні документи.
Під час проведення перевірок застосовувалась відеофіксація.

Фітосанітарна безпека

   Спеціалістами фітосанітарної безпеки за звітний період проведено фітосанітарний моніторинг на встановлення фітосанітарного стану сільськогосподарських культур на площі 3120 га.
   Разом з тим, спеціалістами проводився збір та аналіз інформації:

 • про хід робіт із захисту рослин та забезпеченість засобами захисту рослин в осінній період 2019 року в господарствах області. Проведено захист рослин від шкідливих організмів на площі 38,4 тис.га. Закуплено ЗЗР. – 2 тонн.
 • щодо здійснення фітосанітарного контролю імпортних об'єктів регулювання;
 • щодо експорту та реекспорту зернових і олійних культур;
 • орієнтовний щотижневий медіа-план діяльності управління.

Протягом тижня видано документи дозвільного характеру:

 • фітосанітарних сертифікатів –149;
 • карантинних сертифікатів - 7.

Проведено інспектування та огляд об’єктів регулювання:

 • транспортних засобів – 323 одиниць;
 • насіннєвої та товарної картоплі - 317 тонн.
 • зеpна і зерно продуктів – 730 тонн;
 • продуктів харчування –1088 тонн;
 • технічних, олійних та інших матеріалів – 1447 тонн;
 • свіжих овочів та фруктів – 255 тонн;
 • вироби з деревини- 20 тонн;
 • лісоматеріалів - 994 м3;
 • пиломатеріалів - 171 м3 ;
 • пакувальної тари з деревини –589 одиниць.
 • інші об’єкти регулювання - 273 тонн.

   Опубліковано 3 статі на сайті ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області

Відділ безпечності харчових продуктів

   Державними інспекторами відділу протягом тижня було проведено 86 планових та 37 позапланових заходів державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів.
   Продовжується відбір зразків рослинної продукції на виконання Плану державного моніторингу харчових продуктів рослинного походження при внутрішньодержавному обігу.
   З метою державного контролю проводиться відбір зразків харчових продуктів в дошкільних та шкільних навчальних закладах області. Протягом тижня відібрано 53 зразки води питної та кулінарних страв, які направлені для дослідження на показники безпеки до Хмельницької регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби.
   Продовжується відбір молочних продуктів на фальсифікацію немолочними жирами в закладах роздрібної торгівлі, дошкільних та шкільних навчальних закладах області. Відібрано та направлено на дослідження 175 зразків молочних продуктів.
   Спеціалістами відділу взято участь у проведенні аудитів систем безпечності харчових продуктів, заснованих на принципах НАССР в операторів ринку, які здійснюють виробництво харчових продуктів на території області.

Відділ державного контролю

   Надано погодження на здійснення експорту однієї партії молочної продукції, восьми партій шроту соєвого та п’яти партій яєць курячих в асортименті за межі держави.
   Погоджено вивіз непродуктивних тварин за межі держави в кількості 1 голова.
   Відповідно до плану заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік та з метою дотримання норм Законів України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про ветеринарну медицину», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на території області протягом тижня проведено 87 планових заходів. Також, було проведено 41 позапланових заходів з них 37 було здійснено з метою перевірки дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників їх якості, 4 заходи у сфері ветеринарної медицини. Дані заходи проводились за поданням суб’єкта господарювання звернення про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням, 30 позапланових заходів на виконання суб’єктом господарювання приписів, щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу державного нагляду (контролю) та у зв’язку з виявлення невідповідності, або появи обґрунтованої підозри щодо невідповідності.
   На території області розміщується для подальшого експорту одна партія ВРХ у кількісті 50 голів до Республіки Узбекистан. Також завезено поголів’я птиці в кількості 124 тис. голів з Чеської Республіки та 60 тис. голів з Республіки Польща.

