Телефон гарячої лінії: (0382) 650734
Телефон гарячої лінії Держпродспоживслужби: (044) 3647780, (050) 2300428

 UGL3

but vs

but up

but zs

ZG

 

Attenn

14 січня Кабінетом Міністрів України подано для розгляду Верховною Радою проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про насіння і садивний матеріал”» № 4593.

Проєкт Закону розроблено Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за участі галузевих науково-дослідних установ та громадських формувань з метою удосконалення законодавчої бази, яка регламентує діяльність у сфері виробництва садивного матеріалу сільськогосподарських рослин, що розмножуються вегетативним способом (плодові, ягідні, горіхоплідні культури, виноград, хміль).

Проблемою, яка потребує розв’язання, стала невідповідність повною мірою норм чинного Закону України «Про насіння і садивний матеріал» вимогам галузі, яка займається розмноженням сільськогосподарських рослин вегетативним способом, оскільки він розроблявся переважно для рослин, які розмножуються генеративним шляхом (зернових культур), без урахування вимог галузей садівництва, виноградарства та хмелярства, які здійснюють вирощування сільськогосподарських рослин, що розмножуються вегетативним способом (плодові, ягідні, горіхоплідні культури, виноград, хміль).

Крім того, положення Закону в частині розсадництва не відповідають вимогам директив ЄС, що в значній мірі заважає ефективному веденню виробництва садивного матеріалу плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду та хмелю і не дозволяє вітчизняному садивному матеріалу багаторічних культур вийти на сучасний рівень за показниками якості та фітосанітарного стану і бути конкурентоспроможним на зовнішніх ринках.

При цьому із законодавства пропонується виключити поняття лісові, декоративні рослини, лісонасіннєва база тощо.

У проєкті вводиться визначення розсадництво, добазовий садивний матеріал, базовий садивний матеріал, сертифікований садивний матеріал, фітосанітарний статус, вегетативне розмноження, саджанець, сіянець та інші.

У проєкті прописано забезпечення ведення Реєстрів суб’єктів насінництва, суб’єктів розсадництва, аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), Реєстру органів з оцінки відповідності, сертифікатів на насіння, сертифікатів на садивний матеріал, а також забезпечення відкритості та загальнодоступності цих реєстрів.

Зразки насіння для селекційних, дослідних робіт мають заводитись в Україні за наявності підтвердження Держпродспоживслужби.

У разі, якщо сорт такого насіння не внесений ні в Реєстр сортів України, ні в Перелік сортів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), то таке погодження (підтвердження) Держпродспоживслужба надає. У випадку, якщо сорт внесений у Перелік сортів ОЕСР, то погодження (підтвердження) не надається.

На документах передбачається вказування номера та дати видачі сертифіката на садивний матеріал, що підтверджує категорію етапу розмноження (добазовий, базовий, сертифікований, стандартний) та фітосанітарний статус (безвірусний, тестований на віруси) власних маточних насаджень, які використано для розмноження і які визначатимуть відповідну категорію садивного матеріалу та його кількість, зазначену у виробничій програмі.

Товарні якості садивного матеріалу засвідчуються відповідним супровідним документом виробника цього садивного матеріалу встановленої форми.

Визначення товарних якостей садивного матеріалу здійснюється його виробником.

Лабораторний контроль сортових ознак садивного матеріалу проводиться за умови виявлення відхилень від морфологічних ознак сорту, належності, категорії етапу розмноження та фітосанітарного статусу садивного матеріалу здійснюється аудиторами з сертифікації (агрономами-інспекторами) шляхом польового оцінювання, документального підтвердження його походження та лабораторного контролю на предмет відсутності фітопатогенів.

У разі виявлення за результатами моніторингу порушень у сфері насінництва та розсадництва орган з оцінки відповідності у десятиденний термін здійснює заходи щодо їх усунення.

Ввезення на територію України садивного матеріалу для створення промислових насаджень сортів багаторічних культур, не включених до Реєстру сортів рослин України, здійснюється за умови, якщо вони внесені до реєстрів сортів рослин країн ЄС, Австралії, Канади, США і ввозяться без права розмножування.

Садивний матеріал, що ввозиться в Україну для розмножування, повинен мати категорію не нижче «сертифікований».

Державна підтримка не здійснюється при використанні суб’єктами господарювання для створення промислових насаджень сортів садивного матеріалу багаторічних культур, не внесених до Реєстру сортів рослин України, та за відсутності проектно-кошторисної документації на їх створення.

сайт зроблено в adgrafics