Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

23 листопада 2018 року набув чинності наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04.10.2018 № 476 «Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіння зернових культур». Їх розроблено з метою виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами.

Методичні вимоги поширюються на насіння пшениці м’якої, пшениці твердої, пшениці полби, пшениці спельти, жита, тритикале, ячменю, вівса, рису, проса, гречки, а також кукурудзи і сорго в частині показників сортової та фізичної чистоти, вмісту насіння інших видів культурних рослин і бур’янів та стосуються зареєстрованих в Україні сортів (гібридів) та їх батьківських компонентів зернових культур в частині здійснення сертифікації насіння.

Значною мірою, Методичні вимоги відповідають нормативним документам в сфері насінництва які діяли раніше, зокрема «Методиці проведення інспектування насінницьких посівів зернових культур», «Методиці проведення інспектування сортових посівів кукурудзи та сорго», ДСТУ 2240-93 «Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості», ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості»  проте є і відмінності.

Звертаємо увагу суб’єктів насінництва та розсадництва на окремі положення цього документу.

Так, визначено обов’язкові вимоги до насінницьких ділянок. Ділянка під посів має бути придатною для виробництва насіння відповідної культури. Попередній посів на відповідному полі має бути сумісним з виробництвом насіння відповідної культури. Має бути забезпечено відсутність засмічення посіву відповідної культури самосійними рослинами (наприклад, падалицею), що може стати джерелом погіршення сортових якостей насіння та поширення шкідливих організмів. Посіви мають бути чистими від бур’янів та якнайменше ураженими хворобами (особливо інфекційними) впродовж усієї вегетації рослин.

Частково змінено (в сторону збільшення) норми просторової ізоляції тритикале, гречки. Також змінено вимоги просторової ізоляції  для окремих категорій посівів кукурудзи і сорго. Передбачено просторову ізоляцію для гібридів пшениці та ячменю, чого раніше не було.

Зазначено, що виробництво гібридів пшениці та ячменю з використанням ЦЧС (цитоплазматична чоловіча стерильність) має здійснюватись шляхом змішування базового насіння батьківських компонентів. Відповідно в таких змішаних посівах жіночі рослини мають ЦЧС, а чоловічі - є фертильними. Частка чоловічих фертильних рослин у посіві має становити не менше ніж 0,3-0,5 %.

Для гібридних посівів пшениці, вівса, ячменю, рису та самозапильного тритикале (без ЦЧС) між материнським компонентом та будь-якими іншими сортами цих культур (за винятком чоловічого компонента) ізоляція має становити не менше 25 м.

В додатку 4 до Методичних вимог доповнено перелік отруйних бур’янів та карантинних об’єктів, вміст яких не допускається в посівах зернових культур такими злісними та важковідокремлюваними бур’янами як кукіль звичайний, пажитниця п’янка, редька дика.

Означено вимоги до гібридів зернових культур, зокрема чоловіча стерильність батьківських компонентів гібридів жита в посівах з виробництва базового насіння має бути не нижче 98 %.

Відсоток кількості рослин, які є явно нетиповими в посівах з виробництва батьківських компонентів гібридів, не може перевищувати для:

супроводжуючої лінії та лінії-відновлювача - 0,1 %;

ЦЧС-лінії - 0,2 %;

гібрида F1 - 0,3 %;

материнської лінії в простому гібриді - 0,5 %.

Рівень ЦЧС материнського компонента має бути не менше 99,7 % при виробництві базового насіння і 99,5 % при виробництві сертифікованого насіння. Зазначені вимоги перевіряються за допомогою ділянкового (ґрунтового) сортового контролю.

Підвищено вимоги до сортової чистоти (типовості) окремих категорій посіву сорго: для сертифікованого насіння самозапильних ліній з 99,8% до 99,9%, для гібридів, що є батьківськими компонентами гібридів та гібридів (F1), призначені для отримання товарної продукції з 99,5% до 99,9%.

Також наведено ряд інших вимог щодо вирощування гібридів. Наприклад, обов’язковою умовою під час здійснення польових обстежень з контролю запилення гібридів кукурудзи та сорго є повний збіг цвітіння обох батьківських форм у часі.

Змінено вимоги до сортової чистоти гібридних посівів зернових культур. Обумовлено, що сортова чистота гібридних посівів має бути підтверджена результатами ділянкового (ґрунтового) сортового контролю, які мають бути не нижчими, ніж 85 % для гібридних посівів пшениці або ячменю та 95 % для інших культур.

Внесено також зміни ДСТУ 2240-93 «Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості».

Наприклад, якщо обмеження наявності вмісту ріжків в насінні зернових культур вимірювалась у відсотках, то згідно до нових вимог перерахунок необхідно буде зробити у штуках на кілограм. Крім вмісту культурних рослин та бур’янів, тепер нормується також вміст культурних рослин інших зернових, нормується вміст вівсюга звичайного, вівсюга стерильного, пажитниці п’янкої, редьки дикої, кукілю звичайного, диких видів проса. Спостерігаються також окремі відмінності в нормативах між фізичною чистотою передбаченою додатком 7 Методичних вимог і вмістом насіння основної культури згідно ДСТУ 2240-93.

Маси партій насіння зернових культур та мінімальна маса середньої проби, яка відбирається для визначення посівних якостей насіння окремих культур відрізняються від вимог передбачених ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості».

Так, маса партії насіння зернових культур становить: пшениці, жита, тритикале, ячменю, вівса, гречки, проса, сорго, соризу - 30 тонн, рису - 30 тонн, кукурудзи (інбредні лінії, сорти і гібриди F1) - 40 тонн. Допустиме відхилення у бік збільшення не має перевищувати 5 %.

Згідно методичних вимог мінімальна маса середньої проби, яка відбирається для визначення посівних якостей насіння, становить: пшениці, жита, тритикале, ячменю, вівса, гречки, проса, сорго, соризу - 1000 грам, рису - 500 грам, кукурудзи (інбредні лінії) - 250 грам, кукурудзи (сорти і гібриди F1) - 1000 грам.

Отже, в порівнянні з ДСТУ 4138-2002 змінились мінімальна маса середньої проби для визначення посівних якостей у гречки (яка раніше складала - 600 грам), проса (150грам), сорго (900 грам), рису (400 грам).

Головне управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області рекомендує керівникам та агрономам суб’єктів насінництва та розсадництва в якомога коротші терміни ознайомитись з Методичними вимогами у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіння зернових культур.

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04.10.2018 № 476 «Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіння зернових культур», за посиланням.

сайт зроблено в adgrafics