Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

Відділ ринкового та метрологічного нагляду

За звітний період, відповідно секторального плану державного ринкового нагляду на 2019 рік, спеціалістами проведено 1 планову виїзну перевірку характеристик електричних ламп розжарення, в тому числі галогенових; ламп люмінесцентних з умонтованим пускорегулювальним пристроем, двоцокольні та одноцокольні. Проводів ізольованих (включаючи емальовані чи анодовані), кабелів (включаючи коаксальні) та інші ізольовані електричні Проводиться поточна робота по 8 позаплановим заходам по ланцюгу постачання щодо походження продукції на ринок України, отриманих за допомогою національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, відповідно Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції».

За результатами перевірок по ринковому нагляду, суб'єктам господарювання видано 4 Рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, з яких: 2 Рішення щодо усунення формальної невідповідності, 2 Рішення щодо приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами.

За результатами аналізу повідомлень суб'єктів господарювання про виконання ними Рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів щодо приведення продукції у відповідність із встановленими вимогами, скасовано 8 Рішень.

За розповсюдження продукції, що не відповідає встановленим вимогам Технічних регламентів до суб'єкта господарювання будуть застосовані штрафні санкції, відповідно Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

При проведенні заходів по ринковому нагляду відеофіксація застосовувалась.

При проведенні заходів з ринкового та метрологічного нагляду застосовувалась відеофіксація.

Відділ захисту споживачів

За звітний період отримано 4 звернення громадян: 1 письмове і 4 усних. Крім того, 18 споживачам надані усні консультації та роз’яснення щодо їх прав.

Проведено 1 плановуу і 3 позапланових перевірок, про що складено відповідні документи.

Під час проведення перевірок застосовувалась відеофіксація.

Фітосанітарна безпека

Спеціалістами фітосанітарної безпеки за звітний період проведено фітосанітарний моніторинг на встановлення фітосанітарного стану озимих культур на площі  4278 га.

Разом з тим, спеціалістами проводився збір та аналіз інформації:

 • про хід робіт із захисту рослин та забезпеченість засобами захисту рослин в весняний період 2019 року в господарствах області. Проведено захист рослин від шкідливих організмів на площі 31,6 тис.га, закуплено господарствами 205 тонн ЗЗР.
 • щодо здійснення фітосанітарного контролю імпортних об'єктів регулювання;
 • щодо експорту та реекспорту зернових і олійних культур;
 • орієнтовний щотижневий медіа-план діяльності управління.

Протягом тижня видано документи дозвільного характеру:

 • фітосанітарних сертифікатів – 98;
 • карантинних сертифікатів  - 38.

Проведено інспектування та огляд об’єктів регулювання:

 • транспортних засобів – 279 одиниць;
 • зеpна і зерно продуктів – 2042 тонн;
 • продуктів  харчування – 288 тонн;
 • технічних, олійних та інших матеріалів – 363тонн;
 • свіжих овочів та фруктів – 166 тонн;
 • лісоматеріалів  - 1981 м3;
 • пиломатеріалів  - 520 м3 ;
 • пакувальної тари  з деревини – 2311 одиниць;
 • інших об’єктів регулювання – 214 тонн.

Розміщено 3 публікації на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, 1 публікація на сайті районної адміністрації.

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва

Проведено плановий захід державного нагляду (контролю) додержання законодавства у сфері насінництва та розсадництва. За результатами проведеної роботи виявлено порушення. Складено Припис для усунення порушень та Протокол про адміністративне правопорушення.

З 10 суб’єктами господарювання проведено роз’яснювальну роботу щодо порядку введення в обіг насіння та садивного матеріалу.  Після роз’яснювальної роботи суб’єктам вручались «Методичні рекомендації щодо придбання насіння сільськогосподарських культур».

Крім того, спеціалістам агроформувань області надавалась консультативна допомога по питанням ведення насінництва, порядку визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу шляхом польового оцінювання посівів або насаджень, підготовки матеріально технічної бази до приймання насіння нового врожаю.

Відділ безпечності харчових продуктів

Державними інспекторами області протягом тижня проведено 52 планових та 5 позапланових заходів державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів.

Разом з тим, розпочато відбір зразків рослинної продукції на виконання Плану державного моніторингу харчових продуктів рослинного походження при внутрішньодержавному обігу.

З метою профілактики харчових отруєнь в літній період відібрано зразки з 10 закладів громадського ( ресторанного бізнесу ) в рамках державного контролю.

Відділ державного контролю

Надано погодження на здійснення експорту одної партії шроту соєвого в асортименті за межі держави.

Погоджено вивіз непродуктивних тварин за межі держави.

