Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

У такій особливій галузі народного господарства, як насінництво, обов’язковим є державний контроль. Здійснення його потребує фахових знань із насінництва та розсадництва, оскільки від цього залежить продовольча безпека держави.

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва є структурним підрозділом Головного Управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області та здійснює повноваження з державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва.

Основними завданнями відділу є здійснення державного нагляду (контролю) за:

- діяльністю суб'єктів усіх форм власності і господарювання у сфері насінництва та розсадництва, включаючи: лісове, квітково-декоративне насінництво та розсадництво, насінництво картоплі, овочевих, баштанних, плодових і горіхоплідних культур та розсадництво плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду та хмелю, садівництва та лісових насаджень, які займаються виробництвом, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією і використанням насіння та садивного матеріалу рослин, а також за умовами вирощування садивного матеріалу, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу;

- дотриманням технології виробництва на етапах вирощування, збирання і післязбиральної обробки насіння і садивного матеріалу.

Дотриманням сортових та посівних якостей насіння, що реалізується суб'єктами оптової та роздрібної торгівлі.

Дотриманням суб'єктами насінництва та розсадництва державних стандартів, інших нормативних документів, веденням документації сортових посівів і насаджень, ділянок гібридизації насіння і садивного матеріалу, правильного відбору проб та вибірок для визначення якостей насіння і садивного матеріалу, за введенням насіння і садивного матеріалу обіг.

Сертифікацією насіння і садивного матеріалу.

Дотриманням у сфері насінництва та розсадництва заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форм власності.

Також, інспектори відділу розглядають заяви та приймають рішення про проведення арбітражного визначення; беруть участь в узгодженні розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних культур.

Згідно з ст. 26 ЗУ «Про насіння і садивний матеріал», посадові особи, які здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та розсадництва, у межах своїх повноважень при здійсненні заходів державного контролю мають право:

контролювати додержання суб’єктами насінництва та розсадництва вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

давати обов’язкові для виконання суб’єктами насінництва та розсадництва вказівки про усунення порушень щодо ведення насінництва та розсадництва і визначати строк усунення виявлених порушень;

безперешкодного доступу в будь-яке місце вирощування, оброблення та зберігання насіння і садивного матеріалу відповідно до закону;

ознайомлюватися з документацією щодо насінництва та розсадництва, відкривати будь-яку упаковку (контейнер) з насінням чи садивним матеріалом для відбору контрольних проб;

накладати на винних осіб адміністративні стягнення за порушення вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону;

звертатися до суду щодо застосування заходів реагування у вигляді зупинення або заборони реалізації насіння і садивного матеріалу, якщо під час перевірки виявлено невідповідність їхніх якісних показників вимогам законодавства;

виконувати інші повноваження, визначені законом.

сайт зроблено в adgrafics