Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

Відділ ринкового та метрологічного нагляду 

За звітний період спеціалістами відділу проведено 1 планову виїзну перевірку характеристик проводів ізольованих (включаючи емальовані чи анодовані), кабелів (включаючи коаксальні) та інші ізольовані електричні провідники) та 1 позапланову виїзну перевірку згідно звернення споживача, відповідно Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції». Відібрано три зразки продукції для проведення експертизи (випробування).

Проводиться поточна робота по 6 позапланових заходах по ланцюгу постачання щодо походження продукції на ринок України. 

За результатами перевірок по ринковому нагляду, суб'єктам господарювання видано 4 Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, з яких: 2 Рішення щодо приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами та 2 Рішення щодо тимчасової заборони надання продукції на ринку.

За результатами аналізу повідомлень суб'єктів господарювання про виконання ними Рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами, скасовано 3 Рішення.

За введення в обіг продукції, що не відповідає вимогам Технічних регламентів до суб'єкта господарювання застосовані штрафні санкції в сумі 8,5 тис.грн., відповідно Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

За створення перешкод у проведені позапланової перевірки, суб’єкта господарювання притягнуто до адміністративної відповідальності, відповідно ст.187-37 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з накладанням штрафних санкцій в сумі 0,170 тис.грн.

Під час перевірок проводилась відеофіксація.

Відділ захисту споживачів

За звітний період отримано 14 звернень громадян, з них: 6 письмових і 9 усних. Крім того, 20 споживачам надані усні консультації та роз’яснення щодо їх прав. Після втручання спеціалістів відділу споживачам було повернуто 9,2 тис.грн.

Проведено 1 позапланову перевірку, про що складено відповідні документи.

Під час проведення перевірок застосовувалась відеофіксація.    

Фітосанітарна безпека

Спеціалістами фітосанітарної безпеки за звітний період проведено фітосанітарний моніторинг на встановлення фітосанітарного стану озимих культур на площі 1695 га.; також проведено обстеження посівів сільськогосподарських культур на виявлення карантинних організмів для надання або підтримки статусу місця виробництва або виробничої ділянки на площі 11772 га; та 10 місць зберігання та переробки продукції рослинного походження, щодо зараженості шкідливими організмами.

Разом з тим, спеціалістами проводився збір та аналіз інформації:

 • про хід робіт із захисту рослин та забезпеченість засобами захисту рослин в весняний період 2019 року в господарствах області.
 • щодо здійснення фітосанітарного контролю імпортних об'єктів регулювання;
 • щодо експорту та реекспорту зернових і олійних культур;
 • орієнтовний щотижневий медіа-план діяльності управління.

Протягом тижня видано документи дозвільного характеру:

 • фітосанітарних сертифікатів – 39;
 • карантинних сертифікатів  - 5.

Проведено інспектування та огляд об’єктів регулювання:

 • транспортних засобів – 165 одиниць;
 • насіння – 12 тонн;
 • зеpна і зерно продуктів – 611тонн;
 • продуктів  харчування – 91 тонн;
 • технічних, олійних та інших матеріалів – 177тонн;
 • свіжих овочів та фруктів – 44 тонн;
 • лісоматеріалів  - 884 м3;
 • пиломатеріалів  - 100 м3 ;
 • вироби з деревини – 65 тонн;
 • пакувальної тари  з деревини – 2606 одиниць;
 • інших об’єктів регулювання – 23 тонн.

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва

Проведено плановий захід державного нагляду (контролю) додержання законодавства у сфері насінництва та розсадництва.

З 7 суб’єктами господарювання проведено роз’яснювальну роботу щодо дотримання вимог законодавства в сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, ГМО, запобігання поширення контрафактного (фальсифікованого) насіння та садивного матеріалу, дотримання прав інтелектуальної власності на сорти рослин, а також можливих негативних наслідків від розповсюдження ГМО рослин у відкритих системах.  Вручались «Методичні рекомендації щодо придбання насіння сільськогосподарських культур».

Підготовлено уточнюючу інформацію щодо розташування на території області посівів сільськогосподарських культур, які завезено в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування.

Надавалась консультативна допомога агроформуванням області по питанням ведення насінництва, придбання насіння озимих культур для посіву під урожай 2020 року, порядку сертифікації насіння та садивного матеріалу.

Відділ безпечності харчових продуктів

Державними інспекторами області протягом тижня проведено 31 плановий та 13 позапланових заходів державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів. 

Продовжується відбір зразків рослинної продукції на виконання Плану державного моніторингу харчових продуктів рослинного походження при внутрішньодержавному обігу. Зразки пшениці озимої, ячменю озимого, ріпаку направленні для дослідження на показники безпеки до Хмельницької регіональної державної   лабораторії Держпродспоживслужби.

