Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

Відділ ринкового та метрологічного нагляду

За звітний період спеціалістами відділу проводиться поточна робота по позаплановим заходам по ланцюгу постачання щодо походження продукції на ринок України, відповідно Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".

Проведено підготовку квартальних та річних звітів про результати державного ринкового нагляду, відповідно до Методики щодо порядку планування та звітування про результати державного ринкового нагляду.

Відділ захисту споживачів

За період з 04.01.2018р. по 10.01.2019р. відділом захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області              одержано 7 звернень громадян: 5 письмових і 2 усних. Крім того, згідно телефонного зв’язку 11 споживачам надані усні консультації та роз’яснення щодо їх прав.

Спеціалістами відділу проведено 6 перевірок: 5 позапланових та 1 планову, про що складено відповідні документи. В усіх 6 випадках під час перевірок проводилась відеофіксація.

Фітосанітарна безпека

Спеціалістами фітосанітарної безпеки за звітний період проведено фітосанітарний моніторинг на встановлення фітосанітарного стану озимих культур на площі 450 га.

Разом з тим, спеціалістами проводився збір та аналіз інформації:

- про хід робіт із захисту рослин та забезпеченість засобами захисту рослин в весняний період 2018 року в господарствах області. Закуплено ЗЗР 15,9 тонн.

- щодо здійснення фітосанітарного контролю імпортних об'єктів регулювання;

- щодо експорту та реекспорту зернових і олійних культур;

-орієнтовний щотижневий медіа-план діяльності управління.

Протягом тижня видано документи дозвільного характеру:

-фітосанітарних сертифікатів – 146 екз.;

-карантинних сертифікатів – 16 екз.

Проведено інспектування та огляд об’єктів регулювання:

-транспортних засобів – 199 одиниць;

-насіння овочевих і квіткових культур - 4тонн;

-зеpна і зернопродуктів –210 тонн;

-продуктів харчування – 151 тонн;

-технічних, олійних та інших матеріалів – 7041 тонн;

-свіжих овочів – 241 тонн;

-лісоматеріалів – 759,729  м3;

-пиломатеріалів – 485,906 м3 ;

-пакувальної тари з деревини – 1654 одиниць;

-інших об’єктів регулювання – 44 тонн.

Розміщено 2 cтатті на офіційному сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області.

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва

Проведено роз’яснювальну роботу щодо обігу насіння та садивного матеріалу за наявності сертифікатів про сортову та посівну якість, підтверджень на ввезення насіння для селекційних, дослідних робіт та експонування, запобігання обігу контрафакту, з розповсюдженням «Методичних рекомендацій придбання насіння сільськогосподарських культур», з 11 суб’єктами господарювання.

Здійснювалось приймання та формування річного звіту відділу про проведену роботу в сфері насінництва та розсадництва за 2018.

Надавались рекомендації агроформуванням по питаннях очистки та доведення до посівних кондицій насіння ярих культур, подальшої його сертифікації та зберігання.

Виконувались інші доручень керівництва.

Відділ безпечності харчових продуктів

Протягом тижня спеціалістами лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках в районах та містах області здійснювався ветеринарно-санітарний контроль за реалізацією харчових продуктів та досліджено 124 м’ясо туш ВРХ, 970 м’ясо туш свиней, 2112 зразків молочних продуктів, 1856 зразків рослинної продукції. За результатами яких не допущено до реалізації 120 кг м’яса та субпродуктів по причині виявлення ехінококозу, метастронгільозу та стороннього запаху, 49 кг молочної продукції з причин механічного забруднення та фальсифікації, 284 кг рослинної продукції.

За порушення вимог ветеринарно-санітарного законодавства завідувачами лабораторій ветеринарно - санітарної експерти на агропродовольчих ринках притягнуто до адміністративної відповідальності 4 особи.

Спеціалістами районних державних лікарень ветеринарної медицини ідентифіковано 449 гол. великої рогатої худоби, 20 голів дрібної рогатої худоби та 1783 гол. свиней.

Відділу державного контролю

Спеціалістами відділу було опрацьовано та внесено 5 потужностей до «Державного реєстру потужностей операторів ринку, що здійснюють реалізацію харчової продукції». Всього зареєстровано на території області 11956 операторів ринку.

Надано погодження на здійснення експорту 2-ох партій яєць курячих та однієї партії ковбасних виробів за межі держави.

Вивіз 3-х непродуктивних тварин за межі держави.

Відповідно до плану заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік та з метою дотримання норм Законів України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про ветеринарну медицину», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на території області на протязі тижня проведено 25 планових заходів. Також, було проведено 3 позапланових заходи з метою перевірки дотримання вимог законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників їх якості.

Опрацьовано ряд документів та надані пропозиції до проектів нормативно правових актів.

Відділ організації протиепізоотичної роботи

Працівниками відділу опрацьовано 2 запити щодо епізоотичного благополуччя територій у зв’язку з переміщенням сільськогосподарських тварин і птиці по території Хмельницької області.

Лікарнями ветмедицини області проводяться планові заходи з профілактики таких захворювань, як сказ, сибірка, туберкульоз. Всього за тиждень щеплено проти:

- сказу –600 голів,

- сибірки - 109 голів,

- досліджено на туберкульоз – 211 голів;

- досліджено на лейкоз – 380 голів.

Протягом тижня в ході роз’яснювальної роботи з профілактики АЧС проведено 764 бесіди, роздано 154 інформаційних матеріали, розклеєно 62 листівки.

Ведеться збір інформації та аналіз щодо контролю якості проведення пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин.

Отримано і розподіллено вакцину проти класичної чуми свиней.

Проводиться підготовка до проведення навчань із цивільного захисту.

Розглянуто 2 депутатських запити.

Ветеринарними фахівцями у складі 24 мобільних ветеринарно-поліцейських груп з початку року перевірено 24 одиниці автотранспорту.

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства

За звітний період фахівцями управління та відділів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства міськрайонних, районних та Хмельницького міського управлінь проводилась робота з розгляду документів та підготовки рішень щодо можливості/неможливості видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, узгодження інструкцій на роботу с радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання. Також знаходились на розгляді та оформленні «Санітарні паспорти» на право експлуатації рентгенівських кабінетів, «Санітарні паспорти» на спеціалізований транспортний засіб для перевезення радіоактивних матеріалів.

Фахівцями державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства проводилась робота по розгляду генеральних планів забудови населених пунктів Красилівського району, узгодженню списків працюючих на підконтрольних об’єктах для проходження періодичних медичних оглядів, згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002р №280, розгляду та узгодження перспективних меню, режимів роботи дитячих дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

Підготовлено 3 статті в пресу.

Взято участь:

  • в нараді управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради з виступом на тему: «Дотримання санітарних норм та правил з метою профілактики харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій серед дітей та персоналу навчальних закладів»

Проведено:

- семінар-навчання з працівниками харчоблоків та медичними  працівниками загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів міста Городка та Городоцького району на тему «Дотримання санітарного законодавства при організації харчування дітей в навчальних закладах».

- одноденне заняття з персоналом ДНЗ «Білочка» с. Бережанка, Чемеровецького району на тему «Дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил при організації роботи дошкільного навчального закладу»

сайт зроблено в adgrafics