Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

    Відділ відповідно до покладених на нього завдань у галузі державного контролю забезпечує виконання інспекційних функцій в сфері проведення державного ветеринарно-санітарного нагляду (контролю) за здоров'ям та благополуччям тварин, безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження, кормів та інших об’єктів санітарних заходів ,здійснює інспекційно-контрольні та інспекційно-моніторингові заходи при проведенні державного нагляду (контролю) за:

 • тваринами, харчовими продуктами, іншими об’єктами санітарних заходів, пов’язаними з продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом,
  племінною справою у тваринництві, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, субстанціями, кормовими добавками,
  преміксами та кормами, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами та супутніми об'єктами, штамами мікроорганізмів, а також
  потужностями, що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;
 • діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини);
 • проведенням ветеринарно-санітарної експертизи на потужностях, які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу тварин, харчових продуктів, а також на агропродовольчих ринках;
 • безпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або обігу з метою їх експорту та імпорту;
 • переміщенням тварин, харчових продуктів, інших об’єктів санітарних заходів.
сайт зроблено в adgrafics