Структурними підрозділами Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області з метою недопущення харчових отруєнь та розповсюдження інфекційних захворювань тварин у всіх районах області проведено навчання із забійниками тварин (реалізаторами м’яса на агропродовольчих ринках, павільйонах) щодо дотримання ветеринарно-санітарних правил при подвірному забої тварин, згідно «Ветеринарно-санітарних правил для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин», затверджених наказом Державного департаменту ветеринарної медицини № 4 від 14.01.2004 року. Сформовано реєстр фізичних осіб (фізичних осіб підприємців), які здійснюють подвірний забій тварин та реалізацію м’яса на агропродовольчих ринках (павільйонах), розроблено та розповсюджено пам’ятки.

Відділ державного контролю

Надано погодження на здійснення експорту однієї партії молочної продукції, та п’яти партій яєць курячих в асортименті за межі держави.

Погоджено вивіз непродуктивних тварин за межі держави в кількості 2 голови.

Відповідно до плану заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік та з метою дотримання норм Законів України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про ветеринарну медицину», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на території області протягом тижня проведено 34 планових заходи. Також, було проведено 17 позапланових заходів з них 13 було здійснено з метою перевірки  дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників їх якості, 4 заходи у сфері ветеринарної медицини. Дані заходи проводились за поданням суб’єкта господарювання звернення про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням, 7 позапланових заходів на виконання суб’єктом господарювання приписів, щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу державного нагляду (контролю) та у зв’язку з виявлення невідповідності, або появи обґрунтованої підозри щодо невідповідності.

На території області розміщується для подальшого експорту одна партія ВРХ у  кількісті 200 голів до Ліванської Республіки. Також завезено поголів’я птиці в кількості 26 тис. голів з Республіки Польща і 60 тис. голів з Чеської Республіки.

Відділ організації протиепізоотичної роботи

Працівниками відділу опрацьовано 2 запити щодо епізоотичного благополуччя територій у зв’язку з переміщенням сільськогосподарських тварин і птиці по території Хмельницької області.

Лікарнями ветмедицини області проводяться планові заходи з профілактики таких захворювань, як сказ, сибірка, КЧС, туберкульоз. Всього за тиждень  щеплено проти:

 • сказу –2919 голів, 
 • сибірки – 2128 голів;
 • КЧС – 2181 голову;
 • досліджено на туберкульоз – 1883 голови;

Протягом тижня в ході роз’яснювальної роботи з профілактики АЧС  проведено 1295 бесід, роздано 361 інформаційний матеріал, розклеєно 167 листівок та надруковано 2 статті у пресі.

Перевірено організацію протиепізоотичної роботи в 1 територіальній 

Проведено перевірку фактів, викладених у 2 зверненнях.

Проводиться підготовка звітності за результатами 7 місяців роботи у 2019 році.

Розміщено інформацію на сайті ГУ ДПСС.

Ветеринарними фахівцями у складі 24 мобільних ветеринарно-поліцейських груп з початку року перевірено 1723 одиниці автотранспорту, за виявлені порушення при перевезенні тварин і продуктів харчування тваринного походження 270 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства   

За звітний період фахівцями управління та відділів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства міськрайонних, районних та Хмельницького  міського управлінь проводилась робота з розгляду документів та підготовки рішень щодо можливості/неможливості видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, проекти зон санітарної охорони,   розгляд документів і оформлення-«Санітарних паспортів на  право експлуатації рентгенівського кабінету(зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів)», розгляд інструкцій на роботу з джерелами іонізуючого випромінювання, узгодженню списків працюючих на підконтрольних об’єктах для проходження періодичних медичних оглядів, згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002р №280,  розгляду та узгодження перспективних меню, режимів роботи закладів відпочинку для дітей та закладів оздоровлення для дітей.

Проведено:

 • 2 планових, 9 позапланових обстежень об’єктів  та 58 комісійних обстежень. З них: 2 дитячих навчальних закладів ,    4 об’єктів торгівлі, 48 криниць громадського користування. У 35,7% обстежених об’єктів виявлені порушення санітарних норм і правил. Керівникам, балансоутримувачам та іншим   відповідальним особам надані приписи та пропозиції по усуненню виявлених недоліків та надані рекомендації;
 • нараду з керівництвом управління освіти Красилівської РДА стосовно організації проведення перевірки готовності закладів освіти до початку навчального року

             Взято участь:

 • у семінарі-нараді з забійниками та реалізаторами м’яса  на ринку ПСК «Ринок» Чемеровецького райСТ на тему: «Дотримання санітарно-гігієнічних вимог при реалізації  м’яса та м’ясопродуктів»
сайт зроблено в adgrafics