Відповідно до плану заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік та з метою дотримання норм Законів України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про ветеринарну медицину», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на території області протягом тижня проведено 49 планових заходів. Також, було проведено 16 позапланових заходів з них 8 було здійснено з метою перевірки дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників їх якості, 8 заходів у сфері ветеринарної медицини. Дані заходи проводились за поданням суб’єкта господарювання звернення про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням, 11 позапланових заходів на виконання суб’єктом господарювання приписів, щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу державного нагляду (контролю) та у зв’язку з виявлення невідповідності, або появи обґрунтованої підозри щодо невідповідності.

Також, на території області розміщується для подальшого експорту дві партії великої рогатої худоби у  кількісті 201 голів до Ліванської Республіки, одна партія ДРХ у кількісті 810 голів до Туреччини та одна партія ВРХ в кількості 350 голів до Йорданії.

Відділ організації протиепізоотичної роботи

Працівниками відділу опрацьовано 2 запити щодо епізоотичного благополуччя територій у зв’язку з переміщенням сільськогосподарських тварин і птиці по території Хмельницької області.

Лікарнями ветмедицини області проводяться планові заходи з профілактики таких захворювань, як сказ, сибірка, КЧС, туберкульоз. Всього за тиждень  щеплено проти:

- сказу –4599 голів,

- сибірки – 6252 голови;

- КЧС – 12049 голів;

- досліджено на туберкульоз – 6906 голів;

Протягом тижня в ході роз’яснювальної роботи з профілактики АЧС  проведено 2536 бесід, роздано 395 інформаційних матеріалів, розклеєно 126 листівок, проведено 2 сходи села.

Проведено перевірки двох територіальних установ Держпродспоживслужби з виконання заходів з весняної диспансеризації

Проведено перевірку дотримання ліцензійних умов 1 суб’єктом господарювання.

Ветеринарними фахівцями у складі 24 мобільних ветеринарно-поліцейських груп з початку року перевірено 1239 одиниць автотранспорту, за виявлені порушення при перевезенні тварин і продуктів харчування тваринного походження 189 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства   

За звітний період фахівцями управління та відділів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства міськрайонних, районних та Хмельницького міського управлінь проводилась робота з розгляду документів та підготовки рішень щодо можливості/неможливості видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, проекти зон санітарної охорони, розгляд документів і оформлення-«Санітарних паспортів на право експлуатації рентгенівського кабінету(зберігання та експлуатації пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів», розгляд інструкцій на роботу з джерелами іонізуючого випромінювання, розгляд генеральних планів забудови населених пунктів, узгодженню списків працюючих на підконтрольних об’єктах для проходження періодичних медичних оглядів, згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002р №280,  розгляду та узгодження перспективних меню, режимів роботи закладів відпочинку для дітей та закладів оздоровлення для дітей.

Проведено:

 • 6 планових обстежень об’єктів, 12 позапланових та 252 комісійних обстеження. З них: 14 об’єктів централізованого водопостачання, 8 дитячих навчальних закладів, 6 загальноосвітній навчальний заклад, 33закладу відпочинку для дітей, 7 закладів оздоровлення для дітей,  18 об’єктів торгівлі, 1- громадського харчування, 144 криниці громадського користування. У 69,9% обстежених об’єктів виявлені порушення санітарних норм і правил. Керівникам і відповідальним особам надані приписи та пропозиції по усуненню виявлених недоліків та надані рекомендації.
 • одноденне заняття працівниками   пришкільного табору при Закупнянській ЗОШ I-III cт.  на тему «Дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил при організації роботи  пришкільних таборів з денним перебуванням дітей».

Взято участь:

 • в координаційній нараді при Городоцькій РДА стосовно звернення громадян щодо випадків госпіталізації дітей з с.Яромирка до Городоцької ЦРЛ;
 • в засіданні комісії ТЕБ та НС при Кам’янець-Подільської РДА, де розглядалось питання щодо стану санітарно-епідеміологічного благополуччя населення у літній період 2019 року;
 • в нараді із керівниками дошкільних навчальних закладів Новоушицької ОТГ на якому висвітлила питання «Гігієнічні вимоги до організації роботи ДНЗ під час літнього оздоровчого періоду»;
 • в засіданні координаційної ради при Старокостянтинівській РДА з питання оздоровлення дітей влітку 2019 року;
 • в 2 засіданнях комісії ТЕБ та НС при Шепетівській міській раді щодо стану виконання в районі Програми поводження з відходами та щодо оздоровлення дітей в літній період 2019 року;
 • в нараді при Славутському міськвиконкомі з виступом: «Про стан санітарно-епідемічного благополуччя населення м. Славути у літку 2019 р.».
сайт зроблено в adgrafics