Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

Відділ ринкового та метрологічного нагляду

   За звітний період, відповідно секторального плану державного ринкового нагляду на 2019 рік, спеціалістами відділу проводиться поточна робота за 3 плановими перевірками, що здійснювались з відбором зразків та по 6 позаплановим заходам, які були отримані з електронного реєстру рішень органів ринкового нагляду національної інформаційної системи, що функціонує з метою автоматизованої підтримки заходів ринкового нагляду і контролю продукції за ланцюгом постачання щодо походження продукції на ринок України, відповідно Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції». Проведено 2 позапланові перевірки за ланцюгом постачання.
   За результатами проведених перевірок по ринковому нагляду суб'єктам господарювання видано 4 Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо формальної невідповідності та 2 Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо тимчасової заборони надання продукції на ринку.
   За результатами аналізу повідомлень суб'єктів господарювання про виконання ними Рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами, скасовано 1 Рішення.
   При здійсненні заходів по ринковому нагляду відеофіксація застосовувалась.

Відділ захисту споживачів

   За звітний період отримано 13 звернення громадян, з них: 8 письмових і 5 усних. Крім того, 12 споживачам надані усні консультації та роз’яснення щодо їх прав.
   Проведено 2 позапланову перевірку, про що складено відповідні документи та 2 протоколи про адміністративні правопорушення.
   Під час проведення перевірок застосовувалась відеофіксація.

Фітосанітарна безпека

   Спеціалістами фітосанітарної безпеки за звітний період роведено фітосанітарний моніторинг на встановлення фітосанітарного стану сільськогосподарських культур на площі 5420 га.
   Разом з тим, спеціалістами проводився збір та аналіз інформації:
- про хід робіт із захисту рослин та забезпеченість засобами захисту рослин в осінній період 2019 року в господарствах області. Проведено захист рослин від шкідливих організмів на площі 9 тис.га. Закуплено ЗЗР. – 2 тонн.
- щодо здійснення фітосанітарного контролю імпортних об'єктів регулювання;
- щодо експорту та реекспорту зернових і олійних культур.
Протягом тижня видано документи дозвільного характеру:
- фітосанітарних сертифікатів –111;
- карантинних сертифікатів - 42.
Проведено інспектування та огляд об’єктів регулювання:
- транспортних засобів – 277 одиниць;
- насіннєвої та товарної картоплі - 63 тонн.
- зеpна і зернопродуктів – 136тонн;
- продуктів харчування – 307 тонн;
- технічних, олійних та інших матеріалів – 1586 тонн;
- свіжих овочів та фруктів – 341 тонн;
- вироби з деревини- 46 тонн;
- лісоматеріалів - 2358 м3;
- пиломатеріалів - 202 м3 ;
- пакувальної тари з деревини –4860 одиниць.
- інші об’єкти регулювання 324 тонн.

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва

   Протягом звітного періоду підготовлено для друку в газеті «Наддністрянська правда» статтю на тему «ГМО під наглядом Держпродспоживслужби». Начальник відділу, відповідно до направлення державного фінансового аудиту бере участь в перевірці, з питань дотримання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва.
   Спеціалісти відділу взяли участь в наступних заходах:
- огляд насіннєвого заводу в суб’єкта насінництва ТОВ «Агрокрай» Красилівського району, надання допомоги для запуску випробувальної лабораторії з визначення посівних якостей насіння;
- вивчення стан посівів та догляду за насіннєвими ділянками суб’єкта насінництва ТОВ «КВС УКРАЇНА».
   Проведено інформаційно – роз’яснювальну роботу з 6 суб’єктами господарювання щодо дотримання вимог законодавства в сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, ГМО, запобігання поширення контрафактного (фальсифікованого) насіння та садивного матеріалу, дотримання прав інтелектуальної власності на сорти рослин, а також можливих негативних наслідків від розповсюдження ГМО рослин у відкритих системах. Розповсюджено «Методичні рекомендації щодо придбання насіння сільськогосподарських культур».
  На сайті Головного управління розміщено матеріал - 122 річниця насіннєвого контролю в Україні та Діюча нормативно - правова база в насінництві та розсадництві, станом на жовтень, 2019 року.
Надавалась консультативна допомога агроформуванням області по питанням ведення насінництва, порядку сертифікації насіння та садивного матеріалу, рекомендації щодо проведення сортозаміни та сортооновлення, придбання насіння ярих культур для посіву під урожай 2020 року.

Відділ безпечності харчових продуктів

   Державними інспекторами області протягом тижня проведено 37 планових та 13 позапланових заходів державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів.
   Продовжується відбір зразків рослинної продукції на виконання Плану державного моніторингу харчових продуктів рослинного походження при внутрішньодержавному обігу.
Для цілей державного контролю продовжується відбір зразків харчових продуктів в дошкільних та шкільних навчальних закладах області. Протягом тижня відібрано 50 зразків води питної та кулінарних страв які направлені для дослідження на показники безпеки до Хмельницької регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби. Продовжується відбір молочних продуктів на фальсифікацію немолочними жирами в закладах роздрібної торгівлі, дошкільних та шкільних навчальних закладах області. Відібрано та направлено на дослідження 106 зразків молочних продуктів.
   Спеціалістами відділу прийнято участь у проведенні аудитів систем безпечності харчових продуктів, заснованих на принципах НАССР в операторів ринку, які здійснюють виробництво харчових продуктів на території області.

