Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

Відділ ринкового та метрологічного нагляду 

За звітний період, відповідно секторального плану державного ринкового нагляду на 2019 рік, спеціалістами проведено 1 планову виїзну перевірку характеристик  іграшок дитячих. Відібрано два зразка для проведення експертизи (випробування). Проводиться поточна робота по 4 позапланових заходах за ланцюгом постачання щодо походження продукції на ринок України, отриманих за допомогою національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, відповідно Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції». 

За результатами перевірок по ринковому нагляду, суб'єктам господарювання видано 1 Рішення щодо тимчасової заборони надання продукції на ринку.

За результатами аналізу повідомлень суб'єктів господарювання про виконання ними Рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами, скасовано 2 Рішення.

За розповсюдження продукції, що не відповідає встановленим вимогам Технічних регламентів до суб'єкта господарювання застосовані штрафні санкції у сумі 2,55 тис.грн., відповідно Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

При проведенні заходів з ринкового та метрологічного нагляду застосовувалась відеофіксація.

Відділ захисту споживачів

За звітний період отримано 6 звернень громадян, з- них: 2 письмових і 4 усних. Крім того, 8 споживачам надані усні консультації та роз’яснення щодо їх прав.

Проведено 2 планові перевірки, про що складено відповідні документи. 

Під час проведення перевірок застосовувалась відеофіксація.

Фітосанітарна безпека

Спеціалістами фітосанітарної безпеки за звітний період проведено фітосанітарний моніторинг на встановлення фітосанітарного стану озимих культур на площі  3520 га.

Разом з тим, спеціалістами проводився збір та аналіз інформації:

 • про хід робіт із захисту рослин та забезпеченість засобами захисту рослин в весняний період 2019 року в господарствах області. Проведено захист рослин від шкідливих організмів на площі 1 тис.га.
 • щодо здійснення фітосанітарного контролю імпортних об'єктів регулювання;
 • щодо експорту та реекспорту зернових і олійних культур;
 • орієнтовний щотижневий медіа-план діяльності управління.

Протягом тижня видано документи дозвільного характеру:

 • фітосанітарних сертифікатів – 69;
 • карантинних сертифікатів  - 28.

Проведено інспектування та огляд об’єктів регулювання:

 • транспортних засобів – 223 одиниць;
 • зеpна і зерно продуктів – 402 тонн;
 • продуктів  харчування – 84 тонн;
 • технічних, олійних та інших матеріалів – 467тонн;
 • свіжих овочів та фруктів – 61 тонн;
 • лісоматеріалів  - 1886 м3;
 • пиломатеріалів  - 406 м3 ;
 • пакувальної тари  з деревини – 712одиниць;
 • інших об’єктів регулювання – 89 тонн.

Проведено 2 планових заходи  державного нагляду ( контролю) , порушень не виявлено.

 

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва

За звітний період проведено роз’яснювальну роботу щодо порядку використання, зберігання, реалізації та розмноження насіння та садивного матеріалу, недопущення введення в обіг насіння та садивного матеріалу без сертифікатів про сортову та посівну якість, заборони використаннянасіння сортів сільськогосподарських культур створених на основі генетично модифікованих організмів до їх державної реєстрації з 11 суб’єктами господарювання.

Взято участь у семінарі з питань підготовки матеріально - технічної бази до збирання, зберігання і реалізації зерна врожаю 2019 року в Новоушицькому районі Хмельницької області. 

Надавалась консультативна допомога агроформуванням області з питань ведення насінництва, порядку визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу шляхом польового оцінювання посівів або наладжень, підготовки матеріально - технічної бази до приймання насіння нового врожаю.

 

Відділ безпечності харчових продуктів

Державними інспекторами області протягом тижня проведено 16 планових та 21 позапланових заходів державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів. 

За результатами проведення ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та інших харчових продуктів в державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на ринках у першому півріччі 2019 року до реалізації недопущено: 5596 кг м’яса яловичини та свинини по причині виявлення стороннього запаху та втрати товарного вигляду та утилізовано 2774 кг субпродуктів; 1400 кг молока і молочних продуктів по причині механічної забрудненості, стороннього запаху, невідповідності фізико-хімічним показникам; 6503 кг овочів та фруктів по причині невідповідності органолептичним показникам та перевищенню залишків нітратів. 

