Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами» 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і стандартами» 

Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні»

Закон України «Про охорону прав на сорти рослин» 

Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 691 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 762 «Про затвердження Порядку ввезення на територію України та вивезення за її межі насіння і садивного матеріалу сорту, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, але внесеного до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, тих сільськогосподарських рослин, до схем сортової сертифікації яких приєдналася Україна»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 882 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 881 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 916 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру органів з оцінки відповідності»

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.16 № 979 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.16 № 1031 «Про затвердження Порядку видачі, скасування, тимчасового зупинення дії та форми свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 97 «Про затвердження Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та форм сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.17 № 350 «Про затвердження Порядку здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 507 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері насінництва та розсадництва та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017р № 615 «Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу та Порядку оформлення заяв для проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2018р № 200 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018р № 755 «Про затвердження Порядку ведення реєстру патентів на сорти рослин»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018р № 756 «Про затвердження Порядку затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки»
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2018р № 757 «Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2018р № 774 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні»

Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 13.06.2016 № 198 «Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.07.2016 № 257 «Про затвердження Порядку підтвердження рівня компетентності та вимог до органів з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2016 року за № 1152/29282

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06.10.2016 № 362 «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2016 за № 1659/29789

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.10.2016 № 366 «Про затвердження Порядку підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) та форми заяви на складання такого іспиту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2016 року за № 1420/29550

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.10.2016 № 365 «Про затвердження Порядку узгодження розташування насіннєвих посівів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 листопада 20016 року за № 1413/29543

Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 17.05.2017 № 246 «Про деякі питання забезпечення визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу»
Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України від 14.06.2017 № 298 «Про утворення комісій із підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.07.17 р № 348 «Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.12.2017 за № 709 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин» Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 січня 2018 р. за № 112/31564

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.01.18р №18 «Про затвердження Методики проведення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю (POST-control)»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28.02.18р №110 «Про затвердження Правил складання та подання заявки на сорт рослин» 
Державний Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2018 рікДержавний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва на 2017

Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва на 2018

Реєстр сертифікатів на насіння і садивний матеріал

Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)

Реєстр органів з оцінки відповідності

Реєстри виноградних насаджень

сайт зроблено в adgrafics