Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

but vs
but ap
but up
but zs

Відділ відповідно до покладених на нього завдань у галузі безпечності харчових продуктів:

1. Забезпечує проведення державного ветеринарно-санітарного нагляду (контролю) за безпечністю та окремими показниками якості харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного походження та інших об’єктів санітарних заходів, охорони території України від занесення збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку Міжнародного епізоотичного бюро (далі - МЕБ), з територій інших держав або карантинних зон через підконтрольні відділу об’єкти санітарних заходів та в межах компетенції відділу.

2. Здійснює державний нагляд (контроль) за:

харчовими продуктами, іншими об’єктами санітарних заходів, пов’язаними з продуктами як тваринного так і рослинного походження, біологічними продуктами та супутніми об'єктами, а також потужностями, що використовуються для їх виробництва, переробки, зберігання та обігу;

-діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної продукції (сировини);

проведенням ветеринарно-санітарної експертизи на потужностях, які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу харчових продуктів, а також на агропродовольчих ринках;

-безпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або обігу з метою їх експорту та імпорту, а також видачею міжнародних ветеринарних (санітарних) сертифікатів (для держав СНД - ветеринарних свідоцтв у визначених законодавством випадках);

-переміщенням харчових продуктів, інших об’єктів санітарних заходів, пов’язаних з продуктами тваринного та рослинного походження, біологічних продуктів та супутніми об'єктами;

-організацією роботи зі збору, утилізації та знищення непридатних до вживання або подальшої переробки харчових продуктів і сировини тваринного та рослинного походження.

3. Організовує захист населення від хвороб, спільних для тварин і людей,

що можуть передаватись через харчові продукти і сировину тваринного або рослинного походження.

4. Проводить інспекційні та моніторингові заходи з питань контролю за виконанням загальнодержавних програм у галузі ветеринарної медицини, у тому числі за проведенням моніторингу залишкової кількості ветеринарних препаратів та забруднювальних речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах.

сайт зроблено в adgrafics