Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

Державний ринковий нагляд – діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.

Метою здійснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.

Законодавство України про державний ринковий нагляд і контроль продукції складається з Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції", інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері, у тому числі технічних регламентів.

Зі внесеними змінами до Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", особливістю в роботі органів ринкового нагляду буде надання можливості суб'єктам господарювання вживати заходи по усуненню формальної невідповідності продукції встановленим вимогам. 

А застосування обмежувальних (корегувальних) заходів, щодо продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, застосовувати тоді, коли суб'єкт господарювання не усунув виявлені недоліки (знак відповідності технічним регламентам було нанесено з порушенням вимог, визначених у відповідному технічному регламенті; не було нанесено знак відповідності технічним регламентам, якщо його нанесення передбачено відповідним технічним регламентом; не було складено декларацію про відповідність або декларація про відповідність не супроводжує продукцію, якщо її складення чи супроводження нею продукції передбачено відповідним технічним регламентом; декларацію про відповідність було складено з порушенням вимог; органу ринкового нагляду не надано доступу до технічної документації або вона є неповною; вчинено інші порушення встановлених вимог, визначених у відповідному технічному регламенті як формальна невідповідність. Перелік порушень встановлених вимог, які вважаються формальною невідповідністю, уточнюється у відповідних технічних регламентах).

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1069 "Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд" здійснює ринковий нагляд за продукцією, що введена в обіг на ринок України відповідно до вимог 22-х технічних регламентів та Закону України  "Про загальну безпечність нехарчової продукції". Це близько 90 відсотків від загальної кількості промислової продукції, що вводиться в обіг на ринку України. Енергоспоживчі продукти, в тому числі побутові холодильні прилади та побутові пральні машини; побутові посудомийні машини; електричне та електронне обладнання; водогрійні котли, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі; прилади, що працюють на газоподібному паливі; сільськогосподарські та лісогосподарські трактори, їх причепи і змінні причіпні машини, системи, складові частини та окремі технічні вузли; колісні сільськогосподарські та лісогосподарські трактори; машини, призначені для застосування пестицидів і агрохімікатів; обладнання; радіообладнання і телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання (крім ефективного використання радіочастотного ресурсу України та підключення до телекомунікаційної мережі загального користування); електричні лампи та світильники; текстильні волокна та текстильні вироби; мийні засоби і поверхнево-активні речовини, що входять до їх складу; неавтоматичні зважувальні прилади; законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки; засоби вимірювальної техніки; низьковольтне електричне обладнання; пляшки, які використовуються як мірні ємності; іграшки; взуття; товари, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку; види нехарчової продукції, стосовно яких технічними регламентами не встановлено спеціальні вимоги щодо забезпечення її безпечності та щодо яких не здійснюється державний ринковий нагляд іншими органами державного ринкового нагляду.

Зі зміною структури Головного управління до сфери відповідальності відділу віднесено метрологічний нагляд.

Це діяльність, яка провадиться у сфері законодавчо регульованої метрології з метою перевірки додержання суб’єктами господарювання вимог Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності.

Розрізняють три види метрологічного нагляду:

 • державний ринковий нагляд за відповідністю законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів;
 • метрологічний нагляд за законодавчо регульованими засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
 • метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в упаковках.

Відділ ринкового та метрологічного нагляду, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду:

 1. перевіряє діяльністі суб’єктів господарювання щодо додержання ними вимог згаданого Закону, технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 2. подає законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, для інспекційної повірки у випадках, передбачених законодавством;
 3. перевіряє кількість фасованого товару в упаковках під час його фасування та продажу;
 4. у разі виявлення порушення метрологічних вимог:
  • забороняє застосування та випуск з ремонту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, до моменту усунення порушень метрологічних вимог;
  • анулює результати повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
  • видає приписи та встановлює строки усунення порушень метрологічних вимог;
  • забороняє реалізацію партій фасованого товару, з яких відбиралися зразки упаковок фасованих товарів, до моменту усунення порушень метрологічних вимог;
  • вживає в порядку, встановленому цим та іншими законами України, заходів для притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про метрологію та метрологічну діяльність;
  • вносить центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, пропозиції про анулювання свідоцтв про уповноваження;
  • надсилає правоохоронним органам матеріали про порушення метрологічних вимог у випадках, передбачених законодавством.
сайт зроблено в adgrafics