Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

Відділ ринкового та метрологічного нагляду

    За звітний період спеціалістами відділу проводилась поточна робота за 2 позаплановими заходами по ланцюгу постачання щодо походження продукції на ринок України, відповідно Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції".
Проведено підготовку квартальних та річних звітів про результати державного ринкового нагляду, відповідно до Методики щодо порядку планування та звітування про результати державного ринкового нагляду.

Відділ захисту споживачів

    За звітний період отримано 3 усних звернень громадян. Окрім того, 11 споживачам надано усні консультації та роз’яснення щодо їх прав.
Проведено 1 позапланову перевірки, про що складено відповідні документи.
Під час проведення перевірок застосовувалась відеофіксація.

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва

    Проводилась робота щодо обігу насіння та садивного матеріалу за наявності сертифікатів про сортову та посівну якість, запобігання обігу контрафакту. Розповсюджено «Методичні рекомендації придбання насіння сільськогосподарських культур» 8 суб’єктам господарювання.
Здійснюється приймання та формування річного звіту про виробничу діяльність відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва за 2018 рік.
Надавались рекомендації агроформуванням по питаннях очистки та доведення до посівних кондицій насіння ярих культур, подальшої його сертифікації та зберігання

Відділ організації протиепізоотичної роботи

    Працівниками відділу опрацьовано 5 запитів щодо епізоотичного благополуччя територій у зв’язку з переміщенням сільськогосподарських тварин і птиці по території Хмельницької області.
Лікарнями ветмедицини області проводяться планові заходи з профілактики таких захворювань, як сказ, сибірка, туберкульоз. Всього за тиждень щеплено проти:
- сказу – 1068 голів,
- сибірки - 785 голів,
- досліджено на туберкульоз – 140 голів;
- досліджено на лейкоз – 1235 голів.
Протягом тижня в ході роз’яснювальної роботи з профілактики АЧС проведено 112 бесід, роздано 110 інформаційних матеріалів, розклеєно 88 листівок.
Ведеться збір інформації та аналіз щодо контролю якості проведення пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин.
Вживаються заходи щодо підготовки документації для отримання і розподілу вакцини проти класичної чуми свиней.
Ветеринарними фахівцями у складі 24 мобільних ветеринарно-поліцейських груп з початку року перевірено 3419 одиниць автотранспорту, за виявлені порушення 671 особу притягнуто до адміністративної відповідальності, в т.ч. 27 за порушення при перевезенні риби.

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства

    За звітний період фахівцями управління та відділів державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства міськрайонних, районних та міського управлінь проводиться робота з розгляду документів та з підготовки рішень щодо можливості/неможливості видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, розгляд та узгодження інструкцій на роботу с радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання. Розгляд документів і оформлення «Санітарного паспорту» на право експлуатації рентгенівського кабінету, «Санітарного паспорту» на право роботи з джерелами іонізуючого випромінювання (ДІВ), «Реєстрові карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів», Паспорта місць видалення відходів. Розгляд генеральних планів населених пунктів районів Хмельницької області.
    Проводилась робота по узгодженню списків працюючих на підконтрольних об’єктах для проходження періодичного медичного огляду згідно наказу МОЗ України №280 від 23.07.2002р; розгляд перспективних меню, режимів роботи загальноосвітніх навчальних закладів та дитячих навчальних закладів.

сайт зроблено в adgrafics