Відділ державного контролю

   Надано погодження на здійснення експорту п’яти партій молочної продукції, вісімнадцяти партій шроту соєвого та чотирьох партій яєць курячих в асортименті за межі держави.
   Погоджено вивіз непродуктивних тварин за межі держави в кількості 1 голова.
   Відповідно до плану заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік та з метою дотримання норм Законів України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про ветеринарну медицину», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на території області протягом тижня проведено 37 планових заходів. Також, було проведено 26 позапланових заходів з них 13 було здійснено з метою перевірки дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників їх якості, 13 заходів у сфері ветеринарної медицини. Дані заходи проводились за поданням суб’єкта господарювання звернення про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням, 10 позапланових заходів на виконання суб’єктом господарювання приписів, щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу державного нагляду (контролю) та у зв’язку з виявлення невідповідності, або появи обґрунтованої підозри щодо невідповідності.
   Також на територію області завезено поголів’я птиці в кількості 55 тис. голів з Республіки Польща.

Відділ організації протиепізоотичної роботи

   Працівниками відділу опрацьовано 2 запити щодо епізоотичного благополуччя територій у зв’язку з переміщенням сільськогосподарських тварин і птиці по території Хмельницької області.
Лікарнями ветмедицини області проводяться планові заходи з профілактики таких захворювань, як сказ, сибірка, лейкоз і туберкульоз. Всього з початку року щеплено проти:
- сказу – 213305 голів,
- сибірки – 95998 голів,
- класичної чуми свиней – 291292 голови;
- досліджено на туберкульоз – 192207 голів.
   В ході роз’яснювальної роботи з профілактики АЧС з початку року проведено 675566 бесід, роздано 15807 листівок, надруковано 44 статті в газетах та розклеєно 7368 інформаційних матеріалів.
   Ветеринарними фахівцями у складі 24 мобільних поліцейсько-ветеринарних груп з початку року перевірено 2297 одиниці автотранспорту, за виявлені порушення 375 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства

   За звітний період фахівцями управління та відділів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства міськрайонних, районних та Хмельницького міського управлінь проводилась робота з розгляду документів та підготовки рішень щодо можливості/неможливості видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, проекти зон санітарної охорони, розгляд документів і оформлення-«Санітарних паспортів на право експлуатації рентгенівського кабінету(зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів)», розгляд інструкцій на роботу з джерелами іонізуючого випромінювання, узгодженню списків працюючих на підконтрольних об’єктах для проходження періодичних медичних оглядів, згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002р №280, експертиза та погодження перспективного меню харчування, режиму навчання і виховання, навчально-трудового навантаження, розгляд генеральних планів забудови населених пунктів, розгляд звернень громадян.
Проведено:
- 3 планових, 3 позапланових обстеження об’єктів та 32 комісійних обстеження. З них: 1 об’єкт комунального водопостачання, 6 дитячих навчальних закладів,1 загальноосвітній навчальний заклад, 7 об’єктів торгівлі, 20 криниць громадського користування. У 78,2% обстежених об’єктів виявлені порушення санітарних норм і правил. Керівникам, балансоутримувачам та іншим відповідальним особам надані приписи та пропозиції по усуненню виявлених недоліків та надані рекомендації.
- навчання працівників харчоблоків та медперсоналу закладів загальної середньої та дошкільної освіти Дунаєвецької міської ради на теми: «Санітарно – гігієнічні вимоги щодо організації харчування дітей в навчальних закладах» та «Санепідситуація в навчальних закладах України протягом 2019 - 2020 навчального року та заходи щодо не допущення її погіршення на території нашого району». Присутні мали змогу отримати кваліфіковані відповіді на поставлені запитання;
- семінар навчання з працівниками загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів Летичівського району;
- семінарське заняття з завідуючими ЗДО Чемеровецької ОТГ з питань запровадження системи НАССР та питань дотримання санітарно-гігієнічних вимог при організації роботи загальноосвітніх навчальних закладів;
- заняття з медичним працівником та працівниками харчоблоку Свіршковецької ЗОШ I-III ст.. с. Свіршківці з питань запровадження системи НАССР та питань дотримання санітарно-гігієнічних вимог при організації роботи загальноосвітніх навчальних закладів.
Взято участь:
- в 2 засіданнях комісії ТЕБ і НС при Славутській РДА: «Про стан санітарно-епідеміологічного благополуччя населення району» та «Про стан підготовки до зимового періоду, профілактика травматизму серед населення»;
- в нараді міжвідомчої комісії при Славутському місьвиконкомі з виступом: «Про недоліки та гігієнічні вимоги до питної води, яка подається населенню м. Славута»;
- у семінар-нараді з керівниками закладів освіти Гуменецької ОТГ Кам’янець- Подільського району;
- в засіданні комісії ТЕБ і НС при Старосинявській РДА «Про забезпечення закладів освіти якісною питною водою»;
- в засіданні колегії Старосинявської РДА «Про забезпечення закладів освіти Старосинявського району якісною питною водою».

сайт зроблено в adgrafics