Відділ організації протиепізоотичної роботи

   Працівниками відділу опрацьовано 3 запити щодо епізоотичного благополуччя територій у зв’язку з переміщенням сільськогосподарських тварин і птиці по території Хмельницької області.
   Лікарнями ветмедицини області проводяться планові заходи з профілактики таких захворювань, як сказ, сибірка, лейкоз і туберкульоз. Всього з початку року щеплено проти:
- сказу – 214676 голів,
- сибірки – 97087 голів,
- класичної чуми свиней – 293122 голови;
- досліджено на туберкульоз – 193708 голів.
   В ході роз’яснювальної роботи з профілактики АЧС з початку року проведено 67879 бесід, роздано 15942 листівки, надруковано 45 статей в газетах та розклеєно 7398 інформаційних матеріалів.
Розглянуто 2 звернення правоохоронних органів.
   Організовано приймання, зберігання та розподіл дератизаційних, дезінфекційних засобів та біопрепаратів, отриманих за кошти державного бюджету.
   Ветеринарними фахівцями у складі 24 мобільних поліцейсько-ветеринарних груп з початку року перевірено 2328 одиниць автотранспорту, за виявлені порушення 380 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства

   За звітний період фахівцями управління та відділів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства міськрайонних, районних та Хмельницького міського управлінь проводилась робота з розгляду документів та підготовки рішень щодо можливості/неможливості видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, проекти зон санітарної охорони, розгляд документів і оформлення-«Санітарних паспортів на право експлуатації рентгенівського кабінету(зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів )», розгляд інструкцій на роботу з джерелами іонізуючого випромінювання, узгодженню списків працюючих на підконтрольних об’єктах для проходження періодичних медичних оглядів, згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002р №280, експертиза та погодження перспективного меню харчування, режиму навчання і виховання, навчально-трудового навантаження, розгляд генеральних планів забудови населених пунктів, розгляд звернень громадян.
   Проведено: 3 планових, 2позапланових обстеження об’єктів та 55 комісійних обстежень. З них: 5 об’єктів комунального водопостачання, 5 дитячих навчальних закладів, 3 загальноосвітніх навчальних заклади, 4 об’єкти торгівлі, 1 полігон / сміттєзвалище, 35 криниць громадського користування. У 67,3% обстежених об’єктів виявлені порушення санітарних норм і правил. Керівникам, балансоутримувачам та іншим відповідальним особам надані приписи та пропозиції по усуненню виявлених недоліків та надані рекомендації.
   Взято участь:
- в нараді з директорами ЗОШ, завідуючими ЗДО, працівниками харчоблоків Віньковецького району по питаннях організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах;
- в нараді-семінарі з директорами шкіл, завідуючими дошкільними навчальними закладами та працівниками харчоблоків Війтовецької ОТГ на тему: «Санітарно-гігієнічні вимоги щодо організації харчування дітей у навчальних закладах», «Про затвердження інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» Законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» Постанови КМУ від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».
- в семінар-нараді з відповідальними особами відділу освіти Городоцької ОТГ, керівниками, медичними працівниками та поварами загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільних навчальних закладів Городоцької ОТГ на тему «Дотримання вимог санітарного законодавства при організації харчування дітей в навчальних закладах».
- в нараді-семінарі щодо забезпечення організації безпечного, повноцінного, збалансованого харчування дітей в навчальних закладах об’єднаних територіальних громад Дунаєвецького району із виступом на тему: «Про санепідситуацію в навчальних закладах України протягом 2019-2020 навчального року та заходи щодо недопущення її ускладнення на території району»
в «Годині спілкування» для старших медичних сестер, керівників та кухарів закладів дошкільної освіти Дунаєвецької міської ради на тему: «Харчування і здоров’я» із виступом на тему: «Питання безпечності харчування в ЗДО»;
в 3-х семінар-нарадах з керівниками закладів освіти, медичними працівниками, працівниками харчоблоків загальних та спеціальних освітніх закладів м. Кам’янця-Подільського, Кам’янець-Подільського району та ОТГ.
- в семінарі з директорами та працівниками харчоблоків ДНЗ та ЗОНЗ Полонського району
- в 3-х семінар-нарадах: «Організація безпечного та збалансованого харчування дітей у навчально-виховних закладах» в Ганнопільській ОТГ, Крупецькій ОТГ та Славутській ОТГ;
- в семінар-наради з працівниками кухні, медичними працівниками, керівниками закладів дошкільної та середньої освіти Шепетівського району, начальниками відділів освіти місцевих органів влади по організації харчування та дотримання вимог санітарного законодавства.
   Проведено:
семінарське заняття з працівниками харчоблоків ЗОШ Чемеровецької ОТГ з питань запровадження системи НАССР та питань дотримання санітарно-гігієнічних вимог при організації роботи загальноосвітніх навчальних закладів.

сайт зроблено в adgrafics