Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

Діюча нормативно - правова база в насінництві та розсадництва

січень 2019

Закон України «Про насіння і садивний матеріал» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/411-15

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/864-19

Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/37-15

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3116-12

Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1103-16

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 691 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування»

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2016-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 762 «Про затвердження Порядку ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна»:

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/762-2016-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 882 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва»

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2016-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 881 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/881-2016-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 916 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру органів з оцінки відповідності»

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/916-2016-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.16 № 979 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал»:  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/979-2016-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.16 № 1031 «Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1031-2016-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 97 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал»

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/97-2017-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.17 № 350 «Про затвердження Порядку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)»

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-2017-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017р № 615 «Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та Порядку оформлення заяв для проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу»

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2017-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018р № 755 «Про затвердження Порядку ведення реєстру патентів на сорти рослин»

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-2018-%D0%BF?lang=ru

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018р № 756 «Про затвердження Порядку затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки»

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/756-2018-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018р № 757 «Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин»

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/757-2018-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2018р № 774 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні»

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/774-2018-%D0%BF

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 23 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»:

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-kriteriyiv-za-yakimi-ocinyuyetsya-stupin-riziku-ta-zahistu-spozhivachiv

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 24 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»:

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-kriteriyiv-za-yakimi-produktiv-ta-zahistu-spozhivachiv

Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 13.06.2016 № 198 «Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0894-16

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.07.2016 № 257 «Про затвердження Порядку підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2016 року за № 1152/29282

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1152-16

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06.10.2016 № 362 «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 за № 1659/29789:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1659-16

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.10.2016 № 366 «Про затвердження Порядку підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) та форми заяви на складання такого іспиту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2016 року за № 1420/29550

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1420-16.

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.10.2016 № 365 «Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 листопада 20016 року за № 1413/29543

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1413-16.

Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 17.05.2017 № 246 «Про деякі питання забезпечення визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу»

http://minagro.gov.ua/ministry?nid=24062

Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 14.06.2017 № 298 «Про утворення комісій із підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)» http://www.minagro.gov.ua/uk/print/ministry?nid=24320

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.07.17 р № 348 «Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1142-17

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.12.2017 за № 709 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин» Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 січня 2018 р. за № 112/31564

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0112-18

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.01.18р №18 «Про затвердження Методики проведення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю (POST-control)»

http://minagro.gov.ua/ministry?nid=25281

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28.02.18р №110 «Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0781-18

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04.10.18р № 476 «Про затвердження Методичних вимог у сфері насінництва щодо збереження сортових та посівних якостей насіння зернових культур»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1219-18

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.11.18р № 558 «Про затвердження Методики польового оцінювання насіннєвих посівів соняшнику та ріпаку»

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32965.html

Державний Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2018 рік

http://www.minagro.gov.ua/ministry?nid=21767

Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва на 2017

http://minagro.gov.ua/uk/organic_ministry?nid=25852

Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва на 2018

http://minagro.gov.ua/uk/organic_ministry?nid=25851

Реєстр сертифікатів на насіння і садивний матеріал

http://minagro.gov.ua/uk/ministry?nid=25169

Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)

http://minagro.gov.ua/uk/ministry?nid=25167

Реєстр органів з оцінки відповідності

http://minagro.gov.ua/uk/ministry?nid=25168

Реєстри виноградних насаджень

http://minagro.gov.ua/uk/ministry?nid=25228

сайт зроблено в adgrafics