Взято участь у нараді, що відбулась в Департаменті агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації, з питань розвитку племінного тваринництва, відтворення, ефективності використання кормів.

Відділ державного контролю

Надано погодження на здійснення експорту одної партії молочної продукції, двох партій шроту соєвого та одна партія яєць курячих в асортименті за межі держави.

Погоджено вивіз непродуктивних тварин за межі держави.

Відповідно до плану заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік та з метою дотримання норм Законів України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про ветеринарну медицину», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на території області протягом тижня проведено 19 планових заходів. Також, було проведено 18 позапланових заходів з них 5 було здійснено з метою перевірки  дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників їх якості, 13 заходів у сфері ветеринарної медицини. Дані заходи проводились за поданням суб’єкта господарювання звернення про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням, 13 позапланових заходів на виконання суб’єктом господарювання приписів, щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу державного нагляду (контролю) та у зв’язку з виявлення невідповідності, або появи обґрунтованої підозри щодо невідповідності.

Також, на території області розміщується для подальшого експорту одна партія великої рогатої худоби у  кількісті 36 голів до Ліванської Республіки, одна партія ДРХ у кількісті 300 голів до Туреччини та одна партія ВРХ в кількості 350 голів до Йорданії.

Відділ організації протиепізоотичної роботи

Працівниками відділу опрацьовано 3 запити щодо епізоотичного благополуччя територій у зв’язку з переміщенням сільськогосподарських тварин і птиці по території Хмельницької області.

Лікарнями ветмедицини області проводяться планові заходи з профілактики таких захворювань, як сказ, сибірка, КЧС, туберкульоз. Всього за тиждень  щеплено проти:

- сказу –5043 голів, 

- сибірки – 2514 голів;

- КЧС – 1688 голів;

- досліджено на туберкульоз – 2522 голів;

Протягом тижня в ході роз’яснювальної роботи з профілактики АЧС  проведено 1096 бесід, роздано 275 інформаційних матеріали, розклеєно 88 листівок та надруковано 1 статтю у ЗМІ.

Оформлюється квартальна звітність з виконання планових протиепізоотичних заходів.

Проведено розподіл біопрепаратів, отриманих за рахунок коштів державного бюджету.

Ветеринарними фахівцями у складі 24 мобільних ветеринарно-поліцейських груп з початку року перевірено 1439 одиниць автотранспорту, за виявлені порушення при перевезенні тварин і продуктів харчування тваринного походження 225 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства   

За звітний період фахівцями управління та відділів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства міськрайонних, районних та Хмельницького  міського управлінь проводилась робота з розгляду документів та підготовки рішень щодо можливості/неможливості видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, проекти зон санітарної охорони,   розгляд документів і оформлення-«Санітарних паспортів на  право експлуатації рентгенівського кабінету(зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів ), «Санітарних паспортівна право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив», розгляд інструкцій на роботу з джерелами іонізуючого випромінювання, узгодженню списків працюючих на підконтрольних об’єктах для проходження періодичних медичних оглядів,  згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002р №280, розгляд звернень громадян.

Проведено: 2 планових обстеження об’єктів, 5 позапланових  та 38 комісійних обстеження. З них: 2 об’єкти централізованого водопостачання, 3 дитячих навчальних заклади, 1 закладу оздоровлення для дітей, 4 об’єктів торгівлі, 30 криниць громадського користування. Проведено  6 комісійних обстежень за зверненнями громадян. Планові обстеження об’єктів проводились з відбором проб для проведення лабораторних досліджень. У 57,7% обстежених об’єктів виявлені порушення санітарних норм і правил. Керівникам, відповідальним особам та балансоутримувачам  надані приписи та пропозиції по усуненню виявлених недоліків, надані рекомендації.

сайт зроблено в adgrafics