Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

 UGL3

but vs

but up

but zs

ses1

ZG

 

 

    Мишоподібні гризуни істотної шкоди в нашій місцевості завдають посівам зернових культур, ріпаку, багаторічним травам, іншим культурам і представлені полівками та мишами. Серед полівок переважають полівка сіра або звичайна. З мишей в агроценозах найчастіше зустрічається миша польова та хатня миша. Свої гнізда мишоподібні гризуни влаштовують у грунті на глибині 15-35 см. За спекотного літа та холодної зими без снігу гнізда розташовуються глибше.

    Отвори ходів гризунів з поверхні грунту до гнізда в практиці називають норами. Згруповані нори, що ведуть до одного або кількох гнізд однієї родини, мають назву колонії. В колоніях полівок від 3-5 до 100 нір. В колоніях, де мешкають миші, кількість нір менша – частіше 3 , не більше 5-7, біля нір є викиди грунту. Колонії, звичайно, відокремлені одна від одної, але іноді їх межі зливаються. Кількість нір, що відкриваються після прикопування, залежить від багатьох факторів і мало пов’язана з кількістю гризунів, що живуть у колонії. Тому облік колоній дає повніше уявлення про чисельність гризунів, а виявивши кількість заселених колоній, ми будемо знати, скільки родин гризунів тут живе. Для одержання цієї інформації необхідна певна система обстежень, обліків і спостережень за методами, що нижче викладаються. Основне значення в цій системі мають два планові комплексні обстеження. Перше здійснюється навесні й дає змогу судити про те, наскільки зимовий сезон був згубним для полівок, друге - пізно восени, що дасть можливість зробити висновок щодо чисельності і стану популяції .
    Обстеження виконують у наступній послідовності: спочатку виявляють заселені й незаселені стації (угіддя) , потім визначають чисельність гризунів і стан популяцій. Заселеність стацій гризунами встановлюють за наявністю їхніх нір, пошкоджених рослин та їх екскрементів. Стація вважається незаселеною, якщо при перетині її по діагоналі й огляді однієї із крайових смуг слідів полівок і мишей не виявлено.

 

Миша польова

                                 Полівка                                    

    Для обліку мишоподібних гризунів, залежно від щільності поселення й конфігурації стації використовують один із трьох способів: маршрутний, майданчиковий або метод пастко ліній. За низької щільності колоній застосовують маршрутний метод, майданчиковий метод застосовують, якщо щільність заселення гризунів така, що в полі зору з будь-якого місця проглядається 1-2 колонії. Метод пастко ліній використовують у тих стаціях , де не можна підрахувати гризунів вищевказаними методами.
Після визначення чисельності та шкідливості гризунів проводять, при потребі, захист посівів біологічним або хімічним методом відповідно до рекомендацій щодо застосування родентицидів та розрахунку для приготування принад. Для цього застосовують препарати дозволенні для використання в Україні.
    З біопрепаратів дозволених для використання в Україні застосовують Бактеронцид (зернова принада, сипуча маса) методом розкладання препарату вручну по 3-5 гр./нора.
Із родентицидів, дозволених для використання в Україні , застосовують препарати на основі д,р. – бродіфакум, бромадіолон, флокумафен. Дозвіл на використання препарату Ізоцин М.К. (д.р. ізопропіленфінацин – коагулятор крові) закінчився 31.12.2018 року.
    Всі роботи , пов’язані із застосуванням препаратів для боротьби з гризунами виконуються відповідно до «Санітарних правил застосування пестицидів та агрохімікатів».

Головний спеціаліст
відділу прогнозування фіто санітарної діагностики 
та аналізу ризиків                                                                            О.Костецька

сайт зроблено в adgrafics